fentanyl

Lista opinii:

fentanyl przeciwskazania

Preparat ten może być stosowany jako element zintegrowanego leczenia bólu, gdy pacjent znajduje się pod opieką medyczną, społeczną i psychologiczną. Leczenie fentanylem może rozpocząć jedynie doświadczony lekarz, znający farmakokinetykę przezskórnych plastrów fentanylu oraz ryzyko wystąpienia ciężkiej hipowentylacji. Pacjenci, u których pojawiły się ciężkie zdarzenia niepożądane, powinni być monitorowani przez 24 godzin po usunięciu plastra, ze [...]

fentanyl skutki uboczne

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym fentanylu jest depresja oddechowa. Zaburzenia serca: (niezbyt często) tachykardia, bradykardia. (rzadko) arytmia. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) ból głowy, zawroty głowy. (niezbyt często) drżenia, parestezja, zaburzenia mowy. (bardzo rzadko) ataksja, napady padaczkowe (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal). Zaburzenia oka: (bardzo rzadko) niedowidzenie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i [...]

fentanyl dawkowanie

Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie, w oparciu o informacje na temat wcześniejsze przyjmowania opioidowych leków przeciwbólowych przez danego pacjenta, z uwzględnieniem następujących czynników: możliwość rozwinięcia się tolerancji na produkt leczniczy. obecny stan ogólny oraz medyczna ocena pacjenta. stopień nasilenia choroby. Wymagane dawkowanie ustala się indywidualnie i powinno być poddane regularnej weryfikacji po każdorazowym podaniu. Pacjenci [...]

fentanyl a alkohol

Należy unikać równoczesnego stosowania pochodnych kwasu barbiturowego, ze względu na ryzyko wzmocnienia działania depresyjnego fentanylu na ośrodek oddechowy. Nie zaleca się jednoczesnego podawania buprenorfiny, nalbufmy lub pentazocyny. Mają one duże powinowactwo do receptorów opioidowych przy stosunkowo małej aktywności wewnętrznej, dlatego mają częściowo antagonistyczny wpływ na działanie przeciwbólowe fentanylu i mogą wywoływać objawy odstawienia u pacjentów [...]

fentanyl przedawkowanie

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działania farmakologicznego, np. letarg, śpiączka, depresja oddechowa, w tym oddech typu Cheyne-Stokes’a i/lub sinica. Do innych objawów należy hipotermia, osłabione napięcie mięśniowe, bradykardia, niedociśnienie. Do objawów zatrucia należą głęboka sedacja, ataksja, zwężenie źrenic i depresja oddechowa, która jest głównym objawem. W przypadku depresji oddechowej należy zastosować natychmiastowe działania, [...]

fentanyl a karmienie piersią

Nie przeprowadzano badań bezpieczeństwa działania fentanylu w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie. Nie jest znane zagrożenie u ludzi. Nie zaleca się stosowania fentanylu w okresie ciąży bez szczególnych wskazań. Długotrwałe leczenie fentanylem w ciąży może wywołać objawy odstawienia u dziecka. Nie zaleca się stosowania fentanylu podczas porodu (w tym również przy [...]

fentanyl w ciąży

Nie przeprowadzano badań bezpieczeństwa działania fentanylu w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie. Nie jest znane zagrożenie u ludzi. Nie zaleca się stosowania fentanylu w okresie ciąży bez szczególnych wskazań. Długotrwałe leczenie fentanylem w ciąży może wywołać objawy odstawienia u dziecka. Nie zaleca się stosowania fentanylu podczas porodu (w tym również przy [...]