Bixebra skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Bixebra skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Bixebra skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Bixebra. Pamiętaj również sprawdzić ceny Bixebra bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Bixebra skutki uboczne

Bixebra skutki uboczne:

Przeprowadzono badania kliniczne nad działaniem iwabradyny z udziałem prawie 45 000 uczestników. Najczęściej występujące działania niepożądane iwabradyny, zaburzenia widzenia (złudne wrażenia świetlne – fotyzm) i bradykardia, zależą od dawki iwabradyny i są związane z jej działaniem farmakologicznym. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (niezbyt często) eozynofilia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (niezbyt często) zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy, zazwyczaj podczas pierwszego miesiąca leczenia, zawroty głowy, prawdopodobnie związane z bradykardią; (niezbyt często) omdlenie, prawdopodobnie związane z bradykardią. Zaburzenia oka: (bardzo często) zaburzenia widzenia (wrażenie widzenia silnego światła); (często) niewyraźne widzenie; (niezbyt często) podwójne widzenie, osłabione widzenie. Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Zaburzenia serca: (często) bradykardia blok przedsionkowo-komorowy I stopnia (wydłużony odstęp PQ w zapisie EKG), dodatkowe skurcze komorowe, migotanie przedsionków; (niezbyt często) kołatanie serca, dodatkowe skurcze nadkomorowe; (bardzo rzadko) blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia. Zaburzenia naczyniowe: (często) niekontrolowane ciśnienie tętnicze; (niezbyt często) niedociśnienie, prawdopodobnie związane z bradykardią. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) duszność. Zaburzenia żołądka i jelit: (niezbyt często) nudności, zaparcia, biegunka, ból brzucha. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) obrzęk naczynioruchowy, wysypka; (rzadko) rumień, świąd, pokrzywka. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (niezbyt często) kurcze mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) astenia, prawdopodobnie związana z bradykardią, zmęczenie, prawdopodobnie związane z bradykardią; (rzadko) złe samopoczucie, prawdopodobnie związane z bradykardią. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, wydłużenie odstępu QT widoczne w zapisie EKG. Zaburzenia widzenia, opisywane jako przemijające wrażenia widzenia silnego światła w ograniczonej części pola widzenia, zgłaszało 14,5% pacjentów. Zaburzenia te zazwyczaj są wywołane przez nagłe zmiany natężenia światła. Zaburzenia widzenia mogą być także opisywane jako aureola, dekompozycja obrazu (efekt stroboskopowy lub kalejdoskopowy), kolorowe jasne światła lub zwielokrotnione obrazy (przetrwałe wrażenie wzrokowe na siatkówce, ang. retinal persistency). Zaburzenia widzenia na ogół występują w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia. W późniejszym okresie mogą się one powtarzać. Na ogół opisywano zaburzenia widzenia jako lekkie lub o umiarkowanym nasileniu. Wszystkie zaburzenia widzenia w postaci wrażenia widzenia silnego światła ustępowały w czasie leczenia lub po jego zakończeniu, w większości przypadków w czasie leczenia (77,5%). Mniej niż 1% pacjentów zmieniło tryb zwykłych czynności życia codziennego albo przerwało leczenie w związku z opisanymi zaburzeniami widzenia. Bradykardia była zgłaszana u 3,3% pacjentów, szczególnie w ciągu pierwszych 2-3 m-c leczenia. U 0,5% pacjentów występowała ciężka bradykardia, z częstością pracy serca wynoszącą 40 uderzeń/minutę lub mniej. W badaniu migotanie przedsionków obserwowano u 5,3% pacjentów przyjmujących iwabradynę, w porównaniu do 3,8% pacjentów w grupie placebo. W sumarycznej analizie wszystkich kontrolowanych badań klinicznych fazy II/III z podwójnie ślepą próbą, z czasem trwania co najmniej 3 m-c, obejmujących ponad 40 000 pacjentów, wskaźnik zapadalności na migotanie przedsionków wyniósł 4,86% u pacjentów leczonych iwabradyną w porównaniu do 4,08% w grupie kontrolnej, czemu odpowiada współczynnik ryzyka: 1,26, 95% CI [1,15-1,39].

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Bixebra skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Bixebra

Sprawdź komentarze opinie o Bixebra:

Gdzie kupić Bixebra?

Szukasz gdzie można kupić Bixebra?

Oto lista aptek i sklepów z Bixebra:

Cena Bixebra

Chcesz poznać szczegółowe ceny Bixebra?

Forum Bixebra

Lista pytań na forum o Bixebra:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Bixebra skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *