apo-selin

Lista opinii:

apo-selin przeciwskazania

Nadwrażliwość na selegilinę lub pozostałe składniki preparatu. Inne zaburzenia pozapiramidowe, takie jak nasilone drżenie, późne dyskinezje, ciężkie psychozy lub znaczne otępienie. Czynny wrzód trawienny. Równoczesne podawanie z tripierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi.Ostrożnie stosować u pacjentów z niewyrównanym nadciśnieniem, arytmią, ciężkimi postaciami dławicy piersiowej, psychozami, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy [...]

apo-selin skutki uboczne

Podczas stosowania selegiliny w monoterapii mogą wystąpić: depresja, ból w klatce piersiowej, miopatia, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wymioty, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, bezsenność lub nadmierna senność, ból i zawroty głowy. W leczeniu skojarzonym z lewodopą, selegilina nasila działania niepożądane lewodopy, są to: zaburzenia motoryczne (nasilenie drżenia, pląsawica, zaburzenia równowagi, kurcz powiek, spowolnienie [...]

apo-selin dawkowanie

Zazwyczaj 10 mg/dobę w 2 dawkach podawanych rano i wczesnym popołudniem. Maks. dawka dobowa wynosi 10 mg. W leczeniu skojarzonym z lewodopą dawkę lewodopy można zmniejszyć o 10-30%.

apo-selin a alkohol

Selegilina stosowana jednocześnie z lewodopą może nasilać działania niepożądane lewodopy, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek tego leku (nasilenie tych objawów udaje się zmniejszyć redukując dawkę lewodopy o 10-30%). Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina) oraz narkotyczne leki przeciwbólowe (meperydyna, petydyna) nasilają działania niepożądane selegiliny – nie należy stosować tych [...]

apo-selin a karmienie piersią

W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

apo-selin w ciąży

W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.