Keytruda skutki uboczne

Informacje o Keytruda skutki uboczne

Keytruda skutki uboczne:

Stosowanie pembrolizumabu wiąże się najczęściej z występowaniem działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego. Większość z nich, w tym reakcje o nasileniu ciężkim, ustępowały po zastosowaniu odpowiedniej terapii lub odstawieniu pembrolizumabu. Profil bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu oceniano w ramach badań klinicznych w grupie 1567 pacjentów przyjmujących 3 różne dawki (2 mg/kg mc. co 3 tyg. lub 10 mg/kg mc. co 2-3 tyg.). Do najczęściej występujących działań niepożądanych (>10%) podczas stosowania pembrolizumabu w tej populacji pacjentów należały: zmęczenie (29%), wysypka (23%), świąd (22%), biegunka (15%), ból stawów (12%) i nudności (11%). Większość zgłaszanych działań niepożądanych miała nasilenie stopnia 1. lub 2. Do najcięższych działań niepożądanych należały działania niepożądane pochodzenia immunologicznego i ciężkie reakcje związane z inf. dożylną. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (często) niedokrwistość; (niezbyt często) trombocytopenia, neutropenia, limfopenia, leukopenia, eozynofilia; (rzadko) immunologiczna plamica małopłytkowa, niedokrwistość hemolityczna. Zaburzenia układu immunologicznego: (często) reakcja związana z inf. dożylną. Zaburzenia endokrynologiczne: (często) nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy; (niezbyt często) zapalenie przysadki mózgowej, niedoczynność kory nadnerczy, zapalenie tarczycy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zmniejszenie łaknienia; (niezbyt często) cukrzyca typu 1, hipokaliemia, hiponatremia, hipokalcemia. Zaburzenia psychiczne: (często) bezsenność. Zaburzenia układu nerwowego: (często) bóle głowy, zaburzenia smaku, neuropatia obwodowa, zawroty głowy; (niezbyt często) epilepsja, letarg; (rzadko) zespół Guillain-Barré, zespół miasteniczny. Zaburzenia oka: (często) suchość oczu; (niezbyt często) zapalenie błony naczyniowej oka. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) zapalenie płuc, duszność, kaszel. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) biegunka, nudności; (często) zapalenie jelita grubego, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej; (niezbyt często) zapalenie trzustki; (rzadko) perforacja jelita cienkiego. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) zapalenie wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) wysypka, świąd, bielactwo; (często) ciężkie reakcje skórne, wyprysk, rumień, suchość skóry, zmiana koloru włosów, łysienie; (niezbyt często) rogowacenie liszajowate, łuszczyca, wysypka trądzikopodobna, zapalenie skóry, grudki, rumień guzowaty. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo często) ból stawów; (często) zapalenie mięśni, bóle mięśniowo-szkieletowe, bóle kończyn, zapalenie stawów; (niezbyt często) zapalenie pochewki ścięgna. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zapalenie nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zmęczenie; (często) obrzęk, astenia, gorączka, objawy grypopodobne, dreszcze. Badania diagnostyczne: (często) zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi; (niezbyt często) zwiększenie aktywności amylazy, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, hiperkalcemia. Szczegóły dotyczące działań niepożądanych, patrz ChPL. Dane na temat wymienionych działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego pochodzą od pacjentów, którzy otrzymywali pembrolizumab w 3 wielkościach dawek (2 mg/kg mc. co 3 tyg. lub 10 mg/kg mc. co 2 lub 3 tyg.) w ramach badań klinicznych. Zapalenie płuc wystąpiło u 32 (2,0%) pacjentów, w tym 2 lub 3 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 13 (0,8%) i 6 (0,4%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia zapalenia płuc wynosiła 4,3 m-ca (zakres od 2 dni do 19,3 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 2,6 m-ca (zakres od 2 dni do 15,1 m-ca). Zapalenie płuc było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 9 pacjentów (0,6%). Zapalenie płuc ustąpiło u 21 pacjentów. Stopień 1, 2 i 3 obserwowano odpowiednio u 8 (0,5%), 2 (0,1%) i 1 (0,1%) pacjenta. Zapalenie jelita grubego wystąpiło u 31 (2,0%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 8 (0,5%), 18 (1,1%) i 2 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia zapalenia jelita grubego wynosiła 3,4 m-ca (zakres od 10 dni do 9,7 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 1,4 m-ca (zakres od 1 dnia do 7,2 m-ca). Zapalenie jelita grubego było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 14 pacjentów (0,9%). Zapalenie jelita grubego ustąpiło u 27 pacjentów. Zapalenie wątroby wystąpiło u 16 (1,0%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 2 (0,1%), 11 (0,7%) i 2 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia zapalenia wątroby wynosiła 0,8 m-ca (zakres od 1,1 tyg. do 21,4 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 1,2 m-ca (zakres od 1,1 tyg. do 4,7 m-ca). Zapalenie wątroby było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 6 (0,4%) pacjentów. Zapalenie wątroby ustąpiło u 14 pacjentów. Zapalenie nerek wystąpiło u 7 (0,4%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 3 (0,2%), 3 (0,2%) i 1 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia zapalenia nerek wynosiła 5,1 miesiąca (zakres od 1,7 tyg. do 12,8 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 1,1 m-ca (zakres od 3 dni do 3,3 m-ca). Zapalenie nerek było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 2 (0,1%) pacjentów. Zapalenie nerek ustąpiło u 4 pacjentów. Zapalenie przysadki mózgowej wystąpiło u 13 (0,8%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 5 (0,3%), 5 (0,3%) i 1 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia zapalenia przysadki mózgowej wynosiła 3,3 m-ca (zakres od 1 dnia do 7,2 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 2,7 m-ca (zakres od 1,7 tyg. do 12,7 m-ca). Zapalenie przysadki mózgowej było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 4 (0,3%) pacjentów. Zapalenie przysadki mózgowej ustąpiło u 7 pacjentów, a u 4 ustąpiło z następstwami. Nadczynność tarczycy wystąpiła u 51 (3,3%) pacjentów, w tym 2 lub 3 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 9 (0,6%) i 2 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia nadczynności tarczycy wynosiła 1,4 m-ca (zakres od 1 dnia do 21,9 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 1,7 m-ca (zakres od 1 dnia do 12,8 m-ca). Nadczynność tarczycy była przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 2 (0,1%) pacjentów. Nadczynność tarczycy ustąpiła u 36 (71%) pacjentów. Niedoczynność tarczycy wystąpiła u 127 (8,1%) pacjentów, w tym 3 stopień nasilenia stwierdzono u 2 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Mediana czasu do wystąpienia niedoczynności tarczycy wynosiła 3,3 m-ca (zakres od 5 dni do 18,9 m-ca). Mediana czasu trwania wynosiła 5,4 m-ca (zakres od 6 dni do 24,3 m-ca). Żaden pacjent nie przerwał leczenia pembrolizumabem z powodu niedoczynności tarczycy. Niedoczynność tarczycy ustąpiła u 24 (19%) pacjentów. W badaniach klinicznych z udziałem 1529 pacjentów leczonych pembrolizumabem w dawce 2 mg/kg mc. co 3 tyg. lub 10 mg/kg mc. co 2-3 tyg. u 1 (0,3%) z 376 pacjentów podlegających ocenie stwierdzono obecność związanych z leczeniem przeciwciał skierowanych przeciwko pembrolizumabowi. W tym pojedynczym przypadku stwierdzono właściwości neutralizujące wytworzonych przeciwciał przeciwko pembrolizumabowi. Nie obserwowano następstw klinicznych. W podgrupie 345 pacjentów otrzymujących pembrolizumab w dawce 2 mg/kg mc. co 3 tyg., u żadnego z 220 pacjentów podlegających ocenie nie wykazano obecności przeciwciał skierowanych przeciwko pembrolizumabowi.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Keytruda skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Keytruda?

Szukasz gdzie można kupić Keytruda?

Oto lista aptek i sklepów z Keytruda:

Forum Keytruda

Lista pytań na forum o Keytruda:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Keytruda skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Keytruda skutki uboczne


Regulamin serwisu