Vokanamet dawkowanie

Informacje o Vokanamet dawkowanie

Vokanamet dawkowanie:

Dawkowanie terapii hipoglikemizującej produktem musi być zindywidualizowane biorąc pod uwagę aktualny schemat leczenia pacjenta, skuteczność i tolerancję, z zastosowaniem zalecanej doustnej dawki dobowej 100 mg lub 300 mg kanagliflozyny i nie przekraczając maks. zalecanej dawki dobowej metforminy. Pacjenci z niewystarczającą kontrolą glikemii przyjmujący maks. tolerowaną dawkę metforminy. U pacjentów z niewystarczającą kontrolą glikemii stosujących metforminę, zalecana początkowa dawka produktu powinna dostarczyć dawkę 50 mg kanagliflozyny 2x/dobę plus dawkę metforminy aktualnie przyjmowaną lub najbliższą odpowiednią dawkę terapeutyczną. U pacjentów tolerujących produkt zawierający 50 mg kanagliflozyny, którzy wymagają lepszej kontroli glikemii można zwiększyć dawkę produktu do zawierającego 150 mg kanagliflozyny 2x/dobę. Pacjenci zmieniający leczenie z oddzielnych tabl. z kanagliflozyną i metforminą. U pacjentów zmieniających leczenie z oddzielnych tabl. z kanagliflozyną i metforminą, podawanie produktu leczniczego należy rozpoczynać od tej samej dawki dobowej kanagliflozyny i metforminy aktualnie stosowanej lub najbliższej odpowiedniej dawki terapeutycznej metforminy. Należy rozważyć dostosowanie dawki kanagliflozyny (dodanej do optymalnej dawki metforminy) przed przestawieniem na produkt. U pacjentów tolerujących produkt zawierający 50 mg kanagliflozyny, którzy wymagają lepszej kontroli glikemii można zwiększyć dawkę produktu do zawierającego 150 mg kanagliflozyny. Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki produktu zawierającego 50-150 mg kanagliflozyny u pacjentów w wieku ≥75 lat, pacjentów z chorobą układu sercowo-naczyniowego, lub u innych pacjentów, u których początkowe zwiększenie diurezy przez kanagliflozynę może stanowić ryzyko. U pacjentów wykazujących nadmierną utratę płynów zaleca się skorygowanie tego stanu przed rozpoczęciem stosowania produktu. Gdy produkt jest stosowany w terapii skojarzonej z insuliną lub produktem pobudzającym wydzielanie insuliny (sekretagogiem insuliny), np. z sulfonylomocznikiem, należy rozważyć mniejszą dawkę insuliny lub sekretagoga insuliny w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii. Lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów w starszym wieku, ponieważ metformina jest wydalana częściowo przez nerki, a u pacjentów w podeszłym wieku występuje skłonność do pogarszania się czynności nerek. Szczególnie u osób w podeszłym wieku, należy regularnie kontrolować czynność nerek by zapobiec kwasicy mleczanowej związanej z metforminą. Należy brać pod uwagę ryzyko nadmiernej utraty płynów związane z kanagliflozyną. U pacjentów z szacunkowym współczynnikiem filtracji kłębuszkowej od 60 ml/min/1,73 m2 do 2 lub ClCr od 60 ml/min do 2 lub ClCr

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Vokanamet dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Vokanamet?

Szukasz gdzie można kupić Vokanamet?

Oto lista aptek i sklepów z Vokanamet:

Forum Vokanamet

Lista pytań na forum o Vokanamet:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Vokanamet dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Vokanamet dawkowanie


Regulamin serwisu