w ciąży

Lista opinii:

Sinumedin w ciąży

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi. Ciąża – trymestr 2 – Kategoria CBadania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie [...]

Naltex w ciąży

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania naltreksonu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jednak szkodliwy wpływ na reprodukcję. Dane te nie są wystarczające do wykazania znaczenia klinicznego. Dlatego też tabletki powinny być podawane kobietom w ciąży wyłącznie ze ścisłych wskazań oraz po dokładnym rozważeniu, czy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Nie wiadomo, czy chlorowodorek [...]

Mentholaxin w ciąży

Brak badań na temat bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Produkt leczniczy należy ostrożnie stosować w tych grupach pacjentów.

Tetraxim w ciąży

Nie dotyczy. Ciąża – nie dotyczyNie dotyczy.

Entecavir Accord w ciąży

Biorąc pod uwagę, iż potencjalne zagrożenia dla rozwoju płodów nie są znane, zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały skuteczne metody zapobiegania ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania entekawiru u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję produktu leczniczego stosowanego w dużych dawkach. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest [...]

Motti w ciąży

Mimo że podczas stosowania miejscowego lek jest w małym stopniu wchłaniany do ustroju, stosowanie produktu u kobiet w ciąży należy podejmować z ostrożnością ze względu na niewystarczającą ilość danych dostępnych na temat stosowania tego produktu u kobiet w ciąży. Jednakże, wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na jakikolwiek bezpośredni lub pośredni ujemny wpływ leku na [...]

Tantum Verde Forte w ciąży

Benzydamina nie wykazuje działania teratogennego i nie działa embrio- i fetotoksycznie. Zastosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia nie wywołując istotnego działania ogólnego. Nie ma przeciwwskazań do miejscowego stosowania benzydaminy u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ciąża – trymestr 1 – Kategoria ABadania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu [...]

GRIPblocker ZATOKI w ciąży

Przeprowadzone na zwierzętach badania nie wykazały wpływu teratogennego pseudoefedryny stosowanej w dawkach wielokrotnie przekraczających terapeutyczne. Jednakże ze względu na brak analogicznych odpowiednio liczebnych badań u ludzi lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie zaleca się stosowania produktu u kobiet [...]

Salviasept w ciąży

Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa produktu leczniczego nie należy stosować produktu w okresie ciąży oraz karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Pecto Drill w ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego karbocysteiny. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny w okresie ciąży, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania karbocysteiny w okresie karmienia piersią. Ciąża – trymestr 1 – Kategoria BBadania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono [...]