Evotaz dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Evotaz dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Evotaz dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Evotaz. Pamiętaj również sprawdzić ceny Evotaz bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Evotaz dawkowanie

Evotaz dawkowanie:

Dorośli: zalecana dawka produktu leczniczego to jedna tabletka przyjmowana raz/dobę, z pokarmem. Jeśli od pominięcia dawki produktu leczniczego upłynęło nie więcej niż 12 h, należy poinstruować pacjentów o konieczności przyjęcia przepisanej dawki produktu leczniczego tak szybko, jak to możliwe, z posiłkiem. Jeśli upłynęło więcej niż 12 h, nie należy przyjmować pominiętej dawki, a pacjent powinien kontynuować dawkowanie według dotychczasowego schematu. Ze względu na bardzo ograniczone wydalanie kobicystatu i atazanawiru przez nerki, nie są wymagane szczególne środki ostrożności ani dostosowywanie dawki produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów poddawanych hemodializie. Kobicystat zmniejszał szacowany CrCl wskutek hamowania kanalikowego wydzielania kreatyniny, bez wpływu na rzeczywistą czynność kłębuszków nerkowych. Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym u pacjentów z CrCl mniejszym niż 70 ml/min, jeśli którykolwiek z jednocześnie stosowanych leków (np. emtrycytabina, lamiwudyna, fumaran tenofowiru dyzoproksylu lub adefowir) wymaga dostosowania dawki na podstawie CrCl. Nie ma danych dotyczących farmakokinetyki produktu leczniczego stosowanego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Atazanawir i kobicystat są metabolizowane przez wątrobę. Atazanawir należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A według skali Child-Pugh). Jednakże atazanawiru nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym (klasa B w skali Child-Pugh) do ciężkiego (klasa C w skali Child-Pugh). U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki kobicystatu. Nie badano stosowania kobicystatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nie jest on zalecany u tych pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby. Produktu leczniczy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 m-cy ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko żółtaczki jąder podkorowych mózgu związanej z atazanawirem. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Evotaz dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Evotaz?

Szukasz gdzie można kupić Evotaz?

Oto lista aptek i sklepów z Evotaz:

Cena Evotaz

Chcesz poznać szczegółowe ceny Evotaz?

Forum Evotaz

Lista pytań na forum o Evotaz:

    Brak pytań na forum o Evotaz

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Evotaz dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *