Zavicefta skutki uboczne

Informacje o Zavicefta skutki uboczne

Zavicefta skutki uboczne:

W sześciu badaniach klinicznych fazy 2 i 3 fazy, 1588 dorosłych pacjentów było leczonych produktem leczniczym. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u ≥5% pacjentów leczonych produktem leczniczym były: pozytywny wynik bezpośredniego testu Coombs’a, nudności oraz biegunka. Nudności oraz biegunka miały zazwyczaj nasilenie łagodne lub umiarkowane. Następujące działania niepożądane zgłaszano w związku ze stosowaniem samego ceftazydymu i/lub zidentyfikowano podczas badań klinicznych fazy 2 i fazy 3 produktu leczniczego. Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z częstością występowania oraz klasyfikacją układów i narządów. Częstości występowania określono na podstawie obserwacji działań niepożądanych i/lub istotnych klinicznie odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (często) kandydoza (w tym drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu oraz drożdżyca jamy ustnej); (niezbyt często) zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium difficile, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) pozytywny wynik bezpośrednie go testu Coombsa; (często) eozynofilia, zwiększona liczba płytek krwi; (niezbyt często) neutropenia, leukopenia, małopłytkowość, zwiększona liczba limfocytów; (nieznana) agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcja anafilaktyczna. Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy, zawroty głowy; (niezbyt często) parestezje. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) biegunka, ból brzucha, nudności, wymioty; (niezbyt często) nieprawidłowe odczuwanie smaku. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi; (nieznana) żółtaczka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka; (niezbyt często) świąd; (nieznana) toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevens- Johnsona, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, reakcja polekowa z eozynofilią oraz objawami ogólnoustrojowymi (ang. DRESS). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, ostre uszkodzenie nerek; (bardzo rzadko) cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zakrzep w miejscu podania leku, zapalenie żyły w miejscu wlewu, gorączka.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Zavicefta skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Zavicefta?Szukasz gdzie można kupić Zavicefta?

Oto lista aptek i sklepów z Zavicefta:

Forum Zavicefta

Lista pytań na forum o Zavicefta:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Zavicefta skutki uboczne

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Zavicefta skutki uboczne


Regulamin serwisu