ciąża

Lista opinii:

Januvia w ciąży

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję w przypadku stosowania dużych dawek. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi nie należy stosować produktu leczniczego w czasie ciąży. Nie wiadomo, czy sitagliptyna przenika do mleka [...]

Duracef w ciąży

Brak dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w&nbsp ciąży i&nbsp podczas karmienia piersią. Karmiące piersią matki powinny odciągać pokarm i&nbsp wyrzucać podczas leczenia oraz jeszcze 2 dni po odstawieniu leku.

NeoFuragina w ciąży

Produktu nie należy stosować podczas I trymestru ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania furaginy w III trymestrze ciąży. Produkt jest przeciwwskazany u kobiet w donoszonej ciąży (od 38. tyg.) i w okresie porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Z uwagi na możliwość przenikania do mleka kobiecego i ryzyko wywołania działań niepożądanych [...]

Warfin w ciąży

Warfaryna przenika przez łożysko. Leczenie kobiety w ciąży warfaryną może powodować embriopatię warfarynową (niedorozwój nosa i chondrodysplazja punktowa), jeśli warfaryna podawana jest w okresie organogenezy (od 6 do 12 tyg. ciąży), a nawet po upływie tego okresu warfaryna może powodować zaburzenia rozwoju OUN. Warfaryna może powodować krwawienia płodowe, co ma szczególne znaczenie w okolicy terminu [...]

Eurespal w ciąży

W badaniach na zwierzętach obserwowano przypadki rozszczepu podniebienia u płodów 2 gatunków zwierząt (szczury i króliki). Obecnie brak danych klinicznych dotyczących możliwości wywoływania przez fenspiryd działania toksycznego na płód lub wad rozwojowych w przypadku podawania leku podczas ciąży. Z tego względu stosowania fenspirydu nie zaleca się podczas ciąży, chociaż rozpoznanie ciąży w czasie przyjmowania fenspirydu [...]

Fenspogal w ciąży

W badaniach wykonanych na zwierzętach zaobserwowano u dwóch gatunków zwierząt (szczury i króliki) przypadki występowania rozszczepił podniebienia u płodów. Obecnie brak danych klinicznych dotyczących możliwości wywoływania przez fenspiryd działania toksycznego na płód lub wad rozwojowych w przypadku podawania preparatu w czasie ciąży. Z tego względu, nie zaleca się stosowania fenspirydu w czasie ciąży, chociaż rozpoznanie [...]

Acon w ciąży

O stosowaniu decyduje lekarz.

Neosine w ciąży

Wpływ inozyny na rozwój płodu nie był badany u ludzi, jak również nie wiadomo, czy inozyna przenika do mleka matki. W związku z powyższym, produktu nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Symquel w ciąży

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kwetiapiny u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego kwetiapiny, jednakże nie badano potencjalnego wpływu na oczy płodu. Dlatego też preparat należy stosować w czasie ciąży tylko wówczas, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Obserwowano objawy odstawienne u noworodków, których matki stosowały kwetiapinę w czasie ciąży. [...]

Vicks SymptoMed Complete w ciąży

Badania epidemiologiczne z udziałem kobiet w ciąży nie wykazały niekorzystnego działania w związku z paracetamolem stosowanym w zalecanych dawkach, jednak pacjentki powinny postępować zgodnie z zaleceniami lekarza w zakresie stosowania produktu. Paracetamol przenika do mleka kobiecego, jednak w ilościach klinicznie nieistotnych. Zgodnie z dostępnymi opublikowanymi danymi karmienie piersią nie jest przeciwwskazane. Dane dotyczące stosowania fenylefryny [...]