stimuloton a alkohol, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Stimuloton a alkohol.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Stimuloton a alkohol i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Stimuloton. Pamiętaj również sprawdzić ceny Stimuloton bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Stimuloton a alkohol? Napisz swój komentarz

Opinie o Stimuloton

Sprawdź komentarze opinie o Stimuloton:

Ocena średnia Stimuloton:

Stimuloton otrzymał ocenę średnią: 3,9
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 5 opinii

Gdzie kupić Stimuloton?

Szukasz gdzie można kupić Stimuloton?

Oto lista aptek i sklepów z Stimuloton:

Cena Stimuloton

Chcesz poznać szczegółowe ceny Stimuloton?

Forum Stimuloton

Lista pytań na forum o Stimuloton:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Stimuloton a alkohol

Stimuloton a alkohol:

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO): opisywano ciężkie powikłania w przypadku jednoczesnego stosowania sertraliny i inhibitorów MAO (dotyczy to również selektywnych inhibitorów MAO – selegiliny i odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy RIMA – moklobemidu). W kilku opisanych przypadkach obserwowano objawy jak w zespole serotoninowym. Podobne przypadki, z których część zakończyła się zgonem, opisywano po terapii skojarzonej inhibitorem MAO i lekiem przeciwdepresyjnym (innym niż sertralina) oraz w przypadkach rozpoczynania leczenia inhibitorem MAO tuż po odstawieniu tego leku przeciwdepresyjnego. Podczas jednoczesnego leczenia selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitorem MAO mogą wystąpić następujące objawy: hipertermia, sztywność, drgawki kloniczne mięśni, labilność autonomicznego układu nerwowego (np. nagłe zmiany parametrów czynności układu oddechowego i krążenia), stan splątania, drażliwość, skrajne pobudzenie, które w niektórych przypadkach mogą przejść w majaczenie lub śpiączkę. Dlatego nie należy podawać sertraliny jednocześnie z inhibitorem MAO ani w ciągu 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO. Podobnie, należy zachować odstęp 14 dni przerwy w leczeniu po zakończeniu terapii sertraliną przed rozpoczęciem podawania inhibitora MAO. Leki działające hamująco na OUN i alkohol: podawanie 200 mg sertaliny/dobę u zdrowych ochotników nie wzmagało działania alkoholu, karbamazepiny i haloperidolu na funkcje poznawcze i psychomotoryczne. Jednak należy zachowywać dużą ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania sertraliny i leków działających na OUN. W czasie terapii sertraliną pacjent nie powinien spożywać alkoholu. Leki wiążące się z białkami osocza: sertralina wiąże się z białkami osocza. Jednoczesne leczenie innymi preparatami, które również wiążą się z białkami osocza, niesie ze sobą ryzyko ewentualnych interakcji leków. Cymetydyna: klirens sertraliny wyraźnie się zmniejsza podczas jednoczesnego podawania sertraliny z cymetydyną. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane. Pochodne kumaryny: podczas jednoczesnego leczenia pochodnymi kumaryny i sertraliną opisywano wydłużenie czasu protrombinowego. Na początku i po zakończeniu leczenia sertraliną zaleca się badania czasu protrombinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450 izoenzym CYP2D6: długotrwałe leczenie sertraliną w dawce dobowej 50 mg wiązało się ze zwiększeniem stężenia dezipraminy w osoczu krwi w stanie stacjonarnym (dezipramina – jest to związek wykorzystywany do oznaczania aktywności izoenzymu CYP2D6 cytochromu P-450). Leki metabolizowane przez inne układy enzymatyczne cytochromu P-450: hydroksylacja endogennego kortyzolu za pośrednictwem izoenzymu CYP3A3/4, metabolizm karbamazepiny i terfenadyny nie zmieniały się podczas długotrwałego leczenia sertraliną w dawce dobowej 200 mg, co opisywano w badaniach interakcji leków in vitro. Stężenia tolbutamidu, fenytoiny i warfaryny w osoczu nie zmieniały się w czasie ciągłego leczenia sertraliną w dawce dobowej 200 mg. Można więc wyciągnąć wniosek, że sertralina nie hamuje izoenzymu CYP2C9. Ta sama dawka leku nie powodowała zmian w stężeniu diazepamu w surowicy, co wskazuje na brak hamowania izoenzymu CYP2C19. Zgodnie z badaniami in vitro sertralina nie wywiera żadnego lub wywiera minimalny wpływ hamujący na izoenzym CYP1A2. Lit: w badaniach kontrolowanych placebo, przeprowadzanych u zdrowych ochotników nie opisywano żadnych istotnych zmian w farmakokinetyce litu podczas jednoczesnego podawania sertraliny. Aczkolwiek w grupie sertraliny częściej niż w grupie placebo występowało drżenie, co może wskazywać na interakcję farmakodynamiczną. Dzieje się tak również w przypadku innych leków z grupy SSRI i dlatego jednoczesne stosowanie sertraliny z lekami serotoninergicznymi wymaga zwiększonej ostrożności. Leki serotoninergiczne: nie ustalono konieczności zachowania „okresu wypłukania” podczas zmiany leczenia jednym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) na leczenie innym inhibitorem. Zaleca się szczególną ostrożność podczas zmiany leków. Należy unikać jednoczesnego podawania tryptofanu lub fenfluraminy z sertraliną. Indukcja enzymów mikrosomalnych: w badaniach klinicznych sertralina powodowała minimalną indukcję enzymów wątrobowych. Jednoczesne stosowanie sertraliny z fenazonem w dawce dobowej 200 mg prowadziło do istotnego zmniejszenia T0,5 fenazonu, aczkolwiek w niewielkim odsetku przypadków (5%). Atenolol: sertralina w przypadku jednoczesnego stosowania z atenololem nie wykazuje interakcji z tym b-adrenolitykiem. Digoksyna: podczas podawania sertraliny w dawce dobowej 200 mg nie obserwowano żadnych interakcji z digoksyną.
Nie opisywano dotąd ciężkich objawów przedawkowania w przypadku monoterapii sertraliną, nawet gdy stosowano duże dawki leku. Jednoczesne stosowanie innych leków lub alkoholu prowadziło do ciężkiego przedawkowania, niekiedy zakończonego zgonem. Objawy: senność, nudności, wymioty, tachykardia, niepokój, drżenie, zawroty głowy, śpiączka. Leczenie: nie ma specyficznego antidotum. Konieczne jest intensywne leczenie objawowe. Nie zaleca się wywoływania wymiotów. Podanie węgla aktywowanego z dodatkiem sorbitolu może okazać się skuteczniejsze niż płukanie żołądka. Konieczne jest utrzymywanie drożności dróg oddechowych, należy zapewnić dostęp tlenu i wentylację układu oddechowego. Należy monitorować czynności życiowe. Sertralina cechuje się dużą objętością dystrybucji. Dlatego diureza wymuszona, dializa, hemoperfuzja i transfuzja wymienna mogą nie dać żadnych korzyści.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Stimuloton a alkohol, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o stimuloton a alkohol.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *