Brinavess skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Brinavess skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Brinavess skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Brinavess. Pamiętaj również sprawdzić ceny Brinavess bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Brinavess skutki uboczne

Brinavess skutki uboczne:

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego oceniano w badaniach klinicznych, w których uczestniczyły 883 osoby (pacjenci i zdrowi ochotnicy) przyjmujące produkt. Według danych uzyskanych od 773 pacjentów uczestniczących w sześciu badaniach fazy 2. i fazy 3. do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych (>5%) występujących w ciągu pierwszych 24 h po podaniu leku należały zaburzenia smaku (20,1%), kichanie (14,6%) i parestezje (9,7%). Zdarzenia te obserwowano w trakcie podawania wlewu lub w krótkim czasie po jego zakończeniu, miały one charakter przejściowy i rzadko przyczyniały się do ograniczania lub przerywania leczenia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) zaburzenia smaku; (często) parestezje, zawroty głowy, bóle głowy, niedoczulica; (niezbyt często) uczucie pieczenia, parosmia (węch opaczny), senność, omdlenia wazowagalne. Zaburzenia oka: (niezbyt często) podrażnienie oczu, nasilone łzawienie, zaburzenia wzroku. Zaburzenia serca: (często) bradykardia, trzepotanie przedsionków; (niezbyt często) zahamowanie zatokowe, całkowity blok AV, blok AV pierwszego stopnia, blok lewej odnogi pęczka Hisa, ekstrasystolia komorowa, kołatanie serca, bradykardia zatokowa, tachykardia komorowa, wydłużenie zespołu QRS w EKG, wydłużenie odstępu QT w EKG, wstrząs kardiogenny. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie; (niezbyt często) zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, zblednięcie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) kichanie; (często) kaszel, nieprzyjemne odczucia w jamie nosowej; (niezbyt często) duszność, uczucie duszenia się, wodnista wydzielina z nosa, podrażnienie gardła. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, wymioty, suchość jamy ustnej; (niezbyt często) biegunka, parcie na stolec. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) świąd, nadmierna potliwość; (niezbyt często) świąd uogólniony, zimne poty. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej; (niezbyt często) bóle kończyn. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) ból w miejscu podania wlewu, parestezje w miejscu podania wlewu, wrażenie gorąca, zmęczenie; (niezbyt często) podrażnienie w miejscu podania wlewu, nadmierna wrażliwość w miejscu podania wlewu, ogólne złe samopoczucie, nieprzyjemne odczucia w klatce piersiowej. Istotne klinicznie działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych włącznie z niedociśnieniem i komorowymi zaburzeniami rytmu. Bradykardię obserwowano przeważnie w momencie powrotu rytmu zatokowego. Przy istotnie większej liczbie przypadków powrotu rytmu zatokowego wśród pacjentów przyjmujących produkt, częstość występowania bradykardii w okresie pierwszych 2 h była wyższa w grupie leczonej wernakalantem niż w grupie placebo (odpowiednio 5,4% w porównaniu z 3,8%). W przypadku pacjentów, u których nie przywrócono rytmu zatokowego, częstość występowania bradykardii w ciągu pierwszych 2 h po podaniu leku była zbliżona w grupie placebo i w grupie leczonej wernakalantem (odpowiednio 4,0% i 3,8%). Na ogół bradykardia ustępowała po odstawieniu produktu i/lub podaniu atropiny. U pacjentów z migotaniem przedsionków przyjmujących produkt stwierdzono częstsze przypadki konwersji do trzepotania przedsionków w ciągu pierwszych 2 h po podaniu leku (10% w porównaniu z 2,5% w grupie placebo). W przypadku kontynuacji wlewu w sposób zalecany powyżej u większości tych pacjentów obserwuje się powrót rytmu zatokowego. U pozostałych pacjentów zaleca się wykonanie kardiowersji elektrycznej. W przeprowadzonych dotychczas badaniach klinicznych u pacjentów, u których po podaniu produktu leczniczego wystąpiło trzepotanie przedsionków, nie stwierdzono zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 1:1. Badanie AVRO.W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem 116 pacjentów ze świeżym epizodem migotania przedsionków przyjmujących produkt, obserwowany profil działań niepożądanych wydawał się zgodny ze stwierdzonym we wcześniejszych badaniach.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Brinavess skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Brinavess

Sprawdź komentarze opinie o Brinavess:

Gdzie kupić Brinavess?

Szukasz gdzie można kupić Brinavess?

Oto lista aptek i sklepów z Brinavess:

Cena Brinavess

Chcesz poznać szczegółowe ceny Brinavess?

Forum Brinavess

Lista pytań na forum o Brinavess:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Brinavess skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *