Skutki uboczne

Opinie o lekach

Simbrinza skutki uboczne

W badaniach klinicznych produktu podawanego 2x/dobę najczęściej zgłaszane działania niepożądane to przekrwienie oczu reakcje alergiczne oka występujące u około 6-7% pacjentów, oraz zaburzenia smaku (gorzki lub inny nietypowy smak w ustach po zakropleniu), występujące u około 3% acjentów. Profil bezpieczeństwa produktu leczniczego był podobny do profilu bezpieczeństwa poszczególnych składników (brynzolamid 10 mg/ml i brymonidyna 2 [...]

Auroverin MR skutki uboczne

Odnotowano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania. Odnotowano głównie reakcje nadwrażliwości, które nie ograniczały się jedynie do występowania na skórze. Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka.

Digavar skutki uboczne

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Podczas stosowania aceklofenaku zgłaszano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej oraz zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. [...]

Gemcitin skutki uboczne

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem gemcytabiny należą: nudności z lub bez towarzyszących wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60% pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów; duszność zgłaszana u 10-40 % pacjentów, najczęściej u pacjentów z rakiem płuc; alergiczną wysypką skórną występującą [...]

Doxycyclinum Polfarmex skutki uboczne

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (nieznana) podczas przedłużonego lub powtórnego leczenia antybiotykiem może dojść do miejscowych zakażeń skóry lub nabłonka niewrażliwymi na lek bakteriami lub grzybami, objawiających się: swędzeniem odbytu, zapaleniem nabłonka jamy ustnej i języka, zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy. Obserwowano także gronkowcowe zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) [...]

Influvac 2017/2018 skutki uboczne

Działania niepożądane obserwowane w trakcie badań klinicznych. Bezpieczeństwo trójwalentnych inaktywowanych szczepionek przeciw grypie jest ocenione w otwartych, niekontrolowanych badaniach klinicznych wykonywanych zgodnie z wymaganiem corocznej aktualizacji wiedzy na ich temat, obejmujących co najmniej 50 osób dorosłych w wieku 18-60 lat i co najmniej 50 osób starszych w wieku 61 lat lub starszych. Ocenę bezpieczeństwa wykonywano [...]

Neo-Angin Spray skutki uboczne

Po podaniu produktu obserwowano następujące działania niepożądane: (bardzo rzadko) podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego, mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Gemcitabin Cancernova skutki uboczne

Do najczęściej zgłaszanych działań niepodanych związanych ze stosowaniem gemcytabiny należą: nudności z lub bez towarzyszących wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60% pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów; duszność zgłaszana u 10-40 % pacjentów, najczęściej u pacjentów z rakiem płuc; alergiczną wysypą skórną występującą [...]

Doxazosin Genoptim skutki uboczne

Nadciśnienie tętnicze: w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, najczęstszym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem doksazosyną było niedociśnienie ortostatyczne (rzadko z omdleniem) lub objawy były niespecyficzne. Łagodny rozrost gruczołu krokowego: doświadczenie wynikające z kontrolowanych badań klinicznych, wskazuje na podobny profil działań niepożądanych u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego jak u pacjentów z [...]

Gemcitabinum Accord skutki uboczne

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leczenia gemcytabiną należą: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60% pacjentów, białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów, duszność zgłaszana u 10 do 40% pacjentów (najczęściej u pacjentów z rakiem płuc), uczuleniowa wysypka [...]