Trogine skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Trogine skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Trogine skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Trogine. Pamiętaj również sprawdzić ceny Trogine bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Trogine skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Trogine?

Szukasz gdzie można kupić Trogine?

Oto lista aptek i sklepów z Trogine:

Cena Trogine

Chcesz poznać szczegółowe ceny Trogine?

Forum Trogine

Lista pytań na forum o Trogine:

    Brak pytań na forum o Trogine

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Trogine skutki uboczne

Trogine skutki uboczne:

Działania niepożądane podzielono na podstawie dostępnych danych do grupy objawów obserwowanych w leczeniu padaczki i objawów obserwowanych w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Oceniając ogólny profil bezpieczeństwa lamotryginy należy jednak brać pod uwagę obie grupy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmiany hematologiczne, w tym neutropenia, leukopenia, niedokrwistość, trombocytopenia, pancytopenia, anemia aplastyczna, agranulocytoza. Zmiany hematologiczne mogą wystąpić w przebiegu zespołu nadwrażliwości jak i niezależnie od niego. Zaburzenia układu immunologicznego: (bardzo rzadko) zespół nadwrażliwości (w tym objawy takie jak gorączka, limfadenopatia, obrzęk twarzy, nieprawidłowe wyniki badań krwi i czynności wątroby, rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe, niewydolność wielonarządowa). Wysypka należy też do objawów zespołu nadwrażliwości, razem z wieloma różnorodnymi objawami układowymi, w tym: gorączką, limfadenopatią, obrzękiem twarzy i zmianami wyników badań krwi i czynności wątroby. Zespół ten wykazuje różny stopień nasilenia zmian klinicznych i może, choć rzadko, prowadzić do rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego i niewydolności wielonarządowej. Należy podkreślić, że wczesnym objawom zespołu nadwrażliwości (np. gorączce, limfadenopatii) nie musi towarzyszyć wyraźna wysypka. Jeśli wystąpią takie objawy, pacjenta należy natychmiast zbadać i przerwać leczenie produktem leczniczym, jeżeli nie ustalono innej ich przyczyny. Zaburzenia psychiczne: (często) agresja, drażliwość; (bardzo rzadko) splątanie, omamy, tiki. Zaburzenia układu nerwowego – badaniach klinicznych w monoterapii: (bardzo często) ból głowy; (często) ospałość, zawroty głowy, drżenie, bezsenność; (niezbyt często) ataksja; (rzadko) oczopląs. Podczas innych doświadczeń klinicznych: (bardzo często) ospałość, ataksja, zawroty głowy, ból głowy; (często) oczopląs, drżenie, bezsenność; (bardzo rzadko) pobudzenie, chwiejny chód, zaburzenia ruchowe, nasilenie objawów choroby Parkinsona, objawy pozapiramidowe, choreoatetoza, zwiększenie częstości napadów padaczkowych. Niekiedy lamotrygina może nasilać objawy parkinsonizmu u pacjentów z wcześniej rozpoznaną chorobą Parkinsona, a w pojedynczych przypadkach może wywoływać objawy pozapiramidowe i choreoatetozę u pacjentów bez choroby podstawowej. Zaburzenia oka – w badaniach klinicznych w monoterapii: (niezbyt często) podwójne widzenie, niewyraźne widzenie. Podczas innych doświadczeń klinicznych: (bardzo rzadko) podwójne widzenie, niewyraźne widzenie; (rzadko) zapalenie spojówek. Zaburzenia żołądka i jelit – w badaniach klinicznych w monoterapii: (często) nudności, wymioty, biegunka. Podczas innych doświadczeń klinicznych: (bardzo często) nudności, wymioty; (często) biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (bardzo rzadko) niewydolność wątroby, zburzenia czynności wątroby, zwiększenie wartości laboratoryjnych wskaźników czynności wątroby. Zaburzenia czynności wątroby zwykle związane są z reakcjami nadwrażliwości, ale w pojedynczych przypadkach występowały bez widocznych objawów nadwrażliwości. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) wysypka; (rzadko) zespół Stevens-Johnsona; (bardzo rzadko) martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W badaniach klinicznych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby przeprowadzonych u dorosłych pacjentów, wysypka wystąpiła u do 10% pacjentów przyjmujących lamotryginę i u 5% pacjentów przyjmujących placebo. Wysypka prowadziła do odstawienia leczenia lamotryginą u 2% pacjentów. Wysypka, zazwyczaj grudkowo-plamista, na ogół występuje w ciągu ośmiu tygodniu od rozpoczęcia leczenia i ustępuje po odstawieniu produktu leczniczego. Notowano ciężkie przypadki wysypki potencjalnie zagrażające życiu, w tym zespół Stevens-Johnsona oraz martwicę toksyczno-rozpływną naskórka (zespół Lyella). Chociaż u większości pacjentów objawy ustępują po odstawieniu leczenia lamotryginą, u niektórych pacjentów pozostają nieodwracalne blizny, odnotowano też rzadkie przypadki zgonów. Całkowite ryzyko wysypki wydaje się ściśle związane: ze stosowaniem dużych początkowych dawek lamotryginy i przekraczaniem zalecanych dawek lamotryginy podczas zwiększania dawki; z jednoczesnym stosowaniem walproinianu. Wysypka może być jednym z elementów zespołu nadwrażliwości, który obejmuje wiele różnorodnych objawów układowych. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (bardzo rzadko) reakcje przypominające toczeń. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) zmęczenie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Trogine skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Trogine skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *