Dutilox skutki uboczne

Poznaj bliżej lek Dutilox:

Witaj na stronie, na której znajdziesz nie tylko posegregowane informacje z ulotki Dutilox, ale także poznasz prawdziwe historie i opinie pacjentów Dutilox skutki uboczne. Rzetelne informacje ekspertów o alternatywnych zamiennikach wraz z cenami i refundacją NFZ przedstawiamy byś mogła/ mógł kupować świadomie leki w aptece. Poznaj lepiej ewentualne skutki uboczne Dutilox i porównaj je z reklamami by móc zweryfikować czy jest tak dobry, a może są lepsze zamienniki, których jeszcze nie znasz. Zawsze doceniamy twoją opinię, więc proszę pomóż nam rozwijać ta stronę i zostaw swój komentarz o leku dla innych.

Dutilox skutki uboczne z ulotki
Poznaj informacje z ulotki: Dutilox skutki uboczne. Nie musisz już szukać w ulotce rozdziału informacji, które Ciebie interesują. My pogrupowaliśmy je wg katygorii. Sprawdź Dutilox skutki uboczne, a poniżej znajdziesz inne rodziały ulotki dla Dutilox skutki uboczne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa. Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi u pacjentów przyjmujących duloksetynę były: nudności, ból głowy, suchość w jamie ustnej, senność i zawroty głowy. Jednak większość najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych miała łagodne lub umiarkowane nasilenie, zwykle występowała krótko po rozpoczęciu terapii i w większości przypadków ustępowała w miarę kontynuowania leczenia. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (niezbyt często) zapalenie krtani. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcja anafilaktyczna, zespół nadwrażliwości. Zaburzenia endokrynologiczne: (rzadko) niedoczynność tarczycy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zmniejszenie łaknienia; (niezbyt często) Hiperglikemia (zgłaszana głównie u pacjentów chorych na cukrzycę); (rzadko) Odwodnienie. Hiponatremia, Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) – częstość występowania działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo, oszacowana na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zaburzenia psychiczne: (często) bezsenność, pobudzenie, zmniejszenie libido, lęk, zaburzenia orgazmu, niezwykłe sny; (niezbyt często) samobójcze myśli – przypadki myśli i zachowań samobójczych zgłaszane były podczas terapii duloksetyną lub wkrótce
po zakończeniu leczenia; różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, zaburzenia snu, bruksizm, dezorientacja, apatia; (rzadko) samobójcze zachowania – przypadki myśli i zachowań samobójczych zgłaszane były podczas terapii duloksetyną lub wkrótce po zakończeniu leczenia, różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, stan pobudzenia maniakalnego, omamy, agresja i gniew – przypadki agresji i przejawów gniewu zgłaszane były szczególnie w początkowym okresie leczenia lub po zakończeniu leczenia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy, senność; (często) zawroty głowy, letarg, drżenie, parestezja; (niezbyt często) drgawki kloniczne mięśni, akatyzja – różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, nerwowość, zaburzenia uwagi, zaburzenia smaku, dyskineza, zespół niespokojnych nóg, pogorszenie jakości snu; (rzadko) zespół serotoninowy, drgawki – drgawki i szumy w uszach zgłaszano także po zakończeniu leczenia, niepokój psychoruchowy, objawy pozapiramidowe – częstość występowania działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo, oszacowana na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zaburzenia oka: (często) niewyraźne widzenie; (niezbyt często) rozszerzenie źrenicy, zaburzenia widzenia; (rzadko) jaskra. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) szumy w uszach – drgawki i szumy w uszach zgłaszano także po zakończeniu leczenia; (niezbyt często) zawroty głowy, spowodowane zaburzeniami błędnika, ból ucha. Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca; (niezbyt często) tachykardia, arytmia nadkomorowa, głównie migotanie, przedsionków. Zaburzenia naczyniowe: (często) zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy; (niezbyt często) omdlenia – niedociśnienie ortostatyczne oraz omdlenia zgłaszane były szczególnie w początkowym okresie leczenia, nadciśnienie tętnicze – różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, niedociśnienie ortostatyczne – niedociśnienie ortostatyczne oraz omdlenia zgłaszane były szczególnie w początkowym okresie leczenia, uczucie zimna w kończynach; (rzadko) przełom nadciśnieniowy – częstość występowania działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań
klinicznych kontrolowanych placebo, oszacowana na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) ziewanie; (niezbyt często) ucisk w gardle, krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności, suchość w jamie ustnej; (często) zaparcie, biegunka, ból brzucha, wymioty, niestrawność, wzdęcia; (niezbyt często) krwotok z przewodu pokarmowego – różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, zapalenie żołądka i jelit, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, zapalenie błony śluzowej żołądka, zaburzenia połykania; (rzadko) zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obecność świeżej krwi w kale, nieprzyjemny oddech, mikroskopowe zapalenie jelita grubego – zzacunkowa częstość na podstawie danych z wszystkich badań klinicznych. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza alkaliczna) ostre uszkodzenie wątroby; (rzadko) niewydolność wątroby, żółtaczka – częstość występowania działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo, oszacowana na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) zwiększona potliwość, wysypka; (niezbyt często) nocne pocenie, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, zimne poty, wrażliwość na światło, zwiększona tendencja do powstawania siniaków; (rzadko) Zespół Stevens-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy – częstość występowania działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo, oszacowana na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu; (bardzo rzadko) zapalenie naczyń skóry. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) ból mięśniowo-szkieletowy, kurcze mięśni; (niezbyt często) sztywność mięśni, drganie mięśni; (rzadko) szczękościsk. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, częstomocz; (niezbyt często) zatrzymanie moczu, uczucie parcia na pęcherz, oddawanie moczu w nocy, nadmierne wydzielanie moczu, zmniejszenie diurezy; (rzadko) nieprawidłowy zapach moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (często) zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji, opóźniona ejakulacja; (niezbyt często) krwotok w obrębie dróg rodnych, zaburzenia menstruacyjne, zaburzenia seksualne, ból jąder; (rzadko) objawy menopauzy, mlekotok, hiperprolaktynemia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) Upadki – Upadki były częstsze u osób w podeszłym wieku (≥65 lat), zmęczenie; (niezbyt często) ból w klatce piersiowej – różnica nieistotna statystycznie w porównaniu z placebo, złe samopoczucie, uczucie zimna, pragnienie, dreszcze, zmęczenie, uczucie gorąca, zaburzenia chodu. Badania diagnostyczne: (często) Zmniejszenie mc; (niezbyt często) zwiększenie mc., zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi; (rzadko) zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Opis wybranych działań niepożądanych. Przerwanie stosowania duloksetyny (zwłaszcza nagłe) często powoduje wystąpienie objawów odstawiennych. Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezja lub wrażenie porażenia prądem, szczególnie w obrębie głowy), zaburzenia snu (w tym bezsenność i nasilone marzenia senne), zmęczenie, senność, pobudzenie lub niepokój, nudności i/lub wymioty, drżenie, bóle głowy, bóle mięśni, drażliwość, biegunka, nadmierna potliwość i zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika. Zazwyczaj, w przypadku stosowania produktów z grupy SSRI oraz SNRI, objawy te są łagodne lub umiarkowane, przemijające, jednak u niektórych pacjentów mogą być one ciężkie i/lub utrzymywać się przez dłuższy czas. Z tego powodu zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego, kiedy kontynuacja leczenia duloksetyną nie jest już konieczna. W trzech 12-tygodniowych badaniach klinicznych (faza ostra), w których stosowano duloksetynę u pacjentów z bólem w neuropatii cukrzycowej obserwowano niewielkie, lecz istotne statystycznie zwiększenie stężenia glukozy we krwi na czczo u pacjentów leczonych duloksetyną. Zarówno u pacjentów leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały. W fazie rozszerzenia tych badań, trwającej do 52 tyg., stwierdzono zwiększenie poziomu HbA1c w grupie otrzymującej duloksetynę i w grupach leczonych standardowo, jednak średni wzrost wartości był o 0,3% większy w grupie leczonej duloksetyną. Zaobserwowano także niewielkie zwiększenie stężenia glukozy na czczo oraz cholesterolu całkowitego u pacjentów leczonych duloksetyną. W grupie leczonej standardowo wyniki badań laboratoryjnych wykazały nieznaczne zmniejszenie tych parametrów. Skorygowany odstęp QT u pacjentów leczonych duloksetyną nie różnił się od obserwowanego u pacjentów otrzymujących placebo. Nie obserwowano klinicznie istotnych różnic w pomiarach QT, PR, QRS i QTcB u pacjentów leczonych duloksetyną i pacjentów otrzymujących placebo. Dzieci i młodzież. Łącznie 509 pacjentów w wieku od 7-17 lat z dużymi zaburzeniami depresyjnymi oraz 241 pacjentów w wieku od 7-17 lat z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi było leczonych duloksetyną w badaniach klinicznych. Ogólnie profil działań niepożądanych po zastosowaniu duloksetyny u dzieci i młodzieży był podobny do obserwowanego u osób dorosłych. Łącznie u 467 pacjentów z grupy dzieci i młodzieży początkowo losowo przyporządkowanych do grupy otrzymującej duloksetynę w badaniach klinicznych odnotowano zmniejszenie mc. średnio o 0,1 kg po 10 tyg. w porównaniu z obserwowanym zwiększeniem o średnio 0,9 kg u 353 pacjentów, którym podawano placebo. Następnie, po okresie przedłużenia badania trwającym od 4-6 m-cy u pacjentów zazwyczaj obserwowano tendencję do odzyskiwania ich przewidywanej percentylowej masy początkowej, wyznaczonej na podstawie danych demograficznych dobranych pod względem wieku i płci rówieśników. W trwających do 9 m-cy badaniach, u dzieci i młodzieży leczonych duloksetyną obserwowano mniejszy o 1% całkowity średni wzrost na siatce centylowej (mniejszy o 2% u dzieci w wieku od 7-11 lat i większy o 0,3% u młodzieży w wieku od 12-17 lat).

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Dutilox skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Nie lekceważ tego!

Poznaj inne, szczegółowe informacje o Dutilox z ulotki. Informacje podzielone są tematycznie – Sprawdż tylko te które Ciebie interesują. Przeczytaj też komentarze, na dole strony, osób które zażywały ten lek by potwierdzić informacje z ulotki Dutilox

Jak działa Dutilox
Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny (NA). Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do rece… Przeczytaj więcej
Jak dawkować Dutilox?
Duże zaburzenia depresyjne. Dawka początkowa oraz zalecana dawka podtrzymująca to 60 mg raz /dobę i może być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. W badania… Przeczytaj więcej
Przeciwskazania zażywania Dutilox
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z nieselektywnymi, nieodwra… Przeczytaj więcej
Czy Dutilox można brać w ciąży?
Stosowanie duloksetyny nie miało wpływu na płodność u mężczyzn, natomiast u kobiet skutki były widoczne tylko w przypadku stosowania dawek, które powodowały toksyczność u… Przeczytaj więcej
Czy Dutilox można przedawkować?
Zgłaszano przypadki przedawkowania samej duloksetyny lub duloksetyny przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, gdy dawka duloksetyny wynosiła 5400 mg. Wyst… Przeczytaj więcej
Jak zalecane jest przyjmowanie Dutilox przy karmieniu piersią?
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią…. Przeczytaj więcej

Cena Dutilox

Dutilox jest lekiem dostępnym w różnych opakowaniach i dawkach w polskich aptekach. Cena nie zawsze zależy od punktu aptecznego, w której kupujesz ale również od dawki substancji aktywnej i ilości leku.
Na rynku polskim występują dawki:
30 mg

Dutilox w dawce 30 mg substancji aktywnej
Można kupić w opakowaniu zawierającym 28 szt. kaps. dojelitowe, twarde w cenie:

 • 5.77PLN przy zakupie na 30%. Wtedy cena jednej kapsułki wynosi 0.21PLN
 • Szczegółowe ceny innych opakowań i odpłatności Dutilox:


  Zamienniki Dutilox

  Zapoznaj się z zamiennikami Dutilox. Dowiesz się o cenach zamienników i czy może jakiś nie jest refundowany przez NFZ. Przed pójściem do lekarza możesz też zweryfikować działanie i ewentualne skutki uboczne samego leku Dutilox, a także zamienników.


  Gdzie można kupić Dutilox?

  Sprawdź gdzie kupić Dutilox. Poszukaj najlepszej lokalizacji oraz ceny by zamówić. Zawsze porównaj cenę i dostępność leku Dutilox w aptece.

  Użyj poniższej wyszukiwarki, kliknij SZUKAJ by rozpocząć


  Komentarze o Dutilox skutki uboczne

  Jeśli zwykłe informacje z ulotki Dutilox skutki uboczne Ci nie wystarczają, a sponsorowane artykuły na innych stronach nie przemawiają do Ciebie to sprawdź prawdziwe historie o Dutilox skutki uboczne i opinie ekspertów

  Najnowsze historie o Dutilox skutki uboczne

  Jeśli nie bierzecie tego 14 dni to możecie przestać szybko to brać bez ryzyka wystąpienia POST ACUTE WITHDRAWAL SYNDROME, który może miesiącami powodować wam skutki odstawienne od tej substancji.
  szukajcie grupy na fb: Cymbalta hurts worse

  o Dutilox skutki uboczne

  Chciałbym ostrzec. Psychiatra okłamał mnie, że ten lek nie uzależnia. Jestem fizycznie uzależniony od duloksetyny. Mam straszne objawy odstawienne. Brainzaps są najgorsze, jest to jak wyładowanie elektryczne w mózgu połaczone z bólem, zawr… [przeczytaj całą opinię]

  o Dutilox skutki uboczne

  Powiedzcie coś o dutilox łykam go a samopoczucie tragiczne tel 600883327

  o Dutilox skutki uboczne
  Zachęcamy do pisania swoich historii o leku.
  Napisz swoja opinię o leku i daj możliwość przeczytania jej innym by mogli poznać prawdę

  Przeczytaj wszystkie opinie naszych użytkowników


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  3 odpowiedzi do “Dutilox skutki uboczne”

  1. Jeśli nie bierzecie tego 14 dni to możecie przestać szybko to brać bez ryzyka wystąpienia POST ACUTE WITHDRAWAL SYNDROME, który może miesiącami powodować wam skutki odstawienne od tej substancji.
   szukajcie grupy na fb: Cymbalta hurts worse

  2. Chciałbym ostrzec. Psychiatra okłamał mnie, że ten lek nie uzależnia. Jestem fizycznie uzależniony od duloksetyny. Mam straszne objawy odstawienne. Brainzaps są najgorsze, jest to jak wyładowanie elektryczne w mózgu połaczone z bólem, zawrotem głowy w tym samym czasie. Nie wiedziałem, że istnieje takie doznanie dopóki nie zacząłem cierpieć zespołu odstawiennego. Około 12h po nie wzięciu dawki, pojawiają się zimne poty, rozwolnienie, objawy grypy, katar, ból głowy, ogromne osłabienie organizmu. Myślałem, że złapałem grypę za pierwszym razem, zanim nie wyszukałem grup ludzi, stron i badań naukowych, które poruszały te tematy już lata temu. Użytkownicy na grupach wsparcia do których dołaczyłem reportują o efektach odstawiennych trwających nawet LATAMI po nagłym odstawieniu leków! Odstawiam to schodząc od 2 do 5% co 2 tygodnie z dawki, aby efekty odstawienne były na tyle do tolerowania abym mógł funkcjonować. Jestem strasznie zły, że nie dowiedziałem się o tym, że te leki bardzo silnie uzależniają, wbrew temu co zapewniał lekarz. Co najgorsze, że ludzie pomyśla, że mają nawrót choroby, po zaprzestaniu brania leku, a to efekty odstawienne! Ja nie miałem takiej depresji przed przyjmowaniem tego leku, żebym chciał płakać i leżeć w łóżku, mając myśli samobójcze, krzycząc ze zdenerwowania, że tak cierpię przez te substancję – miałem do cholery tylko bóle nerwowe! Teraz o ile biore tą substancję to mogę jakoś funkcjonować, czuję się w miare normalnie, nie mam tych bóli, ale za jaką cenę?!