seronil przeciwskazania

Informacje o Seronil przeciwskazania

Seronil przeciwskazania:


Opisywano wysypkę, reakcje anafilaktoidalne oraz postępujące objawy ogólne, czasami poważne (dotyczące skóry, nerek, wątroby lub płuc). W przypadku wystąpienia wysypki lub innych objawów alergicznych, dla których nie można ustalić alternatywnej etiologii, leczenie fluoksetyną należy przerwać. Napady padaczkowe stanowią potencjalne ryzyko związane z lekami przeciwdepresyjnymi. Dlatego, fluoksetyna powinna być ostrożnie wprowadzana u pacjentów zgłaszających w wywiadzie napady drgawek. Leczenie należy przerwać u każdego pacjenta, u którego rozwiną się stany padaczkowe, lub jeśli występuje zwiększenie częstotliwości napadów. Stosowania fluoksetyny należy unikać u pacjentów z niestabilną padaczką, natomiast pacjentów z kontrolowaną padaczką należy dokładnie monitorować. Leki przeciwdepresyjne powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów, u których wcześniej występowała mania lub hipomania – stosowanie fluoksetyny należy przerwać u pacjentów wchodzących w fazę maniakalną. Fluoksetyna ulega znacznemu metabolizowaniu w wątrobie i jest wydalana przez nerki. Stosowanie mniejszych dawek, np. co drugi dzień, jest zalecane w przypadku pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaobserwowano anomalii przewodzenia powodującej blok serca obserwowany w badaniach EKG u 312 pacjentów, którzy otrzymywali fluoksetynę w badaniach klinicznych z podwójną ślepą próbą. Jednakże, doświadczenia kliniczne dotyczące ostrej niewydolności serca są ograniczone, więc zalecane jest zachowanie ostrożności. U pacjentów stosujących fluoksetynę może wystąpić zmniejszenie masy ciała, lecz jest ono zwykle proporcjonalne do początkowej masy ciała. U pacjentów z cukrzycą leczenie preparatami z grupy SSRI może zmieniać zdolność organizmu do kontroli stężenia glukozy. Podczas leczenia fluoksetyną występowała hipoglikemia, natomiast hiperglikemia pojawiała się po zaprzestaniu leczenia. Może wystąpić konieczność dostosowania dawkowania insuliny i/lub doustnych leków hipoglikemizujących. Możliwość wystąpienia prób samobójczych występuje nieodłącznie ze stanami depresyjnymi i może trwać aż do chwili znaczącego ustąpienia objawów. Z doświadczenia klinicznego wynika, że w przypadku wszystkich metod leczenia depresji ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnych stadiach odzyskiwania zdrowia. Istnieją raporty dotyczące wylewów w obrębie skóry, takich jak wybroczyny oraz plamica, związanych z lekami z grupy SSRI. Zalecana jest ostrożność w przypadku pacjentów stosujących leki z grupy SSRI, szczególnie w skojarzeniu z doustnymi środkami przeciwzakrzepowymi, lekami o znanym działaniu zaburzającym czynność płytek krwi lub innymi lekami, które mogą zwiększyć ryzyko krwawienia, a także u pacjentów z krwawieniami w wywiadzie. Istnieją rzadkie doniesienia o przedłużających się napadach drgawkowych u pacjentów stosujących fluoksetynę i poddawanych leczeniu elektrowstrząsami, dlatego zalecana jest ostrożność. Nasilenie działania serotoninergicznego, objawiające się jako zespół serotoninowy, może nastąpić, jeśli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) stosowane są razem. W rzadkich przypadkach opisywano zespół serotoninowy lub objawy podobne do objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego w związku z leczeniem fluoksetyną, szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania z innymi lekami serotoninergicznymi i/lub neuroleptycznymi. Ponieważ zespoły te mogą wywołać stany potencjalnie zagrażające życiu, leczenie fluoksetyną powinno być w takich przypadkach przerwane i rozpoczęte leczenie objawowe. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego leku.
Nadwrażliwość na fluoksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Inhibitory monoaminooksydazy: opisywano przypadki poważnych, a czasami śmiertelnych reakcji u pacjentów otrzymujących leki z grupy SSRI w skojarzeniu z IMAO, a także u pacjentów, którzy ostatnio przerwali stosowanie leku z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie inhibitorem MAO. Leczenie fluoksetyną należy rozpocząć po upływie 2 tyg. po definitywnym zakończeniu stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO. Pewne przypadki przypominały objawy zespołu serotoninowego (który może przypominać i być diagnozowany jako złośliwy zespół neuroleptyczny). Cyproheptadyna lub dantrolen mogą być skuteczne w przypadku pacjentów doświadczających takich reakcji. Fluoksetyna jest przeciwwskazana do stosowania w skojarzeniu z nieselektywnym inhibitorem MAO. Powinno upłynąć co najmniej 5 tyg. od przerwania leczenia fluoksetyną do rozpoczęcia stosowania inhibitora MAO. Jeśli fluoksetyna jest przepisywana do długotrwałego leczenia i/lub w dużych dawkach, należy rozważyć dłuższy okres przerwy. Leczenie fluoksetyną może być rozpoczęte w następnym dniu po przerwaniu podawania odwracalnego inhibitora MAO (np. moklobemidu). Skojarzenie tych leków nie jest zalecane.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Seronil przeciwskazania, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Seronil


Sprawdź komentarze opinie o Seronil:


Ocena średnia Seronil:

Seronil otrzymał ocenę średnią: 3,7
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 61 opinii

Gdzie kupić Seronil?

Szukasz gdzie można kupić Seronil?

Oto lista aptek i sklepów z Seronil:

Forum Seronil

“seronil przeciwskazania” - 2 komentarze

  1. seronil przeciwskazania #

    lek ten biorę od kilku lat,czuję sie względnie dobrze,jeśli na horyzoncie nie pojawiaj się większe problemy,to sie zastanawiam wtedy czy wziasć wiekszą dawkę.Lek biorę raz dziennie 20mg.Najgorsze jest to ,że czuję sie rano nie najlepiej,muszą minąć ze 3 godziny zanim dojde do tego żeby móc coś zrobić,wziac sie za sprzątanie itp.

  2. seronil przeciwskazania #

    niska waga ciała – po braniu powodował u mnie jeszcze wiekszy brak apetytu , arytmia – na moje serce miał niekorzystny wpływ

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o seronil przeciwskazania