Vargatef przedawkowanie

4 maj

Nie ma swoistego antidotum ani sposobu leczenia przedawkowania produktu leczniczego. U dwóch pacjentów w programie onkologicznym doszło do przedawkowania wynoszącego maks. 600 mg 2x/dobę przez maks. osiem dni. Obserwowane działania niepożądane były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa nintedanibu, tzn. obejmowały zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i objawy ze strony przewodu pokarmowego. Te działania niepożądane ustąpiły u [...]

Ivirosina przedawkowanie

4 maj

Nie ma ustalonego sposobu postępowania w razie przedawkowania. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i jeśli jest to konieczne zastosować leczenie podtrzymujące. Należy kontrolować czynność wątroby oraz aktywność kinazy kreatynowej. Hemodializa nie ma zastosowania w leczeniu przedawkowania.

Nuwiq dawkowanie

4 maj

Leczenie należy prowadzić pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u wcześniej nieleczonych nim pacjentów. Dawkowanie oraz długość terapii zastępczej zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz stanu klinicznego pacjenta. Liczba jednostek podawanego czynnika VIII jest wyrażona w j.m. zgodnych z obowiązującym [...]

Isentress przedawkowanie

4 maj

Nie są dostępne specyficzne informacje dotyczące leczenia przedawkowania produktu leczniczego. W przypadku przedawkowania należy zastosować standardowe postępowanie podtrzymujące czynności życiowe, np. usunąć z przewodu pokarmowego niewchłonięty lek, monitorować stan kliniczny pacjenta (z uwzględnieniem elektrokardiogramu), a także w razie konieczności zastosować leczenie wspomagające. Należy wziąć pod uwagę fakt, że raltegrawir stosowany klinicznie ma postać soli potasowej. [...]

NovoEight przedawkowanie

3 maj

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII.

APOD3 dawkowanie

3 maj

1 kaps./dobę.

Simvagen 20 dawkowanie

3 maj

Zakres dawek wynosi 5-80 mg/dobę. Lek podaje się w pojedynczej dawce dobowej, wieczorem. Zmiany dawkowania, jeśli są konieczne, należy przeprowadzać w odstępach czasu nie krótszych, niż co 4 tyg. Dawkę leku można zwiększać do maks. dawki 80 mg/dobę, podawanej raz/dobę, wieczorem. Dawkę 80 mg zaleca się jedynie u chorych z ciężką hipercholestcrolemią i dużym ryzykiem [...]

Oftahist przedawkowanie

3 maj

Nie są dostępne dane na temat przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania olopatadyny u ludzi poprzez jej przyjęcie drogą doustną. Olopatadyna wykazuje małą toksyczność ostrą dla zwierząt. Przypadkowe połknięcie całej zawartości butelki preparatu może spowodować ogólnoustrojowe narażenie pacjenta na maks. 5 mg olopatadyny. Zakładając 100% wchłaniania, taka ekspozycja w przypadku dziecka o mc. 10 kg odpowiadałaby przyjęciu [...]

EvoTears działanie i stosowanie

3 maj

Preparat nawilża powierzchnię oka, stabilizuje film łzowy i łagodzi objawy charakterystyczne dla suchości oka.

Alleoptical przeciwskazania

3 maj

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.