skutki uboczne

Lista opinii:

Pinecard skutki uboczne

Działaniami niepożądanymi notowanymi najczęściej (ale każde z nich u mniej niż 1% pacjentów) w trakcie kontrolowanych badań klinicznych były: ból głowy, zawroty głowy, obrzęki obwodowe, tachykardia, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy). Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zawroty głowy, ból głowy; (rzadko) senność; (bardzo rzadko) omdlenie. Zaburzenia serca: (niezbyt [...]

Granpidam skutki uboczne

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa. W głównym kontrolowanym placebo randomizowanym badaniu dotyczącym stosowania syldenafilu u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, 207 pacjentów poddano leczeniu z zastosowaniem syldenafilu w dawkach 20 mg, 40 mg lub 80 mg 3x/dobę, a 70 pacjentów przydzielono do grupy placebo. Czas trwania badania wynosił 12 tyg. Ogólna częstość przerywania leczenia u pacjentów stosujących [...]

Motti skutki uboczne

Najczęściej obserwowane działania niepożądane produktu leczniczego wiążą się z zaburzeniami w miejscu podania (przemijające reakcje miejscowe w miejscu zastosowania), należą one do kategorii często występujących. Zestawienie częstości występowania działań niepożądanych produktu leczniczego jest oparte na zdarzeniach niepożądanych zgłaszanych podczas badań klinicznych i/lub w porejestracyjnej praktyce klinicznej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) methemoglobinemia. Zaburzenia układu [...]

Inevica skutki uboczne

Przeprowadzono badania kliniczne dotyczące działania iwabradyny z udziałem prawie 45 000 uczestników. Najczęściej występujące działania niepożądane iwabradyny to zaburzenia widzenia (wrażenie widzenia silnego światła) i bradykardia. Zależą one od dawki i są związane z działaniem farmakologicznym produktu leczniczego. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) eozynofilia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) zwiększone stężenie kwasu [...]

Mywy skutki uboczne

Ciężkie działania niepożądane występujące u pacjentek stosujących COC. U kobiet stosujących skojarzenie 0,02 mg etynyloestradiolu + 3 mg drospirenonu (24+4) obserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. Przedstawiono działania niepożądane uporządkowane wg klasyfikacji układów i narządów MedDRA (MedDRA SOC). Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań klinicznych. Najodpowiedniejszy termin MedDRA jest stosowany do [...]

Latanoprost + Timolol Genoptim skutki uboczne

W przypadku latanoprostu, większość działań niepożądanych dotyczy oczu. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie fazy rozszerzonej kluczowego badania klinicznego produktu leczniczego 16-20% pacjentów występowało nasilenie pigmentacji tęczówki, które może być trwałe. W badaniu otwartym, oceniającym profil bezpieczeństwa latanoprostu w ciągu 5 lat zwiększona pigmentacja tęczówki wystąpiła u 33% pacjentów. Inne działania niepożądane dotyczące oczu były [...]

Ivelip skutki uboczne

Na początku wlewu oraz w niektórych wyjątkowych sytuacjach podanie emulsji może spowodować wystąpienie poważnych objawów, takich jak: (bardzo rzadko) wzrost temperatury, nadmierne pocenie, dreszcze, bóle głowy i duszność. W takim przypadku należy natychmiast przerwać wlew. W trakcie długotrwałego żywienia pozajelitowego emulsją tłuszczową (6-8 tyg.) Obserwowano następujące objawy niepożądane. Zburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) [...]

Jinarc skutki uboczne

Do przewidywanych ze względu na farmakodynamikę i najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należy pragnienie, wielomocz, nykturia i częstomocz, występujące u, odpowiednio, u około 55%, 38%, 29% i 23% pacjentów. Ponadto tolwaptan związany jest z idiosynkratycznym zwiększeniem aktywności AlAT i AspAT we krwi, której w rzadkich przypadkach towarzyszy zwiększenie stężenia bilirubiny całkowitej (TB). Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: [...]

Risperidone Farmax skutki uboczne

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane (częstość występowania ≥10%) to: parkinsonizm, ból głowy oraz bezsenność. Działania niepożądane zależne od dawki obejmują parkinsonizm oraz akatyzję. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych zapalenie zatok, zapalenie dróg moczowych, zakażenie uszu, grypa; (niezbyt często) zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie pęcherza, zakażenie oka, zapalenie migdałków, [...]

Nodofree Combi skutki uboczne

Podczas badania klinicznego z zastosowaniem roztw. kropli do oczu zawierającego dorzolamid/tymolol 20 mg/ml + 5 mg/ml,, obserwowane działania niepożądane odpowiadały tym, które zgłaszano wcześniej w związku z podawaniem produktu leczniczego (postać ze środkiem konserwującym), dorzolamidu chlorowodorku i/lub tymololu maleinianu. Podczas badań klinicznych 1035 pacjentom podawano dorzolamidu chlorowodorek z tymololu maleinianem w postaci ze środkiem konserwującym. [...]