ventolin skutki uboczne

Podobnie jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W takiej sytuacji niezwłocznie należy przerwać stosowanie preparatu i podać inne szybko działające leki rozszerzające oskrzela. Bardzo rzadko występują objawy nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi z zasłabnięciem. Lek może powodować znaczne zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Drżenie mięśni szkieletowych, zazwyczaj rąk, może wystąpić u niektórych pacjentów. Lek rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, co może powodować kompensacyjne przyspieszenie czynności serca. Zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i skurcze dodatkowe) mogą pojawić się u niektórych pacjentów. Czasami występują bóle głowy. Inhalacja może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. U dzieci rzadko występują cechy nadmiernej pobudliwości. Bardzo rzadko występują kurcze mięśni.

ventolin przeciwskazania

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparatów salbutamolu nie należy stosować do zapobiegania poronieniu zagrażającemu i porodowi przedwczesnemu.
Pacjenci z ciężkim lub niestabilnym przebiegiem choroby wymagają starannej opieki medycznej, ponieważ ciężki przebieg choroby może stanowić zagrożenie dla ich życia. W takiej sytuacji lekarz prowadzący powinien rozważyć zastosowanie maks. zalecanych dawek steroidów wziewnych i/lub steroidów doustnych. Nagłe i postępujące nasilenie astmy może być niebezpieczne dla życia. Dawka preparatu lub częstotliwość jego stosowania mogą być zwiększone tylko na zlecenie lekarza. U chorych z nadczynnością tarczycy zalecana jest ostrożność. Podczas leczenia preparatem może wystąpić hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

Ventolin działanie i stosowanie

Salbutamol wybiórczo pobudza receptory β2-adrenergiczne mięśni gładkich oskrzeli, co prowadzi do ich rozkurczu. Ma krótki czas działania (ok. 4 h) i szybki początek działania (ok. 5 min). W zależności od sposobu podawania wziewnego (respirator, nebulizator) część leku dociera do dolnych dróg oddechowych a pozostała część zostaje w układzie podającym aerozol oraz w jamie ustnej i gardle, skąd jest połykana i wchłaniana do przewodu pokarmowego. Ta część leku jest metabolizowana w wątrobie i wydalana głównie w moczu jako siarczan, a także w postaci niezmienionej. Lek, który dotarł do dróg oddechowych jest wchłaniany do tkanki płucnej (nie jest metabolizowany w płucach), a następnie przedostaje się do krążenia, z nim do wątroby, gdzie jest metabolizowany do siarczanu i wydalany głównie w moczu, częściowo również w postaci niezmienionej.

ventolin przedawkowanie

Przedawkowanie leku może spowodować niebezpieczne dla życia zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Konieczne jest monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi.

ventolin w ciąży

Stosowanie i dawkowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią ustala lekarz.

ventolin a karmienie piersią

Stosowanie i dawkowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią ustala lekarz.

ventolin dawkowanie

Dorośli: 200 µg salbutamolu w postaci proszku do inhalacji stanowi dawkę zalecaną do przerwania nagłego skurczu oskrzeli. Maks. dawka dobowa preparatu wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę). W celu zapobiegania astmie wysiłkowej a także przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności należy podać 200 µg salbutamolu 10-15 min przed wysiłkiem lub przed przewidywanym kontaktem z alergenami. Dzieci: 200 µg stanowi dawkę zalecaną zarówno w leczeniu nagłego skurczu oskrzeli, jak i w celu zapobiegania astmie wysiłkowej – podawaną przed wysiłkiem lub przed przewidywanym kontaktem z alergenami powodującymi zwykle napad duszności. Maks. dawka dobowa preparatu wynosi 800 µg (200 µg 4 razy na dobę).