Sandostatin Lar dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Sandostatin Lar dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Sandostatin Lar dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Sandostatin. Pamiętaj również sprawdzić ceny Sandostatin bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.
A jak było u Ciebie- Sandostatin Lar dawkowanie? Napisz swój komentarz

Gdzie kupić Sandostatin?

Szukasz gdzie można kupić Sandostatin?

Oto lista aptek i sklepów z Sandostatin:

Cena Sandostatin

Chcesz poznać szczegółowe ceny Sandostatin?

Forum Sandostatin

Lista pytań na forum o Sandostatin:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Ulotka o Sandostatin Lar dawkowanie

Sandostatin Lar dawkowanie:

Produkt leczniczy może być podawany wyłącznie w głębokim wstrzyknięciu w mięsień pośladkowy. Kolejne wstrzyknięcia należy wykonywać na przemian w prawy lub lewy mięsień pośladkowy. Akromegalia. U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem podawanym podskórnie, zaleca się rozpoczęcie leczenia od podawania preparatu w dawce 20 mg co 4 tyg. przez 3 m-ce. Leczenie produktem można rozpocząć następnego dnia po ostatnim podaniu podskórnym produktu. Następnie należy dostosować dawkę leku na podstawie stężenia w surowicy hormonu wzrostu (GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, somatomedyny C (IGF-1) oraz objawów klinicznych. U pacjentów, u których po 3 m-cach objawy kliniczne i parametry biochemiczne (GH, IGF-1) nie są zadowalająco kontrolowane (stężenia GH nadal są większe niż 2,5 µg/1), dawka leku może zostać zwiększona do 30 mg co 4 tyg. Jeśli po kolejnych 3 m-cach, parametry GH, IGF-1 i/lub inne objawy nie są nadal zadowalająco kontrolowane podczas podawania dawki 30 mg, dawka leku może zostać zwiększona do 40 mg co 4 tyg. U pacjentów, u których stężenie GH utrzymuje się stale poniżej 1 µg/l, a stężenie IGF-1 uległo normalizacji, oraz u których najszybciej ustępujące objawy przedmiotowe i podmiotowe akromegalii cofnęły się po 3 m-cach leczenia dawką 20 mg, można zastosować produkt w dawce 10 mg co 4 tyg. Jednakże, szczególnie w tej grupie pacjentów, wskazane jest ścisłe monitorowanie skuteczności leczenia przez oznaczanie stężeń GH i IGF-1 w surowicy oraz ocenę objawów klinicznych przedmiotowych i podmiotowych podczas leczenia tą małą dawką produktu. U pacjentów otrzymujących ustaloną dawkę produktu leczniczego należy określać stężenie GH i IGF-1 co 6 m-cy. Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego (wg podanego powyżej schematu) pacjentom, u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia jest niewskazana lub nieskuteczna, lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem pełnych efektów radioterapii, zaleca się krótki okres próbnego podawania podskórnie produktu leczniczego, w celu oceny reakcji na leczenie oraz tolerancji oktreotydu. Hormonalnie czynne guzy żołądka, jelit i trzustki. Leczenie pacjentów z objawami związanymi z hormonalnie czynnymi guzami neuroendokrynnymi żołądka, jelit i trzustki. U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia produktem w dawce 20 mg, co 4 tyg. Podawanie podskórne produktu należy kontynuować w dawce uprzednio skutecznej przez 2 tyg. po 1-szym wstrzyknięciu produktu leczniczego. Przed rozpoczęciem leczenia produktem (wg podanego powyżej schematu) pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni produktem leczniczym podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia od podawania produktu leczniczego podskórnie, w dawce 0,1 mg 3x/dobę, przez krótki okres (ok. 2 tyg.), aby ocenić reakcję na leczenie i tolerancję oktreotydu. U pacjentów, u których po 3 m-cach leczenia wystąpiło zadowalające złagodzenie objawów i poprawa wskaźników biologicznych, można zmniejszyć dawkę produktu leczniczego do 10 mg co 4 tyg. U pacjentów, u których po 3 m-cach leczenia wystąpiło tylko częściowe złagodzenie objawów, można zwiększyć dawkę produktu do 30 mg co 4 tyg. W dniach, gdy pomimo leczenia produktem objawy związane z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki są nasilone, można podać dodatkowo, podskórnie produkt leczniczy w dawce stosowanej przed wprowadzeniem produktu leczniczego. Może się to zdarzyć szczególnie podczas 1-szych 2 m-cy leczenia, zanim zostanie osiągnięte terapeutyczne stężenie oktreotydu. Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi sie ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym. Zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 30 mg, podawana co 4 tygo. Leczenie produktem w celu zahamowania rozwoju guza należy kontynuować w sytuacji braku progresji guza. Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na całkowite oddziaływanie oktreotydu na organizm (AUC; pole pod krzywą) po podaniu podskórnym w postaci produktu, dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawki produktu leczniczego. Badania z produktem leczniczym podawanym podskórnie i dożylnie wykazały, że możliwości eliminacji leku mogą być zmniejszone u pacjentów z marskością wątroby, lecz nie są zmniejszone u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby. W szczególnych przypadkach pacjenci z niewydolnością wątroby mogą wymagać dostosowania dawki. W badaniach produktu leczniczego podawanego podskórnie, nie było konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów ≥65 lat, dlatego nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego w tej grupie pacjentów. Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego u dzieci jest ograniczone.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Sandostatin Lar dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Sandostatin Lar dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *