Tiaprid PMCS przedawkowanie

Informacje o Tiaprid PMCS przedawkowanie

Tiaprid PMCS przedawkowanie:

Dane dotyczące przedawkowania tiaprydu są ograniczone. Obserwowano senność i nadmierne uspokojenie, śpiączkę, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz objawy pozapiramidowe. W przypadku ostrego przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość przyjęcia wielu leków. Ponieważ tiapryd w niewielkim stopniu podlega dializie, nie można zastosować hemodializy w celu jego eliminacji. Nie istnieje swoiste antidotum na tiapryd. Należy wdrożyć ścisłe monitorowanie funkcji życiowych, w tym ciągłe monitorowanie czynności serca (ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz następczych komorowych zaburzeń rytmu serca) do czasu ustabilizowania stanu pacjenta. W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy podać leki antycholinergiczne.


Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Tiaprid PMCS przedawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Tiaprid?Szukasz gdzie można kupić Tiaprid?

Oto lista aptek i sklepów z Tiaprid:

Forum Tiaprid

Lista pytań na forum o Tiaprid:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Tiaprid PMCS przedawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Tiaprid PMCS przedawkowanie


Regulamin serwisu