CIGNON przeciwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Atomoksetyna Medice przedawkowanie

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki przedawkowania atomoksetyny w monoterapii po podaniu dawek pojedynczych lub wielokrotnych. Przypadki te nie zakończyły się zgonem. Najczęstszymi objawami towarzyszącymi ostremu i przewlekłemu przedawkowaniu były: objawy żołądkowo-jelitowe, senność, zawroty głowy, drżenie i nietypowe zachowanie. Zgłaszano również pobudzenie i nadmierną aktywność. Obserwowano też objawy przedmiotowe i podmiotowe świadczące o łagodnym lub umiarkowanym pobudzeniu układu współczulnego (np. tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, rozszerzenie źrenic, suchość w jamie ustnej). Zgłaszano także świąd i wysypkę. Większość objawów miała łagodne lub umiarkowane nasilenie. W niektórych przypadkach przedawkowania atomoksetyny, zgłaszano napady drgawek i, bardzo rzadko, wydłużenie odstępu QT. Zgłaszano również przypadki przedawkowania po podaniu pojedynczej dawki atomoksetyny i przynajmniej jednego innego leku, zakończone zgonem pacjenta. Istnieją ograniczone dane z badań klinicznych dotyczące przedawkowania atomoksetyny. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych. W okresie 1 h po przyjęciu leku przez pacjenta można ograniczyć wchłanianie, stosując węgiel aktywny. Zaleca się monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych oraz podjęcie stosownego postępowania objawowego i wspomagającego. Pacjent powinien znajdować się pod obserwacją przez co najmniej 6 h. Atomoksetyna w znacznym stopniu wiąże się z białkami, dlatego jest mało prawdopodobne, by po przedawkowaniu dializa była skuteczna.

Ferisan dawkowanie

Produkt jest zalecany: w stanach niedoboru żelaza, kwasu foliowego oraz witamin B2, B6 i B12 w przypadku narażenia na duże utraty żelaza, w przypadku zaburzeń wchłaniania żelaza, kwasu foliowego oraz witamin B2, B6 i B12. Odpowiedni dla dorosłych i dzieci >13 rż.

Dulofor przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania samej duloksetyny lub duloksetyny przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi, gdy dawka duloksetyny wynosiła 5400 mg. Wystąpiło kilka przypadków zgonów, głównie po przedawkowaniu kilku produktów leczniczych, lecz także po przyjęciu samej duloksetyny w dawce ok. 1000 mg. Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia. Nie jest znane swoiste antidotum na duloksetynę, lecz jeśli wystąpi zespół serotoninowy należy rozważyć zastosowanie specyficznego leczenia (np. podanie cyproheptadyny i/lub kontrola temp. ciała). Należy zapewnić drożność dróg oddechowych. Zaleca się monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych oraz podjęcie stosownego postępowania objawowego i wspomagającego. Płukanie żołądka może być wskazane, jeśli będzie wykonane niedługo po przyjęciu produktu lub u pacjentów, u których wystąpiły objawy. Podanie węgla aktywnego może być pomocne w celu zmniejszenia wchłaniania. Objętość dystrybucji duloksetyny jest duża, dlatego jest mało prawdopodobne, że wymuszona diureza, hemoperfuzja i transfuzja wymienna będą korzystne.

KALCIKINON przeciwskazania

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Arsenic trioxide Accord działanie i stosowanie

Mechanizm działania trójtlenku arsenu nie został jeszcze całkowicie poznany. Trójtlenek arsenu powoduje zmiany morfologiczne i fragmentację kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) charakterystyczne dla apoptozy w ludzkich komórkach białaczki promielocytowej NB4 in vitro. Ponadto trójtlenek arsenu powoduje uszkodzenie lub degradację białka PML/RAR-α.

Dailiport przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania jest ograniczone. Opisano kilka przypadków nieumyślnego przedawkowania takrolimusu, a objawy obejmowały drżenie mięśniowe, bóle głowy, nudności i wymioty, zakażenia, pokrzywkę, ospałość, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej. Brak swoistej odtrutki dla takrolimusu. W razie przedawkowania należy wdrożyć ogólne postępowanie podtrzymujące czynności życiowe organizmu i leczenie objawowe. Ze względu na dużą masę cząsteczkową, słabą rozpuszczalność w wodzie oraz znaczne wiązanie z erytrocytami i białkami osocza uważa się, że takrolimus nie jest usuwany z organizmu metodą dializy. W pojedynczych przypadkach, u pacjentów z bardzo dużym stężeniem leku w osoczu, hemofiltracja lub hemodiafiltracja skutecznie zmniejszały stężenia toksyczne leku. W razie zatrucia lekiem podanym doustnie pomocne może być płukanie żołądka i/lub podanie adsorbentów (takich jak węgiel aktywny), jeśli środki te zostaną zastosowane w krótkim czasie po przyjęciu leku.

Dulofor przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie produktu z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Choroba wątroby powodująca zaburzenia czynności wątroby. Stosowanie produktu w skojarzeniu z fluwoksaminą, cyprofloksacyną lub enoksacyną (tj. silnymi inhibitorami CYP1A2), ponieważ jednoczesne podawanie tych produktów powoduje zwiększenie stężenia duloksetyny w osoczu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ClCr

Temelor dawkowanie

Premedykacja. W celu uzyskania optymalnego działania produktu, należy starannie określić dawkowanie wg mc. (zazwyczaj dawka wynosi 2-4 mg) i podawać w sposób następujący. Podawanie dożylne. W celu uzyskania optymalnego działania należy 15-20 minut przed zabiegiem zastosować dawkę od 0,044 mg/kg maks. do 2 mg. Dawka ta (podawanie dożylne) zazwyczaj jest wystarczająca do sedacji większości pacjentów dorosłych oraz nie można jej zazwyczaj przekroczyć w przypadku pacjentów powyżej 50 rż. Można podawać większe dawki do 0,05 mg/kg i maks. do 4 mg. Podczas podawania dożylnego produktu leczniczego należy zawsze zapewnić dostęp do sprzętu niezbędnego do wentylacji wspomaganej. Podawanie domięśniowe. W celu uzyskania optymalnego działania należy podać od 0,05 mg/kg maks. do 4 mg, co najmniej na 2 h przed przewidzianym zabiegiem. Dawka dobierana jest indywidualnie. Pacjentom w podeszłym wieku, o osłabionym organizmie, z zaburzeniami nerek lub wątroby, pacjentom z chorobami dróg oddechowych lub chorobami sercowo-naczyniowymi zalecane jest zmniejszenie dawki. W przypadku znieczulenia miejscowego i procedur diagnostycznych wymagających udziału pacjenta może być wskazane jednoczesne stosowanie leków przeciwbólowych. W przypadku stosowania lorazepamu równocześnie z innymi środkami tłumiącymi czynność OUN należy zmniejszyć dawkę. Nie należy mieszać produktu leczniczego z innymi lekami w 1 strzykawce. Leczenie objawowe patologicznych stanów lękowych i pobudzenia u pacjentów, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą być leczeni farmakologicznie. Zalecana dawka wynosi 2-4 mg dożylnie lub 0,05 mg/kg dożylnie (preferowane jest podawanie dożylne). W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 2 h. Po opanowaniu ostrych objawów pacjent powinien otrzymać leczenie odpowiednie do stanu towarzyszącego. Jeśli wymagane jest dodatkowe leczenie benzodiazepinami, to można rozważyć stosowanie lorazepamu w tabl. Dzieci. Stosowanie preparatu u dzieci poniżej 12 lat jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci o osłabionym organizmie. Badania kliniczne wykazały, że dożylne podanie lorazepamu pacjentom powyżej 50 lat prowadzi do głębszej i dłuższej sedacji. W normalnych warunkach dawka początkowa 2 mg powinna wystarczyć, chyba że zalecana jest głębsza sedacja i/lub wystąpią przedoperacyjne zaburzenia pamięci. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o osłabionym organizmie dawka początkowa powinna zostać zmniejszona o ok. 50% oraz dawka ta powinna zostać dostosowana do potrzeb i zakresu tolerancji. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby. Stosowanie produktu nie jest zalecane u pacjentów z niewydolnością wątroby. W przypadku stosowania produktu u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zalecana jest dawka początkowa 0,05 mg/kg (lecz nie większa niż 2 mg).