Subcuvia skutki uboczne

Informacje o Subcuvia skutki uboczne

Subcuvia skutki uboczne:

Niekiedy mogą występować takie działania niepożądane, jak dreszcze, bóle głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, bladość powłok, parestezja, tachykardia, ból stawów, niskie ciśnienie krwi i umiarkowany ból w okolicy lędźwiowo krzyżowej. Rzadko, normalne ludzkie immunoglobuliny mogą powodować nagły spadek ciśnienia krwi oraz, w pojedynczych przypadkach, wstrząs anafilaktyczny, nawet wówczas, gdy pacjent nie wykazywał nadwrażliwości po poprzednim podaniu produktu. Często mogą występować reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia: obrzęk, bolesność, zaczerwienienie, stwardnienie, miejscowe wzmożone ocieplenie, świąd, zasinienie i wysypka. Działania niepożądane wymienione w niniejszym punkcie zidentyfikowano w trzech badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego. Zaburzenia układu immunologicznego: (częstość nieznana) wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne, nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy; (niezbyt często) zawroty głowy; (rzadko) drżenie; (częstość nieznana) parastezje. Zaburzenia serca: (częstość nieznana) tachykardia. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) uczucie zimna w kończynach; (częstość nieznana) niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, bladość. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (częstość nieznana) duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) nudności; ból brzucha; (częstość nieznana) wymioty, parestezje w obrębie jamy ustnej. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) świąd, rumień; (rzadko) pokrzywka; (częstość nieznana) obrzęk twarzy, wysypka plamkowo-grudkowa, zapalenie skóry alergiczne, nadmierne pocenie się. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) sztywność mięśniowo-szkieletowa (w tym dyskomfort w klatce piersiowej); (rzadko) ból stawów, ból mięśni; (częstość nieznana) ból pleców. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) krwotok w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze; (niezbyt często) obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, ból, zmęczenie, uczucie gorąca; (rzadko) wysypka w miejscu wstrzyknięcia; (częstość nieznana) gorączka, złe samopoczucie, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, uczucie ciepła w miejscu wstrzyknięcia. Badania diagnostyczne: (rzadko) podwyższone stężenie aminotransferazy alaninowej; (rzadko) przyspieszona częstość akcji serca. Częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u dzieci są takie same jak u dorosłych.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Subcuvia skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Subcuvia?

Szukasz gdzie można kupić Subcuvia?

Oto lista aptek i sklepów z Subcuvia:

Forum Subcuvia

Lista pytań na forum o Subcuvia:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Subcuvia skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Subcuvia skutki uboczne


Regulamin serwisu