Zalmoxis skutki uboczne

Informacje o Zalmoxis skutki uboczne

Zalmoxis skutki uboczne:

W badaniu klinicznym TK007 30-stu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka występowania chorób rozrostowych układu krwiotwórczego poddanych zabiegowi HSCT otrzymywało m-nie do 4 wlewów produktu leczniczego. Najczęstszym działaniem niepożądanym u pacjentów leczonych produktem leczniczym w badaniu klinicznym TK007 była ostra choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GvHD). Działania niepożądane odnotowane w badaniu klinicznym TK007 zostały umieszczone zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości występowania. Działania niepożądane w obrębie każdej grupy częstości występowania wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (łącznie z torbielami i polipami): (często) potransplantacyjny zespół limfoproliferacyjny. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo często) ostra choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) (33% pacjentów); (często) przewlekła GvHD. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) krwotok jelitowy. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych : (często) niewydolność wątroby. Zaburzenia krwi i układu chłonnego : (często) gorączka neutropeniczna, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zapalenie oskrzeli. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) gorączka. Na całym świecie ostre epizody choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GvHD) wystąpiły u 10 pacjentów (33%), gdzie mediana czasu do wystąpienia choroby wynosiła 90 dni po przeszczepieniu szpiku kostnego i 42 dni po ostatnim wlewie komórek. Nasilenie ostrej choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi zostało zaklasyfikowane jako stopnia 1 w jednym przypadku (3%), stopnia 2 w siedmiu przypadkach (23%), stopnia 3 w jednym przypadku (3%) i stopnia 4 w jednym przypadku (3%). Wszystkie przypadki występowania ciężkiej choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi ustąpiły średnio po okresie 12 dni. Tylko u jednego pacjenta (3%) rozwinęła się rozległa przewlekła choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi, która wystąpiła 159 dni po przeszczepieniu szpiku kostnego i 129 dni od ostatniej infuzji. Objawy w pełni ustąpiły po 107 dniach. Nie odnotowano zgonów związanych z chorobą przeszczep-przeciw-gospodarzowi ani też długotrwałych powikłań. Zarówno ostra, jak i przewlekła postać choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi rozwinęły się jedynie u pacjentów, u których wystąpiła odbudowa immunologiczna. W ramach leczenia choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi związanej z podawaniem produktu leczniczego poprzez aktywację genu samobójczego pacjenci otrzymywali GCV dożylnie lub VCV doustnie w celu zwiększenia wygody pacjenta. Wszystkie objawy podmiotowe i przedmiotowe ostrej i rozległej chronicznej choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi w stopnia 2-4 w pełni ustąpiły po około 15 dniach leczenia GCV lub VCV. 1 pacjent z ostrą chorobą przeszczep-przeciw-gospodarzowi stopnia 1 nie został poddany żadnemu leczeniu. W przypadku siedmiu pacjentów wymagane było zastosowanie dodatkowego leczenia immunosupresyjnego składającego się ze steroidów, mykofenolanu i/lub cyklosporyny. Aktualnie nie zostały przeprowadzone badania na żadnej określonej grupie z populacji pediatrycznej. Podczas badania klinicznego TK007 tylko jednemu 17-letniemu pacjentowi z chłoniakiem limfoblastycznym z komórek T podano 2 wlewy produktu leczniczego. Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych u tego pacjenta. W badaniu klinicznym TK007 tylko jednej 66-letniej pacjentce podano 1 wlew produktu leczniczego. U pacjentki tej nie wystąpiły żadne działania niepożądane. Nie zaobserwowano żadnych implikacji związanych ze stosowaniem produktu leczniczego u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Zalmoxis skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Zalmoxis?Szukasz gdzie można kupić Zalmoxis?

Oto lista aptek i sklepów z Zalmoxis:

Forum Zalmoxis

Lista pytań na forum o Zalmoxis:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Zalmoxis skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Zalmoxis skutki uboczne


Regulamin serwisu