piramil

Lista opinii:

piramil przeciwskazania

Nadwrażliwość na ramipryl, na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na inny ACE. Obrzęk naczynioruchowy związany z leczeniem ACE w wywiadach. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Zwężenie obustronne tętnicy nerkowej istotne hemodynamicznie lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce. II lub III trymestr ciąży.Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ mogą oni wymagać zmniejszenia dawki lub [...]

piramil skutki uboczne

Działanie niepożądane są zazwyczaj łagodne i przemijające a lek dobrze tolerowany. Układ oddechowy: najczęściej suchy, uporczywy kaszel nasilający się w nocy i w pozycji leżącej, ustępujący po odstawieniu leku, może wystąpić ból gardła, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, zapalenie oskrzeli. W rzadkich przypadkach opisywany był obrzęk naczynioruchowy w obrębie twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i krtani. [...]

piramil dawkowanie

Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą sercowo-naczyniową lub cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka: zalecana dawka początkowo wynosi 2,5 mg/dobę. W zależności od tolerancji leku, dawkę należy stopniowo zwiększać. Zaleca się podwojenie dawki leku po jednym tyg. leczenia, następnie po dalszych trzech tyg. dawkę należy zwiększyć do [...]

piramil a alkohol

Połączenie ramiprylu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie może zwiększać skuteczność działania przeciwnadciśnieniowego. Ramipryl zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia hipokaliemii i hiperurykemii wywołanej przez tiazydy. Jeżeli podawany jest jednocześnie z innym lekiem moczopędnym, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia hipokaliemii wywołanej działaniem diuretyku. Może zwiększać poziom potasu w osoczu u pacjentów z niewydolnością nerek. Niewskazane jest jednoczesne podawanie preparatów potasu, [...]

piramil przedawkowanie

Może wystąpić ciężkie niedociśnienie, wstrząs, bradykardia, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niewydolność nerek. Leczenie objawowe. Do rozważenia podanie angiotensyny II.

piramil a karmienie piersią

Nie stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

piramil w ciąży

Nie stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią.