haloperidol

Lista opinii:

haloperidol przeciwskazania

Nadwrażliwość na haloperidol lub pozostałe składniki preparatu. Choroba Addisona, leukopenia, trombocytopenia, uszkodzenie wątroby, nerek. niewydolność krążenia, okres bezpośrednio po zawale serca. Stany śpiączkowe, zahamowanie czynności o.u.n., choroba Parkinsona, zatrucia alkoholem, barbituranami, przebyty złośliwy zespół neuroleptyczny. Nie stosować u dzieci do ukończenia 3 rż.Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia, ciężkimi chorobami układu oddechowego, z [...]

haloperidol skutki uboczne

W trakcie leczenia przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić nadmierna sedacja, senność albo bezsenność, bóle i zawroty głowy, dezorientacja, wzrost apetytu, biegunki i wymioty, suchość w ustach albo nadmierne wydzielanie śliny. Lek wywiera wpływ na układ pozapiramidowy. Do częstych objawów niepożądanych należy akatyzja, zespół Parkinsona. Na początku leczenia mogą wystąpić ostre dyskinezy, przy przewlekłym stosowaniu dyskinezy [...]

haloperidol dawkowanie

Indywidualnie, zależnie od wieku pacjenta i ciężkości choroby. Dorośli. W schizofrenii, psychozach, manii i hipomanii, zaburzeniach zachowania, pobudzeniu psychoruchowym, zachowaniach impulsywnych, organicznych uszkodzeniach mózgu. Dawka początkowa (przy objawach umiarkowanych) wynosi 1-3 mg 2-3x/dobę. W przypadku objawów nasilonych (lub u pacjentów nie reagujących na lek) dawka początkowa wynosi 3-5 mg 2-3x/dobę. W razie potrzeby dawkę można [...]

haloperidol a alkohol

Haloperidol nasila działanie leków cholinolitycznych i środków działających hamująco na o.u.n. (alkohol, barbiturany, benzodiazepiny, opioidy, leki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe). Fluoksetyna i buspiron zwiększają stężenie haloperidolu. Ze względu na obniżanie progu drgawkowego przez haloperidol, należy wziąć pod uwagę konieczność zwiększenia dawek stosowanych jednocześnie leków przeciwpadaczkowych. Hamuje eliminację trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Fenobarbital i ryfampicyna zmniejszają stężenie haloperidolu. [...]

haloperidol a karmienie piersią

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Haloperidolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

haloperidol w ciąży

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Haloperidolu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

haloperidol przedawkowanie

Objawami przedawkowania (zatrucia) haloperidolem mogą być: pobudzenie psychoruchowe, senność lub śpiączka, nasilone objawy pozapiramidowe i cholinolityczne, drgawki, hipotermia, wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie lub zwolnienie pracy serca, zaburzenia rytmu, wymioty, zawroty głowy i ataksja, zaburzenia ostrości widzenia. Należy natychmiast zaprzestać podawania leku, rozważyć leczenie w warunkach szpitalnych. Nie istnieją swoiste odtrutki. Metody przyspieszonej [...]