Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Bupivacainum. Pamiętaj również sprawdzić ceny Bupivacainum bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie

Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie:

Preparat nie zawiera środków konserwujących. Dzieci w wieku 1-12 lat: procedury znieczulenia regionalnego u dzieci powinni przeprowadzać wykwalifikowani klinicyści, dobrze znający tę grupę pacjentów oraz technikę przeprowadzania znieczulenia. Dawki podane poniżej należy potraktować jako zalecane do stosowania u dzieci. Występują różnice osobnicze. U dzieci z dużą mc. często konieczne jest zmniejszenie dawki, należy ją ustalić w oparciu o należną mc. Czynniki mające wpływ na określone techniki wykonywania blokad oraz na indywidualne wymagania pacjenta opisane są w podręcznikach anestezjologii. Należy stosować najmniejszą dawkę potrzebną do uzyskania odpowiedniego znieczulenia. Zalecane dawkowanie u dzieci. Leczenie ostrego bólu (w okresie około – i pooperacyjnym). Zewnątrzoponowe krzyżowe: 2,5 mg/ml o objętości 0,6-0,8 ml/kg o dawce 1,5-2 mg/kg, początek działania 20-30 min., czas działania 2-6 h. Zewnątrzoponowe lędźwiowe: 2,5 mg/ml o objętości 0,6-0,8 ml/kg o dawce 1,5-2 mg/kg, początek działania 20-30 min., czas działania 2-6 h. Zewnątrzoponoweb) piersiowe: 2,5 mg/ml o objętości 0,6-0,8 ml/kg o dawce 1,5-2 mg/kg, początek działania 20-30 min., czas działania 2-6 h. Znieczulenie nasiękowe wokół pola operacyjnego (np. blokady małych nerwów i infiltracja): 2,5 mg/ml, 5 mg/ml o dawce 0,5-2 mg/kg. Blokady nerwów obwodowych (np. biodrowo-pachwinowa – biodrowo-podbrzuszna): 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml o dawce 0,5-2 mg/kg, rozpoczęcie działania i czas działania obwodowej blokady nerwów zależy od rodzaju blokady i podawanej dawki. b) Blokady zewnątrzoponowe piersiowe wymagają podawania zwiększanych dawek do osiągnięcia pożądanego poziomu znieczulenia. U dzieci dawkę całkowitą należy wyznaczać na podstawie rzeczywistej mc., maks. do 2 mg/kg mc. Należy powtarzać aspirację przed i podczas podawania dawki należnej leku w celu uniknięcia podania donaczyniowego. Dawkę należną należy wstrzykiwać powoli w dawkach podzielonych, zwłaszcza podczas podawania zewnątrzoponowego w odcinek lędźwiowy i piersiowy, stale i uważnie monitorując czynności życiowe pacjenta. Znieczulenie nasiękowe okołomigdałkowe przeprowadzano u dzieci w wieku powyżej 2 lat z zastosowaniem bupiwakainy o mocy 2,5 mg/ml w dawce 7,5-12,5 mg na migdałek. Blokady biodrowo-pachwinowe – biodrowo-podbrzuszne przeprowadzano u dzieci w wieku 1. roku życia lub starszych z zastosowaniem bupiwakainy o mocy 2,5 mg/ml w dawce 0,1-0,5 ml/kg mc., co odpowiada 0,25-1,25 mg/kg mc. Dzieci w wieku 5 lat lub starsze otrzymywały bupiwakainę o mocy 5 mg/ml w dawce 1,25-2 mg/kg mc. W celu wykonania blokady prącia stosowano bupiwakainę o mocy 5 mg/ml w całkowitej dawce 0,2-0,5 ml/kg mc., co odpowiada 1-2,5 mg/kg mc. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci poniżej 1. roku życia. Dostępne dane są ograniczone. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności przerywanych wstrzyknięć (bolusów) podawanych zewnątrzoponowo lub infuzji ciągłej. Dostępne dane są ograniczone. Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat: poniżej znajdują się zalecenia dotyczące dawkowania produktu leczniczego w najczęściej stosowanych technikach znieczulenia. Dawka indywidualna powinna być wyliczona z uwzględnieniem doświadczenia lekarza oraz stanu ogólnego pacjenta. W przypadku stosowania przedłużonego znieczulenia poprzez wykorzystanie techniki znieczulenia ciągłego lub powtarzanych dawek należy rozważyć możliwość osiągnięcia toksycznego stężenia w osoczu lub wystąpienia miejscowego uszkodzenia nerwów. Zalecane dawkowanie. Znieczulenie do zabiegu chirurgicznego. Zewnątrzoponowe lędźwiowe do zabiegu chirurgicznego1): 5,0 mg/ml o objętości 15-30 ml o dawce 75-150 mg, początek działania 15-30 min., czas działania 2-3 h. Zewnątrzoponowe lędźwiowe do cięcia cesarskiego1): 5,0 mg o objętości 15-30 ml o dawce 75-150 mg, początek działania 15-30 min., czas działania 2-3 h. Zewnątrzoponowe piersiowe do zabiegu chirurgicznego1): 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml o objętości 5-15 ml, 5-10 ml o dawce 12,5-37,5 mg, 25-50 mg, początek działania 10-15 min., czas działania 1,5-2 h, 2-3 h. Zewnątrzoponowe krzyżowe1): 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml o objętości 20-30 ml o dawce 50-75 mg, 100-150 mg, początek działania 20-30 min., 15-30 min., czas działania 1-2 h, 2-3 h. Blokada nerwów obwodowych2) (splot ramienny, udowy, kulszowy): 5,0 mg/ml o objętości 10-35 ml o dawce 50-175 mg, początek działania 15-30 min., czas działania 4-8 h. Znieczulenie nasiękowe, blokady małych nerwów: 2,5 mg/ml, 5,0 mg/ml o objętości Leczenie ostrego bólu. Zewnątrzoponowe lędźwiowe. Dawka pojedyncza3) (np. znieczulenie w okresie pooperacyjnym): 2,5 mg/ml o objętości 6-15 ml najmniejszy odstęp pomiędzy dawkami to 30 min. o dawce 15-37,5 mg najmniejszy odstęp pomiędzy dawkami to 30 minut, początek działania 2-5 min., czas działania 1-2 h. Znieczulenie ciągłe4): 1,25 mg/ml, 2,5 mg/ml o objętości 10-15 ml/godz., 5-7,5 ml/godz. o dawce 12,5-18,8 mg/godz. Znieczulenie ciągłe podczas porodu4): 1,25 mg/ml o objętości 5-10 ml/godz. o dawce 6,25-12,5 mg/godz. Zewnątrzoponowe piersiowe znieczulenie ciągłe: 1,25 mg/ml, 2,5 mg/ml o objętości 5-10 ml/godz., 4-7,5 ml/godz. o dawce 6,3-12,5 mg/godz., 10-18,8 mg/godz. Podanie dostawowe6) (np. pojedyncze wstrzyknięcie po artroskopii kolana): 2,5 mg/ml o objętości ≤ 40 ml o dawce ≤ 1005), początek działania 5-10 min., czas działania 2-4 h. Znieczulenie nasiękowe, blokady małych nerwów: 2,5 mg/ml o objętości ≤ 60 ml o dawce ≤ 150 mg, początek działania 1-3 min., czas działania 3-4 h. 1) Dawka uwzględnia dawkę próbną. 2) W przypadku znieczulenia dużych nerwów dawkę należy dostosować w zależności od miejsca podania i stanu ogólnego pacjenta. Znieczulenie nerwów międzyżebrowych i splotu ramiennego z dostępu nadobojczykowego wiąże się ze zwiększoną częstością ciężkich działań niepożądanych, niezależnie od użytego do znieczulenia lokalnego anestetyku. 3) Dawka całkowita ≤ 400 mg/24 godz. 4) Roztwór ten jest często stosowany w znieczuleniu zewnątrzoponowym do leczenia bólu w połączeniu z lekiem opioidowym. Dawka całkowita ≤ 400 mg/24 godz. 5) Jeżeli jednocześnie u pacjenta jest stosowana bupiwakaina w innych technikach znieczulenia całkowita podana dawka bupiwakainy nie powinna przekraczać 150 mg. 6) Po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano przypadki chondrolizy u pacjentów otrzymujących pooperacyjnie dostawowo ciągły wlew środków miejscowo znieczulających. Wymienione powyżej dawki uważa się za wystarczające do wystąpienia znieczulenia u dorosłego pacjenta. Początek działania i czas działania może być różny u poszczególnych pacjentów. Wartości podane powyżej to zazwyczaj wymagany zakres dawek. Należy uwzględnić różne czynniki mogące wpływać na poszczególne techniki znieczulenia oraz indywidualne wymagania pacjenta. Należy unikać niepotrzebnego stosowania dużych dawek leków miejscowo znieczulających. W celu uzyskania całkowitej blokady wszystkich włókien nerwowych w dużych nerwach konieczne są większe stężenia leku. Do uzyskania całkowitej blokady mniejszych nerwów lub znieczulenia o mniejszej sile (np. zniesienie bólu porodowego) wskazane jest zastosowanie mniejszych stężeń. Objętość podanego leku decyduje o wielkości obszaru znieczulenia. Zaleca się uważną aspirację przed i podczas podawania leku w celu uniknięcia podania donaczyniowego. Dawkę główną bupiwakainy należy wstrzykiwać powoli, z szybkością 25 mg do 50 mg/min lub podawać lek w dawkach podzielonych. Jednocześnie należy uważnie kontrolować czynności fizjologiczne i utrzymywać kontakt słowny z pacjentem. Przed podaniem leku do przestrzeni zewnątrzoponowej, zaleca się zastosowanie dawki próbnej 3-5 ml roztworu bupiwakainy z adrenaliną. Niezamierzone podanie donaczyniowe leku można rozpoznać na podstawie przemijającego przyspieszenia czynności serca, a niezamierzone podanie do przestrzeni podpajęczynówkowej po wystąpieniu objawów blokady. W przypadku wystąpienia ostrych objawów toksyczności, należy natychmiast przerwać podawanie leku. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że dawka dobowa 400 mg jest dobrze tolerowana przez przeciętnego dorosłego.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Bupivacainum?

Szukasz gdzie można kupić Bupivacainum?

Oto lista aptek i sklepów z Bupivacainum:

Cena Bupivacainum

Chcesz poznać szczegółowe ceny Bupivacainum?

Forum Bupivacainum

Lista pytań na forum o Bupivacainum:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Bupivacainum hydrochloricum WZF dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *