Zaditen działanie i stosowanie

Informacje o Zaditen działanie i stosowanie

Zaditen działanie i stosowanie:

Ketotifen jest antagonistą receptora histaminowego H1. Z badań in vivo u zwierząt oraz badań in vitro wynika, że ketotifen dodatkowo stabilizuje komórki tuczne oraz zmniejsza chemotaksję, aktywację oraz degranulację granulocytów kwasochłonnych. W badaniu farmakokinetycznym wykonanym na 18 zdrowych ochotnikach stężenie ketotifenu w osoczu po wielokrotnym podaniu preparatu przez 14 dni było w większości przypadków poniżej, wynoszącego 20 pg/ml, limitu wykrywalności. Po podaniu doustnym ketotifen jest wydalany dwufazowo z początkowym T0,5 od 3 do 5 h oraz końcowym T0,5 w fazie eliminacji wynoszącym 21 h. Około 1% związku jest wydalane w postaci nie zmienionej w moczu w ciągu 48 h a 60 do 70% w postaci metabolitów. Głównym metabolitem jest praktycznie nieaktywny N-glukuronid ketotifenu. Badania przedkliniczne obejmujące badania farmakologiczne, badanie toksyczności po podaniu wielokrotnym, badania genotoksyczności, działania rakotwórczego i wpływu na reprodukcję nie ujawniły żadnych specjalnych niebezpieczeństw, które należy uznać za istotne w przypadku stosowania ketotifenu w postaci kropli do oczu u ludzi.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Zaditen działanie i stosowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Zaditen?Szukasz gdzie można kupić Zaditen?

Oto lista aptek i sklepów z Zaditen:

Forum Zaditen

Lista pytań na forum o Zaditen:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Zaditen działanie i stosowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Zaditen działanie i stosowanie


Regulamin serwisu