Teysuno skutki uboczne, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Teysuno skutki uboczne.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Teysuno skutki uboczne i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Teysuno. Pamiętaj również sprawdzić ceny Teysuno bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Teysuno skutki uboczne? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Teysuno?

Szukasz gdzie można kupić Teysuno?

Oto lista aptek i sklepów z Teysuno:

Cena Teysuno

Chcesz poznać szczegółowe ceny Teysuno?

Forum Teysuno

Lista pytań na forum o Teysuno:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Teysuno skutki uboczne

Teysuno skutki uboczne:

Ogólny profil bezpieczeństwa stosowania produktu w skojarzeniu z cisplatyną opracowano głównie na podstawie danych z badań klinicznych obejmujących 593 pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka, którzy otrzymywali ten schemat leczenia. Istnieje również doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu i zastosowaniu u ponad 866 000 pacjentów (głównie z Japonii). W grupie 593 pacjentów leczonych preparatem w skojarzeniu z cisplatyną ciężkie działania niepożądane (3. lub wyższy stopień nasilenia i częstość występowania co najmniej 10%) najczęściej obejmowały neutropenię, niedokrwistość i uczucie zmęczenia. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (niezbyt często) neutropenia z posocznicą, wstrząs septyczny, posocznica, zakażenie, zapalenie płuc, bakteriemia, zakażenie dróg oddechowych, zakażenie górnych dróg oddechowych, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenie dróg moczowych, zapalenie gardła, zapalenie nosa i gardła, nieżyt nosa, zakażenie zębów, kandydoza jamy ustnej, opryszczka, zanokcica, czyrak. Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): (niezbyt często) krwotok z guza, ból nowotworowy. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo często) neutropenia, leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość; (często) gorączka neutropeniczna, limfopenia; (niezbyt często) pancytopenia, wydłużenie czasu protrombinowego, zwiększenie INR, hypoprotrombinemia, skrócenie czasu protrombinowego, granulocytoza, leukocytoza, eozynofilia, limfocytoza, zmniejszenie lub zwiększenie liczby monocytów, trombocytemia; (rzadko lub bardzo rzadko) rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. Zaburzenia układu immunologicznego: (niezbyt często) nadwrażliwość. Zaburzenia endokrynologiczne: (niezbyt często) krwotok z nadnerczy. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo często) jadłowstręt; (często) odwodnienie, hipokaliemia, hiponatremia, hipokalcemia, hipomagnezemia, hipoalbuminemia, hiperkaliemia; (niezbyt często) hiperglikemia, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, hipofosfatemia, hipermagnezemia, dna moczanowa, hipoproteinemia, hiperglobulinemia, hiperlipidemia, zmniejszenie łaknienia. Zaburzenia psychiczne: (często) bezsenność; (niezbyt często) niepokój, stan splątania, zaburzenia osobowości, omamy, depresja, lęk, osłabienie popędu płciowego, zahamowanie zachowań seksualnych. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) neuropatia obwodowa; (często) zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku; (niezbyt często) incydent naczyniowo-mózgowy, zawał móżdżku, zaburzenia krążenia mózgowego, drgawki, udar niedokrwienny, omdlenia, niedowład połowiczy, afazja, ataksja, encefalopatia metaboliczna, utrata świadomości, zapalenie nerwu słuchowego, zaburzenia pamięci, zaburzenia równowagi, senność, drżenie, brak smaku, omamy węchowe, pieczenie, mrowienie; (rzadko lub bardzo rzadko) leukoencefalopatia, całkowita utrata węchu. Zaburzenia oka: (często) zaburzenia widzenia, zaburzenia łzawienia, zapalenie spojówek, choroby oczu, choroba rogówki – w tym uszkodzenie nabłonka rogówki, erozja rogówki, uszkodzenie rogówki, zmętnienie rogówki, perforacja rogówki, zapalenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, wrzodziejące zapalenie rogówki, niedobór komórek macierzystych rąbka rogówki, zmniejszenie ostrości wzroku, upośledzenie wzroku, niewyraźne widzenie; (niezbyt często) odczyn alergiczny oka, opadanie powieki, rumień powieki. Zaburzenia ucha i błędnika: (często) uszkodzenie słuchu, głuchota; (niezbyt często) zawroty głowy, przekrwienie ucha, dolegliwości uszne. Zaburzenia dotyczące serca: (niezbyt często) niewydolność serca, ostry zawał serca, wysięk osierdziowy, migotanie przedsionków, dławica piersiowa, migotanie komór, tachykardia, kołatania serca. Zaburzenia naczyniowe: (często) niedociśnienie tętnicze, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie tętnicze; (niezbyt często) zakrzepica tętnicy biodrowej, wstrząs hipowolemiczny, zakrzepica tętnic kończyn dolnych, zakrzepica, nagłe zaczerwienienie twarzy, zakrzepica żył miednicy, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył powierzchownych, hipotonia ortostatyczna, krwiak, przekrwienie, uderzenia gorąca. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (często) duszność, krwawienie z nosa, czkawka, kaszel; (niezbyt często) zatorowość płucna, krwotok z dróg oddechowych, duszność wysiłkowa, ból gardła, wodnisty wyciek z nosa, rumień gardła, alergiczny nieżyt nosa, bezgłos, kaszel z odpluwaniem, zatkanie nosa; (rzadko lub bardzo rzadko) śródmiąższowa choroba płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo często) biegunka, wymioty, nudności, zaparcia; (często) krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie jamy ustnej, choroba zapalna przewodu pokarmowego, wzdęcia, bóle brzucha, zaburzenia połykania, dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, suchość w ustach; (niezbyt często) perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie przełyku, zakażenie przewodu pokarmowego, niedrożność porażenna jelit, obstrukcja przewodu pokarmowego, wodobrzusze, obrzęk warg, skurcz przełyku, wrzód żołądka, choroba refluksowa przełyku, refluksowe zapalenie błony śluzowej żołądka, zwłóknienie pozaotrzewnowe, zaburzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z odbytu, guzki krwawnicze, nadmierne wydzielanie śliny, odruchy wymiotne, zaburzenia gruczołów ślinowych, zapalenie warg, aerofagia, odbijanie, ból języka, ból w jamie ustnej, kruchość zębów; (rzadko lub bardzo rzadko) ostre zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (często) hiperbilirubinemia, zwiększenie aktywności AIAT, zwiększenie aktywności AspAT; (niezbyt często) nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, zwiększenie aktywności gamma glutamylotransferazy; (rzadko lub bardzo rzadko) ostra niewydolność wątroby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) zespół erytrodysestezji dłoniowo-podeszwowej, wysypka, przebarwienia skóry, suchość skóry, świąd, łysienie; (niezbyt często) wysypka ze złuszczaniem, złuszczanie skóry, rumień wędrujący martwiczy, pęcherze z krwistą treścią, alergiczne zapalenie skóry, reakcje skórne, trądzikowe zapalenie skóry, rumień, zwiększona skłonność do siniaczenia, plamica, nadmierna potliwość, nocne poty, zanik paznokci, zaburzenia pigmentacji, przebarwienia skóry, nadmierne owłosienie; (rzadko lub bardzo rzadko) toksyczna martwica naskórka, zespół Stevens-Johnsona, nadwrażliwość na światło słoneczne, zaburzenia paznokci. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (często) bóle mięśni i kości; (niezbyt często) skurcze mięśni, bóle stawów, bóle kończyn, bóle pleców, ból szyi, bóle kostne, obrzęk stawów, uczucie dyskomfortu w kończynach, sztywność mięśni, osłabienie siły mięśniowej; (rzadko lub bardzo rzadko) rabdomioliza. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (często) niewydolność nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, zwiększenie stężenia mocznika we krwi; (niezbyt często) nefropatia toksyczna, skąpomocz, krwiomocz, niedomoga nerek, częstomocz, zmniejszenie lub zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) zaburzenia erekcji, tkliwość piersi, ból brodawek sutkowych. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (bardzo często) zmęczenie, astenia; (często) zapalenie błon śluzowych, gorączka, zmniejszenie mc., obrzęk tkanek obwodowych, dreszcze; (niezbyt często) niewydolność wielonarządowa, zmniejszenie wydolności fizycznej, ból, obrzęk, ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, uogólnione obrzęki, obrzęk twarzy, obrzęk miejscowy lub zlokalizowany, zwiększenie mc., wczesne uczucie sytości, uczucie zimna, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: (niezbyt często) uraz, błąd dawkowania leku. W japońskich badaniach produktu w skojarzeniu z cisplatyną stosowano inne dawki i schematy dawkowania niż podane w niniejszym protokole, jednak uzyskano podobny profil bezpieczeństwa: najczęstsze działania toksyczne obejmowały objawy ze strony układu krwiotwórczego, pokarmowego oraz zmęczenie i jadłowstręt. Profil bezpieczeństwa produktu w zakresie bezpieczeństwa farmakologicznego oceniano w Japonii w grupie 4 177 pacjentów leczonych preparatem z powodu zaawansowanego raka żołądka, w badaniu obserwacyjnym po wprowadzeniu do obrotu. Uzyskano wyniki zbliżone do poprzednich badań sprzed rejestracji leku: główne działania niepożądane obejmowały leukopenię, jadłowstręt i nudności lub wymioty. Poniżej przedstawiono sposób łączenia w jedną kategorię działań toksycznych obejmujących narząd wzroku. Jedynym działaniem niepożądanym w 3. lub większym stopniu nasilenia było zmniejszenie ostrości widzenia. Zaburzenia widzenia obejmują następujące działania niepożądane: niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, wrażenie widzenia błysków światła, zmniejszenie ostrości widzenia i ślepotę. Zaburzenia łzawienia obejmują następujące działania niepożądane: zwiększone łzawienie, suchość oczu oraz niedrożność kanalików łzowych. Zaburzenia oka obejmują następujące działania niepożądane: świąd, przekrwienie gałki ocznej, podrażnienie oczu, choroby oczu oraz uczucie ciała obcego w oku. U pacjentów leczonych produktem w skojarzeniu z cisplatyną opisywano neuropatię ośrodkową i obwodową. Określenie neuropatia obwodowa obejmuje następujące zgłaszane działania niepożądane: obwodowa neuropatia czuciowa, parestezje, osłabienie czucia, neuropatia obwodowa, polineuropatia, neurotoksyczność i zaburzenia czucia. W badaniu FLAGS porównującym bezpieczeństwo stosowania u 71 pacjentów w wieku ≥ 70 lat (osoby w podeszłym wieku) i 450 pacjentów w wieku vs. 52%), wszystkie poważne działania niepożądane (30% vs. 19%) oraz przedwczesne odstawienie leku z powodu działań niepożądanych produktu Teysuno i cisplatyny (21% vs. 12%) występowały częściej w grupie pacjentów w wieku ≥ 70 lat. W farmakokinetycznych badaniach populacyjnych wykazano, że ekspozycja na 5-FU wykazywała również tendencję zwyżkową u pacjentów w starszym wieku, jednak wzrost ekspozycji mieścił się w granicach zmienności osobniczej. Obserwowane zmiany związane z wiekiem przypisywano zmianom czynności nerek wyrażanym za pomocą ClCr. W badaniu FLAGS nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic pod względem bezpieczeństwa leczenia pomiędzy mężczyznami (n = 382) i kobietami (n = 139). W badaniach FLAGS przeprowadzono porównanie 218 pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek na początku badania (CrCl 51-80 ml/min) oraz 297 pacjentów z prawidłową czynnością nerek na początku badania (CrCl >80 ml/min) leczonych produktem w skojarzeniu z cisplatyną. Wykazano brak istotnych klinicznie różnic w zakresie bezpieczeństwa u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek i pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W badaniu przeprowadzonym na grupie pacjentów z niewydolnością nerek najczęściej opisywane działania niepożądane we wszystkich cyklach leczenia obejmowały: biegunkę (57,6%), nudności (42,4%), wymioty (36,4%), zmęczenie (33,3%) i niedokrwistość (24,2%). W tym badaniu 7 pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek otrzymywało lek w dawce 20 mg/m2 2x/dobę a 7 pacjentów z ciężką niedomogą nerek — w dawce 20 mg/m2 raz/dobę. W 1. cyklu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek nie obserwowano toksyczności ograniczającej wielkość dawki. Częstość występowania zaburzeń krwi i układu chłonnego we wszystkich cyklach wynosiła 28,6% w grupie pacjentów z umiarkowaną i 44,4% w grupie pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. W przypadku 1 pacjenta z grupy pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, z powodu działań niepożądanych (biegunka w 2 stopniu nasilenia), które wystąpiły w 11 cyklu leczenia, dawkę produktu zmniejszono do 13,2 mg/m2 raz/dobę na początku 12 cyklu leczenia. Nie przeprowadzono badań produktu w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w populacji dzieci i młodzieży.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Teysuno skutki uboczne, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Teysuno skutki uboczne.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *