Oxalin działanie i stosowanie

Oksymetazolina jest sympatykomimetykiem. Stosowana miejscowo na błonę śluzową powoduje skurcz naczyń krwionośnych, zahamowanie nadmiernego wydzielania i zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa, co umożliwia pacjentowi swobodne oddychanie przez nos. Obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny.

Oxalin dawkowanie

(Krople do nosa). Produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do stosowania donosowego. Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci po ukończeniu 1. roku życia do 6 lat. Zakraplać po 1 kropli do każdego otworu nosowego 2-3x/dobę. Preparatu nie należy stosować częściej niż 3x/dobę. Nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni. Nie należy stosować preparatu u dzieci w pierwszym roku życia. Ze względów higienicznych opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta. (Żel do nosa). Produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego. 1 dawka zawiera 0,025 mg oksymetazoliny chlorowodorku. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2-3x/dobę. Nie należy stosować preparatu częściej niż 3x/dobę. Nie stosować dłużej niż przez 3-5 dni. Ze względów higienicznych opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Oxalin przeciwskazania

Nadwrażliwość na oksymetazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa.

Oxalin w ciąży

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub karmionego piersią dziecka. Nie należy zwiększać zalecanej dawki preparatu, ponieważ przedawkowanie może zaburzać zaopatrzenie płodu w krew oraz zmniejszać wydzielanie mleka.

Ciąża – trymestr 1 – Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża – trymestr 2 – Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża – trymestr 3 – Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Oxalin skutki uboczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie; (rzadko) nasilenie obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania preparatu, jako objaw przekrwienia reaktywnego). Długotrwałe lub częste stosowanie preparatu, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa). Takie działanie może wystąpić już po 5 dniach leczenia i w przypadku dalszego stosowania preparatu, doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia błony śluzowej nosa i suchego zapalenia błony śluzowej nosa. Zaburzenia serca: (niezbyt często) kołatanie serca, tachykardia. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) wzrost ciśnienia tętniczego. Zaburzenia układu nerwowego: (rzadko) niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (rzadko) zmęczenie.

Oxalin przedawkowanie

W przypadku przedawkowania lub wypicia produktu leczniczego mogą wystąpić objawy, takie jak: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica, gorączka, skurcze mięśni, przyspieszona czynność serca, zaburzenia rytmu serca, wstrząs, zatrzymanie czynności serca, zapaść krążeniowa, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Może wystąpić zahamowanie czynności OUN z sennością, obniżenie temperatury ciała, zwolnienie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka. Sposób postępowania po przedawkowaniu. Postępowanie polega na podaniu węgla aktywowanego, można również rozważyć wykonanie płukania żołądka (jeżeli produkt leczniczy został przypadkowo wypity). W razie ciężkich zaburzeń oddychania może być konieczne podanie tlenu do oddychania. W celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego należy podać powoli dożylnie 5 mg fentolaminy w 0,9% roztworze chlorku sodu lub doustnie 100 mg fentolaminy. Leki zwężające naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Jeżeli konieczne, należy podać leki obniżające temperaturę ciała i leki przeciwdrgawkowe.