Gazyvaro skutki uboczne

Informacje o Gazyvaro skutki uboczne

Gazyvaro skutki uboczne:

Działania niepożądane zostały zidentyfikowane w głównym badaniu klinicznym BO21004/CLL11, w którym produkt leczniczy podawany w skojarzeniu z chlorambucylem porównywano z chlorambucylem w monoterapii (etap 1) lub rytuksymabem w połączeniu z chlorambucylem (etap 2). Pośród pacjentów leczonych produktem w skojarzeniu z chlorambucylem, 81% pacjentów otrzymało wszystkie 6 cykli leczenia, w porównaniu z 89% pacjentów leczonych rytuksymabem z chlorambucylem i w porównaniu z 67% pacjentów leczonych chlorambucylem w monoterapii. Najczęstsze zdarzenia niepożądane u pacjentów leczonych produktem to reakcje związane z wlewem, które występowały u większości pacjentów podczas 1-szego cyklu leczenia. Częstość występowania objawów związanych z wlewem ulegała istotnemu zmniejszeniu: od 65% przy inf. 1-szych 1000 mg produktu, do Cr Cr ≥50 ml/min. Zgłoszono występowanie PML u pacjentów leczonych produktem. Zgłoszono przypadki reaktywacji WZW typu B u pacjentów leczonych produktem. Podczas leczenia produktem występowały przypadki zaburzeń rytmu (migotanie przedsionków, tachyarytmia), dusznica bolesna, ostry zespół wieńcowy, zawał mięśnia sercowego i niewydolność serca. Wymienione zdarzenia mogą wystąpić jako reakcje związane z wlewem i mogą być zakończone zgonem. Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej) obserwowano krótko po 1-szym wlewie produktu leczniczego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Gazyvaro skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Gazyvaro?

Szukasz gdzie można kupić Gazyvaro?

Oto lista aptek i sklepów z Gazyvaro:

Forum Gazyvaro

Lista pytań na forum o Gazyvaro:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Gazyvaro skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Gazyvaro skutki uboczne


Regulamin serwisu