fluoksetyna przeciwskazania

Informacje o Fluoksetyna przeciwskazania

Fluoksetyna przeciwskazania:


Nadwrażliwość na fluoksetynę lub którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować fluoksetyny jednocześnie z inhibitorami MAO (w tym z selektywnym inhibitorem MAO – selegiliną i odwracalnym inhibitorem MAO – moklobemidem) oraz w okresie do 14 dni po ich odstawieniu. U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitor MAO równocześnie z fluoksetyną lub wkrótce po odstawieniu tego leku, opisano występowanie ciężkich objawów niepożądanych (w tym również zgony). Odnotowano przypadki zespołu serotoninowego, które mogą przypominać i być rozpoznane jako złośliwy zespół neuroleptyczny. W wyniku oddziaływania fluoksetyny i inhibitorów MAO mogą wystąpić takie objawy jak: hipertermia, sztywność, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego, zaburzenia psychiczne – splątanie, drażliwość i skrajne pobudzenie prowadzące do delirium i śpiączki. Ze względu na długi T0,5 fluoksetyny i jej aktywnego metabolitu norfluoksetyny, nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami MAO wcześniej niż przed upływem co najmniej 5 tyg. po zaprzestaniu stosowania fluoksetyny. W przypadku stosowania fluoksetyny w dużych dawkach lub długotrwale, należy zachować przerwę w stosowaniu inhibitorów MAO dłuższą niż 5 tyg. Natomiast po odstawieniu inhibitorów MAO, leczenie fluoksetyną można rozpocząć co najmniej po 2-tyg. przerwie.
Fluoksetyna nie powinna być stosowana w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. W toku prób klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo. Jeśli, w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta jednak zostanie decyzja o leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto brak jest długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. U pacjentów przyjmujących fluoksetynę obserwowano wysypkę, reakcje anafilaktoidalne i inne postępujące zaburzenia układowe, czasami o ciężkim przebiegu, w obrębie skóry, nerek, wątroby i płuc. W przypadku wystąpienia wysypki i innych objawów alergicznych, których nie można powiązać z inną przyczyną, należy przerwać podawanie fluoksetyny. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych wiąże się z potencjalnym ryzykiem wystąpienia drgawek. Stosowanie fluoksetyny należy przerwać u pacjentów, u których podczas leczenia fluoksetyną wystąpią drgawki. Należy unikać stosowania fluoksetyny u pacjentów z niestabilną padaczką, pacjentów ze stabilną padaczką należy dokładnie obserwować. U pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie zaleca się ostrożność podczas stosowania leków przeciwdepresyjnych. Stosowanie fluoksetyny należy przerwać u pacjentów, u których wystąpi faza manii. Podczas leczenia fluoksetyną u niektórych pacjentów może wystąpić lęk i bezsenność. Fluoksetyna metabolizowana jest głównie w wątrobie i wydalana przez nerki, dlatego zaleca się ostrożność w stosowaniu leku i zmniejszenie dawek lub wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wymagających dializy (klirens nerkowy

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Fluoksetyna przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Fluoksetyna


Sprawdź komentarze opinie o Fluoksetyna:


Ocena średnia Fluoksetyna:

Fluoksetyna otrzymał ocenę średnią: 4,3
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 14 opinii

Gdzie kupić Fluoksetyna?

Szukasz gdzie można kupić Fluoksetyna?

Oto lista aptek i sklepów z Fluoksetyna:

Forum Fluoksetyna

Lista pytań na forum o Fluoksetyna:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze fluoksetyna przeciwskazania

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o fluoksetyna przeciwskazania