zaldiar dawkowanie

Informacje o Zaldiar dawkowanie

Zaldiar dawkowanie:

Preparat przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat!. Stosowanie preparatu należy ograniczyć do pacjentów u których jako leczenie umiarkowanego do ciężkiego bólu jest rozważane równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Dawkę ustala się w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Zaleca się rozpocząć leczenie od dawki 2 tabl. W razie konieczności dalszego stosowania preparatu dawka dobowa nie powinna wynosić więcej niż 8 tabl. (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu). Preparat należy przyjmować nie częściej niż co 6 h. Preparatu w żadnych okolicznościach nie należy stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia niezbędne jest jego długotrwałe stosowanie, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (również w okresie przerw w stosowaniu), w celu weryfikacji konieczności dalszego stosowania. Dzieci: nie badano bezpieczeństwa i skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. Osoby w podeszłym wieku: mogą być stosowane zwykłe dawki, choć u ochotników w wieku powyżej 75 lat po doustnych dawkach tramadolu obserwowano wydłużenie okresu jego półtrwania o 17%. Ze względu na zawartość tramadolu, u osób w wieku powyżej 75 lat zaleca się stosowanie kolejnych dawek nie częściej niż co 6 h. Niewydolność nerek: ze względu na zawartość tramadolu stosowanie preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Zaldiar dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Zaldiar


Sprawdź komentarze opinie o Zaldiar:


Ocena średnia Zaldiar:

Zaldiar otrzymał ocenę średnią: 3,5
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 15 opinii

Gdzie kupić Zaldiar?

Szukasz gdzie można kupić Zaldiar?

Oto lista aptek i sklepów z Zaldiar:

Forum Zaldiar

Lista pytań na forum o Zaldiar:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

“zaldiar dawkowanie” - komentarz

  1. zaldiar dawkowanie #

    Pomaga nawet przy bólach nowotworowych,szczególnie początkowego okresu.

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o zaldiar dawkowanie