Zavicefta dawkowanie

Informacje o Zavicefta dawkowanie

Zavicefta dawkowanie:

zalecane dawkowanie dożylne u pacjentów z szacowanym CrCl ≥51 ml/min. Powikłane zakażenia
w obrębie jamy brzusznej (należy stosować w skojarzeniu z metronidazolem w przypadku, gdy wiadomo lub podejrzewa się udział patogenów beztlenowych w procesie zapalnym; należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h , czas trwania leczenia 5-14 dni. Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek (należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia 5-10 dni. Szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc (należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia 7-14 dni. Zakażenia wywołane tlenowymi drobnoustrojami Gram(-) u pacjentów z ograniczonymi opcjami terapeutycznymi (należy stosować w skojarzeniu z metronidazolem w przypadku, gdy wiadomo lub podejrzewa się udział patogenów beztlenowych w procesie zapalnym; należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia – zależnie od ciężkości zakażenia, rodzaju patogenu(ów) wywołujących zakażenia oraz odpowiedzi klinicznej i mikrobiologicznej na leczenie. U pacjentów w wieku podeszłym nie ma konieczności dostosowywania dawki. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (szacowany CrCl ≥51 – ≤80 ml/min) nie ma konieczności dostosowywania dawki. Zalecane dawki dożylne u pacjentów z szacowanym CrCl ≤50 ml/min – szczegóły patrz ChPL. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest wymagana. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Zavicefta dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Zavicefta?Szukasz gdzie można kupić Zavicefta?

Oto lista aptek i sklepów z Zavicefta:

Forum Zavicefta

Lista pytań na forum o Zavicefta:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Zavicefta dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Zavicefta dawkowanie


Regulamin serwisu