beto

Lista opinii:

beto przeciwskazania

Stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową. Jeżeli chory na astmę stosuje lek b2-adrenomimetyczny (w postaci tabletek lub inhalacji), wówczas rozpoczynając leczenie metoprololem należy skontrolować dawkę b2-adrenomimetyku i zwiększyć ją w razie konieczności. Metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu działa na receptory b2-adrenergiczne słabiej niż tradycyjne postacie tabletek selektywnych leków b1-adrenolitycznych. Metoprolol może zaburzać [...]

beto skutki uboczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość, leukopenia. Zaburzenia endokrynologiczne: zaostrzenie utajonej cukrzycy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie masy ciała. Zaburzenia psychiczne: depresja, osłabienie koncentracji, senność lub bezsenność, koszmarne sny, nerwowość, napięcie, zapominanie lub osłabienie pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości (np. zmiany nastroju). Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy, parestezje. Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, suchość [...]

beto dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem: 50 mg winianu metoprololu/dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 100-200 mg/dobę lub dołączyć inny lek hipotensyjny do schematu leczenia.Dławica piersiowa: 100-200 mg/dobę. W razie konieczności do schematu leczenia można dołączyć inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej. Zaburzenia rytmu serca: 100-200 mg/dobę. Leczenie profilaktyczne [...]

beto a alkohol

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując jednocześnie z lekami blokującymi zwoje współczulne i inhibitorami MAO. Nie należy stosować preparatu jednocześnie z pochodnymi kwasu barbiturowego ze względu na przyspieszony metabolizm. Jeżeli pacjent jest leczony jednocześnie klonidyną i metoprololem, a jest konieczne przerwanie podawania klonidyny, należy najpierw stopniowo zakończyć podawanie metoprololu i następnie w ciągu kilku dni podawanie [...]

beto przedawkowanie

Objawy: ciężkie niedociśnienie, znaczne zwolnienie rytmu zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, zatrzymanie akcji serca, skurcz oskrzeli, utratę przytomności (nawet śpiączkę), nudności, wymioty i sinicę. Objawy mogą ulegać zaostrzeniu w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu lub zażycia leków hipotensyjnych, chinidyny lub barbituranów. Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się po upływie od 20 min. do 2 h [...]

beto a karmienie piersią

Lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu. Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu. Chociaż po stosowaniu leku w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na oseska jest niewielkie (z wyjątkiem osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy [...]

beto w ciąży

Lek można podawać pacjentkom w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla zarodka lub płodu. Stężenie metoprololu w mleku jest około trzykrotnie większe niż w osoczu. Chociaż po stosowaniu leku w dawkach terapeutycznych ryzyko szkodliwego działania na oseska jest niewielkie (z wyjątkiem osób o powolnym metabolizmie), niemowlę karmione piersią należy [...]