escitil przeciwskazania, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Escitil przeciwskazania.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Escitil przeciwskazania i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Escitil. Pamiętaj również sprawdzić ceny Escitil bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Escitil przeciwskazania

Escitil przeciwskazania:


Stosowanie leku u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat): nie zaleca się stosowania escytalopramu u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi, obserwowano częstsze w porównaniu z grupą placebo występowanie zachowań samobójczych (prób samobójczych i myśli samobójczych) oraz wrogości (szczególnie agresji, zachowań buntowniczych i przejawów gniewu). Jeśli mimo to podejmuje się decyzję o rozpoczęciu podawania leków z tej grupy, należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak jest długoterminowych danych, dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży, charakteryzujących wpływ na wzrost, dojrzewanie, rozwój zdolności poznawczych i rozwój behawioralny. Lęk paradoksalny: u niektórych pacjentów z lękiem napadowym, w początkowym okresie stosowania leków przeciwdepresyjnych może wystąpić nasilenie objawów lękowych. Ta paradoksalna reakcja ustępuje zwykle w ciągu dwóch tygodni ciągłego leczenia. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia stanów lękowych, zaleca się stosowanie małej dawki początkowej. Napady drgawkowe: należy przerwać podawanie produktu pacjentom, u których wystąpią drgawki. Należy unikać stosowania leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) u pacjentów z nieustabilizowaną padaczką, zaś pacjenci z opanowaną farmakologicznie padaczką powinni być poddani stałej kontroli. W przypadku zwiększenia częstości występowania napadów drgawkowych, należy przerwać leczenie selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Stany maniakalne: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Leki z grupy SSRI należy odstawić w razie pojawienia się fazy pobudzenia maniakalnego. Cukrzyca: u chorych na cukrzycę stosowanie leków z grupy SSRI może wpływać na regulację stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia lub hiperglikemia). Może zajść potrzeba dostosowania dawki insuliny i/lub doustnych leków o działaniu hipoglikemizującym. Samobójstwo/myśli samobójcze: depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa. Ryzyko takie występuje do czasu pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić przed upływem pierwszych tygodni leczenia lub jeszcze dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się na wczesnym etapie powrotu do zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których stosowany jest escytalopram, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym, u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Pacjenci, z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza. Hiponatremia: hiponatremia, wynikająca prawdopodobnie z nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), jest rzadko obserwowana podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i na ogół ustępuje po przerwaniu leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z grupy ryzyka, tzn. osób w podeszłym wieku, pacjentów z marskością wątroby lub pacjentów stosujących jednocześnie leki, które powodują hiponatremię. Krwotoki: podczas stosowania leków z grupy SSRI obserwowano przypadki krwawień śródskórnych, takich jak wybroczyny i plamica. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny jednocześnie z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi (np. atypowe leki neuroleptyczne i pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ASA i NLPZ, tyklopidyna i dipirydamol) oraz u pacjentów ze skłonnością do krwawień. Leczenie elektrowstrząsami: doświadczenie kliniczne, dotyczące jednoczesnego stosowania leków z grupy SSRI i leczenia elektrowstrząsami są ograniczone i dlatego zaleca się zachowanie ostrożności. Akatyzja/niepokój psychoruchowy: stwierdzono związek pomiędzy stosowaniem leków z grupy SSRI/SNRI a rozwojem akatyzji, charakteryzującej się występowaniem nieprzyjemnego lub przygnębiającego niepokoju i konieczności ruchu, któremu często towarzyszy niezdolność do spokojnego siedzenia bądź stania. Objawy takie mogą wystąpić zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia, Zwiększanie dawki może być szkodliwe u pacjentów, u których występują te objawy. Zespół serotoninowy: należy zachować ostrożność stosując escytalopram w skojarzeniu z produktami leczniczymi o działaniu serotoninergicznym, takimi jak sumatryptan i inne leki z grupy tryptanów, tramadol oraz tryptofan. W rzadkich przypadkach obserwowano zespół serotoninowy u pacjentów stosujących równocześnie leki z grupy SSRI z lekami o działaniu serotoninergicznym. Na obecność tego zespołu chorobowego wskazuje jednoczesne wystąpienie takich objawów, jak: pobudzenie, drżenia mięśniowe, drgawki kloniczne mięśni i hipertermia. W razie wystąpienia takiego zespołu objawów należy natychmiast przerwać leczenie selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny oraz lekiem o działaniu serotoninergicznym i rozpocząć leczenie objawowe. Objawy odstawienne, występujące po przerwaniu leczenia: często po przerwaniu leczenia występują objawy odstawienne, szczególnie, gdy przerwanie jest przeprowadzone gwałtownie. Badania kliniczne wykazały występowanie działań niepożądanych w wyniku przerwania leczenia u około 25% pacjentów stosujących escytalopram oraz u 15% pacjentów przyjmujących placebo. Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych uzależnione jest od szeregu czynników, w tym od czasu trwania leczenia oraz stosowanej dawki, jak również szybkości zmniejszania dawki. Do najczęściej opisywanych objawów należą: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje oraz odczucia jak przy porażeniu prądem), zaburzenia snu (w tym bezsenność oraz intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności i/lub wymioty, drżenie, splątanie, nadmierna potliwość, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna, podrażnienie oraz zaburzenia widzenia. Na ogół objawy te mają charakter łagodny lub umiarkowany, jednak u niektórych pacjentów mogą być znacznie nasilone. Występują one na ogół w ciągu pierwszych kilku dni od przerwania leczenia, jednak występowały one bardzo rzadko także w przypadku nieumyślnego pominięcia dawki. Na ogół objawy te ustępują samoistnie w ciągu 2 tyg., jakkolwiek u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (2-3 m-ce lub jeszcze dłużej). Dlatego zaleca się przerwanie leczenia escytalopramem poprzez stopniowe zmniejszanie dawki, przez okres kilku tyg. lub m-cy – w zależności od potrzeb pacjenta. Choroba wieńcowa: ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z choroba wieńcową. Preparat zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Nadwrażliwość na escytalopram lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego z pobudzeniem, drżeniem, hipertermią, itp. Jednoczesne stosowanie escytalopramu z odwracalnymi inhibitorami MAO (np. z moklobemidem) lub odwracalnym, nieselektywnym inhibitorem MAO – linezolidem jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Escitil przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Escitil

Sprawdź komentarze opinie o Escitil:

Ocena średnia Escitil:

Escitil otrzymał ocenę średnią: 4,0
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 39 opinii

Gdzie kupić Escitil?

Szukasz gdzie można kupić Escitil?

Oto lista aptek i sklepów z Escitil:

Cena Escitil

Chcesz poznać szczegółowe ceny Escitil?

Forum Escitil

Lista pytań na forum o Escitil:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o escitil przeciwskazania.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *