asamax

Lista opinii:

asamax przeciwskazania

Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Zaburzenia krzepnięcia. Nadwrażliwość na salicylany lub jakiekolwiek składniki preparatu.Nie należy stosować u niemowląt. Zaleca się ostrożność u pacjentów z przewlekłą niespecyficzną chorobą płuc (CNSLD – Chronic Non Specific Lung Disease). U tych pacjentów może wystąpić reakcja nadwrażliwości. Stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, [...]

asamax skutki uboczne

Mogą wystąpić: nudności, biegunka, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy oraz zmiany nastroju. Obserwowano reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka alergiczna, gorączka, skurcz oskrzeli i, bardzo rzadko, zapalenie osierdzia, bóle stawów, zapalenie opłucnej i osierdzia, toczeń oraz zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zahamowanie czynności szpiku, eozynofilowe zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek. Te działania [...]

asamax dawkowanie

Doodbytniczo, 500 mg 3x/dobę. W fazie remisji, w celu uniknięcia nawrotu choroby dawkowanie może być zmniejszone do 250 mg 3x/dobę.

asamax a karmienie piersią

Nie ma wystarczających danych, aby ocenić ewentualne szkodliwe działanie mesalazyny u kobiet ciężarnych. Dotychczasowe wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie leku. Mesalazyna jest wydzielana z mlekiem matki w niewielkich ilościach.

asamax w ciąży

Nie ma wystarczających danych, aby ocenić ewentualne szkodliwe działanie mesalazyny u kobiet ciężarnych. Dotychczasowe wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie leku. Mesalazyna jest wydzielana z mlekiem matki w niewielkich ilościach.

asamax przedawkowanie

Zważywszy na farmakokinetyczne właściwości mesalazyny, nie oczekuje się jej toksycznego działania nawet po przyjęciu dużych dawek leku. Brak danych klinicznych na ten temat. Dlatego wskazana jest ostrożność, zwłaszcza dotycząca możliwych objawów żołądkowo-jelitowych. Mogą wystąpić takie same objawy, jak po zatruciu salicylanami (leczenie w nawiasie): mieszana kwasica-zasadowica (leczenie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitowej). hiperwentylacja. obrzęk płuc. [...]