Lercaprel skutki uboczne

Informacje o Lercaprel skutki uboczne

Lercaprel skutki uboczne:

Działania niepożądane preparatu skojarzonego są podobne do działań niepożądanych obserwowanych dla jednego lub drugiego składnika podawanego osobno. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego: (często) zawroty głowy; (niezbyt często) ból głowy. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) zawroty głowy obiektywne, w tym przy zmianie położenia. Zaburzenia serca: (niezbyt często) kołatanie serca, częstoskurcz. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) hipotonia, zapaść naczyniowa. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) kaszel; (niezbyt często) suchość w jamie ustnej. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) ból w górnej części brzucha, nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) zapalenie skóry, rumień, obrzęk warg, pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) ból stawów. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) wielomocz, częstomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) zaburzenia erekcji. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) męczliwość, astenia. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Reakcje niepożądane zgłaszane dla enalaprylu. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) niedokrwistość (w tym postać aplastyczna i hemolityczna); (rzadko) neutropenia, małopłytkowość, agranulocytoza, niedomoga szpiku kostnego, pancytopenia, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Zaburzenia układu immunologicznego: (często) nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy: zgłaszano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i/lub krtani; (rzadko) zaburzenie autoagresyjne. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) hipoglikemia, brak łaknienia. Zaburzenia psychiczne: (często) depresja; (niezbyt często) stan splątania, senność, bezsenność, nerwowość; (rzadko) koszmary nocne, zaburzenia snu. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) zawroty głowy; (często) ból głowy; (niezbyt często) parestezje. Zaburzenia oka: (bardzo często) niewyraźne widzenie. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy, szum w uszach. Zaburzenia serca: (często) zawał mięśnia sercowego, potencjalnie wtórnie do nadmiernej hipotonii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, częstoskurcz; (niezbyt często) kołatanie serca. Zaburzenia naczyniowe: (często) hipotonia, omdlenie, udar naczyniowy mózgu, potencjalnie wtórnie do nadmiernej hipotonii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka; (niezbyt często) uderzenie krwi do głowy, hipotonia ortostatyczna; (rzadko) objaw Raynauda. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo często) kaszel; (często) duszność; (niezbyt często) wodnisty wyciek z nosa, ból gardłowo-krtaniowy i dysfonia, skurcz oskrzeli/astma; (rzadko) nacieki w płucach, nieżyt nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/kwasochłonne zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) nudności; (często) biegunka, ból brzucha, zaburzenia smaku; (niezbyt często) niedrożność jelita, zapalenie trzustki, wymioty, niestrawność, zaparcia, dyskomfort żołądka, suchość w jamie ustnej, wrzody trawienne; (rzadko) zapalenie jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy jelit. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) niewydolność wątroby, zapalenie wątroby – cholestatyczne zapalenie wątroby lub martwica wątroby, zastój żółci (w tym żółtaczka). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) osutka; (niezbyt często) nadmierna potliwość, świąd, pokrzywka, łysienie; (rzadko) rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzyca. Zgłaszano zespół objawów, który może obejmować niektóre lub wszystkie z następujących objawów: gorączka, zapalenie błony surowiczej, zapalenie naczyń, bóle mięśni/zapalenie mięśni, bóle stawów/zapalenie stawów, dodatni wynik oznaczenia przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), podwyższony odczyn Biernackiego (OB), eozynofilia i leukocytoza. Może wystąpić osutka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy dermatologiczne. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) skurcze mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, białkomocz; (rzadko) skąpomocz. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) zaburzenia erekcji; (rzadko) ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) astenia; (często) męczliwość, ból w klatce piersiowej; (niezbyt często) złe samopoczucie. Badania diagnostyczne: (często) podwyższone stężenie potasu we krwi, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi; (niezbyt często) podwyższone stężenie mocznika we krwi, obniżone stężenie sodu we krwi; (rzadko) obniżone stężenie hemoglobiny, obniżony hematokryt, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, podwyższone stężenie bilirubiny we krwi. Monoterapia lerkanidypiną. Reakcje niepożądane wystąpiły u ok. 1,8% leczonych pacjentów. Reakcje niepożądane na lek najczęściej zgłaszane w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmowały: bóle głowy, zawroty głowy, obrzęk obwodowy, częstoskurcz, kołatanie serca i uderzenia krwi do głowy; każda z wymienionych reakcji występowała u mniej niż 1% pacjentów. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) nadwrażliwość. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) senność. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) bóle głowy, zawroty głowy. Zaburzenia serca: (niezbyt często) częstoskurcz, kołatanie serca; (rzadko) dławica piersiowa. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) uderzenia krwi do głowy; (bardzo rzadko) omdlenie. Zaburzenia żołądka i jelit: (rzadko) nudności, niestrawność, biegunka, ból brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) osutka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (rzadko) bóle mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (rzadko) wielomocz. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) obrzęk obwodowy; (rzadko) astenia, męczliwość. W spontanicznie przekazywanych doniesieniach po wprowadzeniu leku na rynek zgłaszano następujące reakcje niepożądane występujące bardzo rzadko: przerost dziąseł, odwracalne zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych w surowicy, hipotonia, częste oddawanie moczu i ból w klatce piersiowej. Niektóre pochodne dihydropirydyny mogą rzadko prowadzić do zlokalizowanego bólu przedsercowego lub dławicy piersiowej. Bardzo rzadko u pacjentów z wcześniej obecną dławicą piersiową odnotowywano zwiększoną częstość, czas trwania lub nasilenie tych ataków. Mogą wystąpić odosobnione przypadki zawału mięśnia sercowego. Nie wydaje się, aby lerkanidypina niekorzystnie wpływała na stężenie cukru we krwi ani stężenie lipidów w surowicy.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Lercaprel skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Lercaprel


Sprawdź komentarze opinie o Lercaprel:

Gdzie kupić Lercaprel?

Szukasz gdzie można kupić Lercaprel?

Oto lista aptek i sklepów z Lercaprel:

Forum Lercaprel

Lista pytań na forum o Lercaprel:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Lercaprel skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Lercaprel skutki uboczne