azitrox

Lista opinii:

azitrox przeciwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek składnik preparatu.Należy zachować ostrożność podczas podawania pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ azytromycyna jest wydalana przede wszystkim przez wątrobę. Nie można wykluczyć możliwości rozwoju oporności krzyżowej w przypadku Gram( ) szczepów opornych na erytromycynę oraz większości szczepów gronkowców opornych na metycylinę. Konieczne jest uwzględnienie możliwości nadkażenia bakteriami nie wrażliwymi [...]

azitrox skutki uboczne

W większości przypadków opisywane działania niepożądane są najczęściej lekkie do umiarkowanych i przemijające po przerwaniu stosowania leku. Najczęstsze działania niepożądane dotyczyły przewodu pokarmowego i były to nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wzdęcia. Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: wysypka lub nadwrażliwość na światło. Rzadko występowały ciężkie działania niepożądane, takie jak: obrzęk naczyniowy i przemijająca żółtaczka [...]

azitrox dawkowanie

Dorośli i dzieci o mc. powyżej 45 kg. Zakażenia dróg oddechowych, jak również skóry i tkanek miękkich: 500 mg/dobę przez 3 dni. Choroby przenoszone drogą płciową: dawka jednorazowa 1 g (2 tabl. 500 mg). Nie jest konieczne zmniejszanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

azitrox a karmienie piersią

Azytromycyna może być stosowana u kobiet w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Nie ma danych dotyczących wydzielania leku do mleka matki. Ze względu na to, że wiele leków przenika do mleka kobiecego, azytromycynę należy stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

azitrox w ciąży

Azytromycyna może być stosowana u kobiet w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Nie ma danych dotyczących wydzielania leku do mleka matki. Ze względu na to, że wiele leków przenika do mleka kobiecego, azytromycynę należy stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

azitrox przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania azytromycyny. Typowymi objawami przedawkowania antybiotyków makrolidowych są: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.