Ampril 10 mg skutki uboczne

Informacje o Ampril 10 mg skutki uboczne

Ampril 10 mg skutki uboczne:

Na ogół działania niepożądane są łagodne i przemijające oraz nie powodują konieczności odstawienia leku. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były nudności, zawroty głowy i ból głowy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu; (bardzo rzadko) zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, choroby autoimmunologiczne. Zmiany w obrazie morfologicznym krwi występują częściej u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów z kolagenozami, takimi jak toczeń rumieniowaty i twardzina skóry oraz w przypadku jednoczesnego stosowania leków wywołujących zmiany w obrazie morfologicznym krwi. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) hipoglikemia. Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne: (często) zawroty głowy, ból głowy; (niezbyt często) zmiany nastroju, parestezje, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, nerwowość, niepokój, drżenie, zaburzenia węchu; (rzadko) splątanie. Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: (często) objawy ortostatyczne (w tym niedociśnienie); (niezbyt często) zawał mięśnia sercowego lub incydent naczyniowo-mózgowy, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka, kołatanie serca, częstoskurcz, dławica piersiowa, objaw Raynaud’a. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) kaszel; (niezbyt często) duszność, nieżyt błony śluzowej nosa; (bardzo rzadko) skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/ kwasochłonne zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka, wymioty; (niezbyt często) nudności, ból brzucha i niestrawność, anoreksja, zaparcie; (rzadko) suchość błony śluzowej jamy ustnej; (bardzo rzadko) zapalenie trzustki, zapalenie wątroby – wątrobowokomórkowe lub cholestatyczne, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy jelit. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka, świąd; (rzadko) nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy: rzadko zgłaszano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i/lub krtani, pokrzywka, łysienie, łuszczyca; (bardzo rzadko) nadmierne pocenie się, pęcherzyca, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevens-Johnsona, rumień wielopostaciowy, zaostrzenie się objawów łuszczycy, wysypka podobna do pęcherzycy, nadwrażliwość skóry na światło, oddzielanie się paznokcia od łożyska. Obserwowano zespół, który może obejmować jeden lub więcej z następujących objawów: gorączka, zapalenie naczyń krwionośnych, ból mięśni, ból stawów/zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), zwiększona wartość OB, eozynofilia i leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy dermatologiczne. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) zaburzenia czynności nerek; (rzadko) mocznica, ostra niewydolność nerek; (bardzo rzadko) skąpomocz/bezmocz. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) kurcze mięśni. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) impotencja; (rzadko) ginekomastia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) zmęczenie, osłabienie. Badania diagnostyczne: (niezbyt często) zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperkaliemia; (rzadko) zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, hiponatremia.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ampril 10 mg skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Ampril


Sprawdź komentarze opinie o Ampril:

Gdzie kupić Ampril?

Szukasz gdzie można kupić Ampril?

Oto lista aptek i sklepów z Ampril:

Forum Ampril

Lista pytań na forum o Ampril:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Ampril 10 mg skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ampril 10 mg skutki uboczne