%C5%9BWI%C4%85D+I+WYSYPKA

wyniki wyszukiwania

Hylosept skutki uboczne

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są różne reakcje skórne i w szczególności reakcje w miejscu aplikacji. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) nadwrażliwość. Zaburzenia oka: (rzadko) zapalenie spojówek. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) świąd, wysypka w tym rumień, wysypka plamisto-grudkowa i pęcherzykowa, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie skóry w miejscu aplikacji (w tym ból, pieczenie, palen…

Arechin skutki uboczne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, hamowanie czynności szpiku kostnego, hemoliza u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej. Zaburzenia układu immunologicznego nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym pokrzywka lub swędząca wysypka, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu. Zaburzenia układu nerwowego: drgaw…

Hydroxyzinum Aflofarm skutki uboczne

zenia nerek i dróg moczowych: (rzadko) zatrzymanie moczu. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (bardzo rzadko) skurcz oskrzeli. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) zapalenie skóry, świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioworuchowy, zwiększona potliwość. Zaburzenia naczyniowe: (rzadko) hipotensja. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (często) uczu…

Iressa skutki uboczne

Z łącznych danych pochodzących z badań klinicznych III fazy ISEL, INTEREST i IPASS (2462 pacjentów leczonych gefitynibem) wynika, że najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, stwierdzanymi u ponad 20% pacjentów, są biegunka i objawy skórne (w tym wysypka, trądzik, suchość skóry i świąd). Działania niepożądane występują zazwyczaj podczas 1-go m-ca leczenia i najczęściej są odwracalne. U około 8% pacjentów wystąpiły ciężkie działania niep…

Imodium skutki uboczne

W żadnym z przypadków, w których respektowane były zalecenia odnośnie dawkowania i przeciwwskazania nie obserwowano poważnego działania niepożądanego, nawet po długotrwałym podawaniu. Obserwowano następujące objawy niepożądane: reakcje nadwrażliwości na lek takie jak wysypka skórna i pokrzywka, a w bardzo rzadkich przypadkach szok anafilaktyczny i wysypka pęcherzowa, włącznie z zespołem Lyella (martwica to…

Rami-A skutki uboczne

w tym ostra niewydolność nerek, wielomocz, nasilenie uprzednio istniejącego białkomoczu, podwyższone stężenia azotu mocznikowego we krwi, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) wysypka, zwłaszcza plamisto-grudkowa; (niezbyt często) obrzęk naczynioruchowy; w wyjątkowych przypadkach zwężenie dróg oddechowych wywołane obrzękiem naczynioruchowym może zakończyć się zgonem; świąd, nadmierne pocenie się;…

Hidrasec skutki uboczne

racekadotrylem niż przy podawaniu placebo lub były zgłaszane po wprowadzeniu produktu na rynek. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: (niezbyt często) zapalenie migdałków. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (niezbyt często) wysypka, rumień; (nieznana) rumień wielopostaciowy, obrzęk języka, obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, rumień guzowaty, wysypka grudkowa, świerzbiączka, świąd. Podobne interakcje lekó…

Yosovaltan skutki uboczne

) bóle brzucha. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) bóle mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (nieznana) niewydolność i zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy….

Etopro skutki uboczne

a nerkowa, częstomocz, dyzuria; (niezbyt często) kamienie w drogach moczowych, nietrzymanie moczu, krwiomocz, nagłe uczucie parcia na pęcherz, kolka nerkowa, ból nerki. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (często) łysienie, wysypka, świąd; (niezbyt często) brak potu, niedoczulica twarzy, pokrzywka, rumień, świąd uogólniony, wysypka plamkowa, przebarwienia skóry, alergiczne zapalenie skóry, obrzęk twarzy; (rzadko) zespół Stevensa-Johnsona, rumie…

Avasart skutki uboczne

) bóle brzucha. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (nieznana) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: (nieznana) bóle mięśni. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (nieznana) niewydolność i zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy….