Celsentri dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Celsentri dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Celsentri dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Celsentri. Pamiętaj również sprawdzić ceny Celsentri bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Celsentri dawkowanie

Celsentri dawkowanie:

Przed zastosowaniem produktu należy potwierdzić, że jedynym wykrywalnym wirusem jest HIV-1 CCR5-tropowy (tj. nie są wykrywalne: wirus wykazujący tropizm do CXCR4 ani wirus o tropizmie podwójnym lub mieszanym), wykorzystując odpowiednio zwalidowaną i czułą metodę wykrywania w świeżo pobranej próbce krwi. W badaniach klinicznych produktu wykorzystywano test Monogram Trofile. Tropizm wirusów nie może być bezpiecznie określany na podstawie historii dotychczasowego leczenia i oceny przechowywanych próbek. Brak danych dotyczących ponownego zastosowania produktu u pacjentów zakażonych wcześniej jedynie wykrywalnym wirusem HIV-1 CCR5-tropowym, u których niepowodzeniem zakończyła się terapia produktem (lub innym antagonistą CCR5) z wykrywalnym wirusem wykazującym tropizm do CXCR4 lub wirusem o tropizmie podwójnym lub mieszanym. Brak danych dotyczących zmiany produktu leczniczego pochodzącego z innej grupy leków przeciwretrowirusowych na produkt u pacjentów z supresją wirologiczną. Należy rozważyć inne metody leczenia. Dorośli: zalecana dawka produktu wynosi 150 mg, 300 mg lub 600 mg 2x/dobę, zależnie od interakcji z jednocześnie przyjmowanymi lekami przeciwretrowirusowymi oraz innymi produktami leczniczymi. Produkt można przyjmować niezależnie od posiłków. Dzieci: produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki. Osoby w podeszłym wieku: dostępne dane na temat pacjentów w wieku powyżej 65 rż są ograniczone, dlatego produkt należy u tych pacjentów stosować ostrożnie. Zaburzenia czynności nerek: dostosowanie dawki jest zalecane jedynie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, którzy przyjmują silnie działające inhibitory CYP3A4, takie jak: inhibitory proteazy (z wyjątkiem typranawiru z rytonawirem), ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna, telitromycyna. Produkt należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Celsentri dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Celsentri?

Szukasz gdzie można kupić Celsentri?

Oto lista aptek i sklepów z Celsentri:

Cena Celsentri

Chcesz poznać szczegółowe ceny Celsentri?

Forum Celsentri

Lista pytań na forum o Celsentri:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Celsentri dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *