Skutki uboczne

Opinie o lekach

Topotecan Kabi skutki uboczne

W badaniach określających wielkość dawki przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca stwierdzono, że toksycznością ograniczającą dawkę topotekanu stosowanego w monoterapii, jest toksyczność hematologiczna. Toksyczność ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej. Profil działań niepożądanych topotekanu stosowanego w skojarzeniu [...]

Stresolek skutki uboczne

Ze względu na obecność przetworu z korzenia kozłka istnieje możliwość wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, np. nudności, skurcze w obrębie jamy brzusznej. Częstotliwość nie jest znana. Ze względu na obecność nalewki z serdecznika może nastąpić zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie UV.

NiQuitin Miętowe Listki skutki uboczne

Lek może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inna droga, włącznie z paleniem tytoniu. Wiele zaobserwowanych działań niepożądanych jest zgodnych z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki. Działania niepożądane przedstawione maja związek z właściwościami nikotyny i odnoszą się do doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej. Informacje o działaniach niepożądanych pochodzą [...]

Dermovit A skutki uboczne

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.

Mysildecard skutki uboczne

W głównym kontrolowanym placebo randomizowanym badaniu dotyczącym stosowania syldenafilu u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, 207 pacjentów poddano leczeniu z zastosowaniem syldenafilu w dawkach 20 mg, 40 mg lub 80 mg 3x/dobę, a 70 pacjentów przydzielono do grupy placebo. Czas trwania badania wynosił 12 tyg. Ogólna częstość przerywania leczenia u pacjentów stosujących syldenafil w dawkach [...]

Enzepi skutki uboczne

Najważniejszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi opisywanymi w trakcie stosowania produktów leczniczych zawierających enzymy trzustkowe są reakcje anafilaktyczne i kolonopatia włókniejąca. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu były dolegliwości żołądkowo-jelitowe [ból brzucha (16%), wzdęcia (12%), wzdęcie brzucha (7%), biegunka i wymioty (6%), zaparcia (5%), nudności (3%)] i ból głowy, który występował u około 6% pacjentów. [...]

Remurel skutki uboczne

We wszystkich badaniach klinicznych najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zgłaszane przez większość pacjentów otrzymujących glatirameru octan. W badaniach kontrolowanych odsetek pacjentów, którzy zgłaszali tego typu reakcje co najmniej raz, był większy w grupie leczonej glatirameru octanem (70%) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (37%). W badaniach klinicznych i doświadczeniach po wprowadzeniu [...]

Ismigen skutki uboczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) ból gardła. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) reakcje nadwrażliwości typu alergicznego obejmujące pokrzywkę, wysypkę świąd i obrzęk. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (nieznana) gorączka i ból głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) wymioty i ból brzucha.

Oculobrim skutki uboczne

Najczęściej obserwowane działania niepożądane leku to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22% do 25% pacjentów. Powyższe objawy są zwykle przemijające i niezbyt często z powodu ich nasilenia konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego. Objawy ocznej reakcji alergicznej wystąpiły u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u [...]

Nasienie lnu skutki uboczne

Wzdęcia pojawiające się wskutek użycia leku. Bardzo rzadko pojawiają się reakcje wskutek nadwrażliwości włącznie ze wstrząsem anafilaktycznym.