Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie

Informacje o Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie

Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie:

Antymetabolit. Należąca do analogów puryn, merkaptopuryna jest silnym lekiem cytostatycznym i immunosupresyjnym. Należy do cytostatyków fazowo – specyficznych (faza S). W organizmie związek uzyskuje aktywność biologiczną po uprzedniej przemianie do rybonukleotydu. Precyzyjny mechanizm działania leku jest niejasny, jednak jako analog, wbudowany do kwasu nukleinowego w miejsce zasad purynowych, hamuje syntezę DNA, RNA oraz nukleotydów o znaczeniu energetycznym. W ten sposób zaburzeniu ulega nie tylko transkrypcja i replikacja komórkowa, ale hamowany jest także metabolizm wewnątrzkomórkowy i inne podstawowe dla komórki funkcje życiowe. Szybko, ale niecałkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. W ciągu 2 h osiąga maks. stężenie we krwi. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest szybko metabolizowana w wątrobie do czynnego metabolitu 6-metylomerkaptopuryny i utleniana przez oksydazę ksantynową do kwasu 6-tiomoczowego- nieczynnego metabolitu. W ciągu 8 h znika z krwi. T0,5 wynosi 45-90 min. W ciągu 24 h z moczem wydala się 50% leku w postaci metabolitu. Efekt jej działania następuje dopiero po wewnątrzkomórkowej aktywacji i wbudowaniu do nukleotydów.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Mercaptopurinum


Sprawdź komentarze opinie o Mercaptopurinum:

Gdzie kupić Mercaptopurinum?

Szukasz gdzie można kupić Mercaptopurinum?

Oto lista aptek i sklepów z Mercaptopurinum:

Forum Mercaptopurinum

Lista pytań na forum o Mercaptopurinum:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Mercaptopurinum VIS działanie i stosowanie