Risperidone Farmax skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Risperidone Farmax skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Risperidone Farmax skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Risperidone. Pamiętaj również sprawdzić ceny Risperidone bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Risperidone Farmax skutki uboczne

Risperidone Farmax skutki uboczne:

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane (częstość występowania ≥10%) to: parkinsonizm, ból głowy oraz bezsenność. Działania niepożądane zależne od dawki obejmują parkinsonizm oraz akatyzję. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych zapalenie zatok, zapalenie dróg moczowych, zakażenie uszu, grypa; (niezbyt często) zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie pęcherza, zakażenie oka, zapalenie migdałków, cellulit, grzybica paznokci zakażenie miejscowe, zakażenie wirusowe, zapalenie skóry wywołane przez roztocza; (rzadko) zakażenie. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) neutropenia, limfopenia, trombocytopenia, niedokrwistość, zmniejszony hematokryt, podwyższona liczba eozynofili; (rzadko) agranulocytoza. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość; (rzadko) reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia endokrynologiczne: (często) hiperprolaktynemia; (rzadko) nieodpowiednie wydzielanie hormonu antydiuretycznego, glukoza w moczu. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zwiększenie mc., wzmożone łaknienie, zmniejszone łaknienie; (niezbyt często) cukrzyca, hiperglikemia, polidypsja, zmniejszenie mc., anoreksja, zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi; (rzadko) zatrucie wodne, hipoglykemia, hiperinsulinemiac, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi; (bardzo rzadko) kwasica ketonowa. Zaburzenia psychiczne: (bardzo często) bezsenność; (często) zaburzenia snu, hiperaktywność, depresja, letarg; (niezbyt często) mania, stan splątania, spadek libido, nerwowość, zmora; (rzadko) stępienie uczuć, anorgazmia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) senność, parkinsonizm, ból głowy; (często) akatyzja, dystonia, zawrót głowy, dyskinezy, drżenie; (niezbyt często) dyskineza późna, udar mózgowo-naczyniowy, brak reakcji na bodźce, utrata świadomości, zaburzenia uwagi, konwulsje, dyzartia, hiperaktywność, zaburzenie równowagi, zawroty głowy po zmianie pozycji, zaburzenia mowy i smaku, niedoczulica; (rzadko) złośliwy zespół neuroleptyczny, śpiączka cukrzycowa, zaburzenia ruchu. Zaburzenia oka: (często) niewyraźnie widzenie, zapalenie spojówek; (niezbyt często) światłowstręt, suche oko, zwiększone łzawienie, przekrwienie oczu; (rzadko) jaskra, zaburzenie gałkoruchowe, odwracanie gałek ocznych,zaschnięta wydzielina na brzegach powiek, zespół wiotkiej tęczówki (IFIS)c. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) vertigo, szumy uszne, ból ucha. Zaburzenia serca: (często) tachykardia; (niezbyt często) migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy, zaburzenia przepływu powietrza, wydłużenie odcinka QT, bradykardia, nieprawidłowe EKG, palpitacja; (rzadko) kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe: (często) nadciśnienie; (niezbyt często) niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, napady; (rzadko) zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) duszność, ból gardła i krtani, kaszel, krwawienie z nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa; (niezbyt często) zachłystowe zapalenie płuc, przekrwienie płuc, przekrwienie dróg oddechowych, świszczący oddech, chrypka, choroba układu oddechowego; (rzadko) zespół bezdechu sennego, hiperwentylacja. Zaburzenie żołądka i jelit: (często) ból brzucha, dyskomfort brzucha, wymioty, nudności, zaparcie, biegunka, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ból zębów; (niezbyt często) nietrzymanie kału, masy kałowe w podbrzuszu, zapalenie błony śluzowej żołądka, dysfagia, gazy jelitowe; (rzadko) zapalenie trzustki, niedrożność jelit, obrzęk języka opuchnięcie warg; (bardzo rzadko) niedrożność jelit. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka, rumień; (niezbyt często) pokrzywka, świąd, łysienie, nadmierne rogowacenie, egzema, odbarwienia skóry, trądzik, zapalenie skóry,zaburzenia skóry, zmiany na skórze; (rzadko) osutki polekowe, łupież; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) drżenie, ból mięśni, ból pleców, ból stawów; (niezbyt często) zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, nieprawidłowa postawa, zesztywnienie stawów, obrzęk stawów, osłabienie mięśni, ból szyi; (rzadko) rabdomioliza. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) niedotrzymanie moczu; (niezbyt często) częstomocz, retencja, bolesne oddawanie moczu. Stany związane z ciążą, okresem połogu oraz okresem okołoporodowym: (rzadko) zespół objawów odstawienia u noworodków. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, brak miesiączki, zaburzenia miesiączkowaniad, ginekomastia, mlekotok, zaburzenia czynności seksualnych, ból piersi, upławy z pochwy; (rzadko) priapizm, opóźnienie miesiączkowania, obrzęk piersi, zwiększenie piersi, wydzielina z piersi. Zaburzenia ogólne oraz stany w miejscu podania: (często) obrzęk,gorączka, ból klatki piersiowej, osłabienie, zmęczenie, ból; (niezbyt często) obrzęk twarzy, febra, zwiększenie temperatury, nieprawidłowy chód, pragnienie, dyskomfort w klatce piersiowej, ociężałość, źle samopoczucie; (rzadko) hipotermia, obniżenie temperatury, zimne kończyny, zespół objawów odstawienia leku, zesztywnienie. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (niezbyt często) zwiększenie stężenia trasferaz, zwiększenia stężenia gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych; (rzadko) żółtaczka. Obrażenia, zatrucia oraz komplikacje proceduralne: (często) upadki; (niezbyt często) ból związany z zabiegiem – szczegóły dotyczące działań niepożądanych patrz ChPL. Paliperydon jest aktywnym metabolitem rysperydonu, dlatego działania niepożądane obu substancji (podanie doustne czy w postaci zastrzyków) są podobne. Oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych obserwowano podczas stosowania preparatów zawierających paliperydon również następujące działania niepożądane. Te działania można także przewidywać stosując produkt leczniczy. Zaburzenia serca: zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych stwierdzano bardzo rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT po wprowadzeniu rysperydonu do obrotu. Innymi związanymi z klasą leków działaniami na serce, opisywanymi dla leków przeciwpsychotycznych w przypadku których występuje wydłużenie odcinka QT są: arytmia komorowa, migotanie komór, tachykardia komorowa, nagła śmierć, zatrzymanie akcji serca i częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes. Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przypadki zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich (częstość występowania objawów nie jest znana). Na podstawie połączonych danych pochodzących z trwających 6-8 tyg. badań kontrolowanych placebo określano stosunek ilościowy dorosłych pacjentów ze schizofrenią poddawanych terapii z zastosowaniem rysperydonu i placebo, spełniających kryterium zwiększenia mc. o ≥7% masy początkowej. Stwierdzono występowanie statystycznie istotnego zwiększenia liczby przypadków zwiększenia mc. w grupie otrzymującej rysperydon (18%), w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (9%). Analizując połączone dane z kontrolowanych placebo, trwających 3 tyg. badań z udziałem dorosłych pacjentów z ostrą manią, częstość występowania zwiększenia mc. ≥7% w momencie zakończenia badania była porównywalna dla grup otrzymujących rysperydon (2,5%) oraz grup otrzymujących placebo (2,4%) i był nieznacznie większy w aktywnej grupie kontrolnej (3,5%). W populacji dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia zachowania i inne zachowania destrukcyjne, w badaniach długoterminowych stwierdzono zwiększenie mc. o średnio 7,3 kg po 12 m-cach terapii. Oczekiwane zwiększenie mc. u zdrowych dzieci w wieku 5-12 lat wynosi 3-5 kg rocznie. W wieku 12-16 lat, u dziewcząt utrzymuje się tempo zwiększania mc. wynoszące 3-5 kg rocznie, podczas gdy u chłopców masa zwiększa się o około 5 kg rocznie. Niepożądane działania produktu leczniczego obserwowane częściej u pacjentów w podeszłym wieku z demencją lub u dzieci, w porównaniu z populacją osób dorosłych, opisano poniżej. Przemijające napady niedokrwienne oraz zdarzenia mózgowo-naczyniowe były działaniami niepożądanymi opisywanymi w badaniach klinicznych. U pacjentów w podeszłym wieku z demencją występowały one odpowiednio z częstością 1,4% i 1,5%. Dodatkowo opisywano występowanie następujących działań niepożądanych z częstością co najmniej 2-krotnie większą niż w innych populacjach osób dorosłych i wynoszącą ≥5%: zakażenia dróg moczowych, obrzęk obwodowy, letarg i kaszel. Jest ogólnie przyjęte, że rodzaje działań niepożądanych u dzieci są podobne do działań zaobserwowanych u dorosłych.U dzieci (w wieku 5-17 lat) opisywano następujące działania niepożądane występujące z częstością ≥5% i co najmniej 2 razy częściej niż w badaniach klinicznych u osób dorosłych: senność, uspokojenie, zmęczenie, ból głowy, wzmożone łaknienie, wymioty, zakażenie górnych dróg oddechowych, obrzęk błony śluzowej nosa, ból brzucha, zawroty głowy, kaszel, gorączkę, drżenie, biegunkę i mimowolne oddawanie moczu. Wpływ długoterminowej terapii rysperydonem na dojrzewanie seksualne i wzrost szczegółowo nie badano.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Risperidone Farmax skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Risperidone?

Szukasz gdzie można kupić Risperidone?

Oto lista aptek i sklepów z Risperidone:

Cena Risperidone

Chcesz poznać szczegółowe ceny Risperidone?

Forum Risperidone

Lista pytań na forum o Risperidone:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Risperidone Farmax skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *