Comirnaty (Pfizer Covid) a karmienie piersią

Karmienie piersia a szczepionka firmy PFizerBioNTech przeciw Covid-19.

Nie dysponujemy badaniami potwierdzającymi czy szczepionka Comirnaty przenika do mleka ludzkiego.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego wpływu na możliwość rozmnażania się.