Meropenem Genoptim przeciwskazania

Informacje o Meropenem Genoptim przeciwskazania

Meropenem Genoptim przeciwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na jakikolwiek inny środek przeciwbakteryjny z grupy karbapenemów. Ciężka nadwrażliwość (np. reakcje anafilaktyczne. ciężkie reakcje skórne) na którykolwiek środek przeciwbakteryjny będący pochodną β-laktamową innego typu (np. penicyliny lub cefalosporyny). Pacjenci, z nadwrażliwością na karbapenemy. penicyliny lub inne antybiotyki β-laktamowe w wywiadzie, mogą być również nadwrażliwi na meropenem. Przed rozpoczęciem leczenia meropenemem należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe. Jeśli wystąpi ciężka reakcja uczuleniowa, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i wdrożvć odpowiednie postępowanie. W przypadku prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym meropenemii. donoszono o występowaniu związanego z antybiotykami zapalenia okrężnicy i rzekomobloniastego zapalenia okrężnicy, których stopień ciężkości może wahać się od łagodnego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest uwzględnienie tej diagnozy u pacjentów, u których występuje biegunka w trakcie lub po zastosowaniu meropenemii. Należy rozważyć przerwanie leczenia meropenemem i zastosowanie właściwego leczenia dla Clostrhliwn difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę. Niezbyt często donoszono o wystąpieniu drgawek w czasie stosowania karbapenemów. w tym meropenemii. Z uwagi na ryzyko hepatotoksyczności (zaburzenia czynności wątroby z cholestazą i cylolizą) podczas leczenia meropenemem należy dokładnie monitorować czynność wątroby. Stosowanie u pacjentów z chorobą wątroby: u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności wątroby w czasie leczenia meropenemem należy ściśle kontrolować czynność wątroby. Nic ma konieczności dostosowania dawkowania. Podczas leczenia meropenemem wynik bezpośredniego lub pośredniego testu Coombsa może być dodatni. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania meropenemii i kwasu walproinowcgo. Mcropental zawiera sód. Meropental 500 mg: produkt leczniczy zawiera ok. 2,0 mCq sodu w dawce 500 mg. co należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartości sodu w diecie. Meropental 1000 mg: produkt leczniczy zawiera ok. 4,0 mEq sodu w dawce 1000 mg, co należy uwzględnić w przypadku u pacjentów kontrolujących zawartości sodu w diecie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Meropenem Genoptim przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Meropenem?

Szukasz gdzie można kupić Meropenem?

Oto lista aptek i sklepów z Meropenem:

Forum Meropenem

Lista pytań na forum o Meropenem:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Meropenem Genoptim przeciwskazania

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Meropenem Genoptim przeciwskazania


Regulamin serwisu