seronil dawkowanie

Informacje o Seronil dawkowanie

Seronil dawkowanie:

Depresja. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 20 mg/dobę do 60 mg/dobę. Dawka 20 mg/dobę jest zalecaną dawką początkową. Choć po większych dawkach może wystąpić zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwiększenie dawki może być rozważane po okresie 3 tyg. stosowania, jeśli nie występuje reakcja na leczenie. Leczenie przeciwdepresyjne powinno być kontynuowane przez okres co najmniej 6 tyg. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 20 mg/dobę do 60 mg/dobę. Dawka 20 mg/dobę jest zalecaną dawką początkową. Choć po większych dawkach może wystąpić zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwiększenie dawki może być rozważane po okresie 2 tyg. stosowania, jeśli nie występuje reakcja na leczenie. Jeśli nie obserwuje się poprawy w okresie 10 tyg., należy ponownie rozważyć leczenie za pomocą fluoksetyny. Jeśli uzyskano dobrą reakcję terapeutyczną, leczenie należy kontynuować w dawkach dostosowanych indywidualnie do potrzeb pacjenta. Choć nie ma badań systematycznych, dotyczących długości trwania leczenia fluoksetyną, a zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to choroba przewlekła, można rozważyć kontynuowanie leczenia przez okres dłuższy niż 10 tyg. u pacjentów dobrze reagujących na lek. Dostosowanie dawki winno odbywać się ostrożnie i w oparciu o dane dotyczące konkretnego pacjenta tak, aby utrzymywać leczenie za pomocą najmniejszej skutecznej dawki. Należy okresowo oceniać potrzebę leczenia. Klinicyści zalecają równoczesną psychoterapię behawioralną u pacjentów dobrze reagujących na leczenie farmakologiczne. Skuteczność długoterminowa (ponad 24 tyg.) nie została wykazana w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Bulimia nervosa. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana jest dawka 60 mg/dobę. Nie wykazano skuteczności długoterminowej (ponad 3 m-ce) w przypadku leczenia bulimii. Wszystkie wskazania: zalecana dawka może być zwiększana lub zmniejszana. Dawki powyżej 80 mg/dobę nie zostały poddane ocenie klinicznej. Fluoksetyna może być podawana w postaci jednej dawki lub dawek podzielonych przyjmowanych podczas posiłków lub pomiędzy posiłkami. Po zaprzestaniu podawania, substancje czynne produktu pozostają w organizmie przez okres kilku tyg. Należy o tym fakcie pamiętać rozpoczynając lub zaprzestając leczenie. Stopniowe zmniejszanie dawki nie jest konieczne w przypadku większości pacjentów. Stosowanie u dzieci i młodzieży nie jest zalecane, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia. Zalecana jest szczególna ostrożność w przypadku zwiększania dawki, a dawka dobowa nie powinna być większa niż 40 mg. Maks. zalecana dawka wynosi 60 mg/dobę. Mniejsze lub rzadziej stosowane dawkowanie (np. 20 mg co drugi dzień) powinny zostać rozważone w przypadku pacjentów z zaburzeniami wątroby, lub w przypadku pacjentów, u których równocześnie stosowane leki mogą wykazywać interakcje z preparatem.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Seronil dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Opinie o Seronil


Sprawdź komentarze opinie o Seronil:


Ocena średnia Seronil:

Seronil otrzymał ocenę średnią: 3,7
przy skali od 0 do 5,

wyliczoną z na podstawie: 61 opinii

Gdzie kupić Seronil?

Szukasz gdzie można kupić Seronil?

Oto lista aptek i sklepów z Seronil:

Forum Seronil

Nikt nie skomentował jeszcze seronil dawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o seronil dawkowanie