Comirnaty przeciwskazania (Pfizer Covid)

Przeciwskazania dla szczepionki na Covid-19 firmy PFizer BioNTech to nadwrażliwość na substancję czynną lub którąś z substancji pomocniczych:

  • ((4- hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315)
  • 2- [(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid ( ALC-0159)
  • 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC)
  • Cholesterol
  • Potasu chlorek
  • Potasu diwodorofosforan
  • Sodu chlorek
  • Disodu fosforan dwuwodny
  • Sacharoza
  • Woda do wstrzykiwań

Temelor przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie podawać produktu dotętniczo. Wstrzyknięcie dotętnicze może spowodować skurcz tętnic, co może prowadzić do zgorzeli, a następnie amputacji. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z: zespołem bezdechu sennego; ciężką niewydolnością oddechową; znaną nadwrażliwością na benzodiazepiny; miastenią (myasthenia gravis); ciężką niewydolnością wątroby. Stosowanie produktu u dzieci poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

CIGNON przeciwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

KALCIKINON przeciwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dulofor przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie produktu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Choroba wątroby powodująca zaburzenia czynności wątroby. Stosowanie produktu w skojarzeniu z fluwoksaminą, cyprofloksacyną lub enoksacyną (tj. silnymi inhibitorami CYP1A2), ponieważ jednoczesne podawanie tych produktów powoduje zwiększenie stężenia duloksetyny w osoczu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ClCr

Anagrelid Aurovitas przeciwskazania

Nadwrażliwość na anagrelid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Pacjenci z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek (ClCr

Xylodex regeneracja, przeciwskazania

Produkt 0,1%. Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). U dzieci w wieku poniżej 6 lat. Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Produkt 0,05%. Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). U dzieci w wieku poniżej 2 lat. Po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową i po operacjach przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Relaxan przeciwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby kierujące pojazdami i obsługujące maszyny. Preparatu nie należy łączyć z innymi środkami o właściwościach uspokajających i/lub nasennych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

FLEXUS przeciwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Welbox przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych zależy od dawki, oraz w celu uniknięcia przedawkowania. Stosowanie u pacjentów z napadami drgawkowymi występującymi obecnie lub w przeszłości. Stosowanie u pacjentów z rozpoznanymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie u pacjentów, którzy kiedykolwiek w trakcie leczenia odstawiają nagle alkohol lub leki, których wycofanie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu drgawkowego (szczególnie benzodiazepiny i środki o działaniu podobnym do benzodiazepin). Ciężka marskość wątroby. Rozpoznana aktualnie lub w przeszłości bulimia lub jadłowstręt psychiczny. Stosowanie równocześnie u pacjentów leczonych inhibitorami MAO. Produkt leczniczy może być stosowany nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. W przypadku odwracalnych inhibitorów MAO wystarczający jest okres 24 h.