Rydapt dawkowanie, ulotka


Na tej stronie poznasz ulotkę leku Rydapt dawkowanie.
Dowiesz się przed zakupem wielu ciekawych i nieznanych dla Ciebie informacji o Rydapt dawkowanie i sprawdzisz czy lek spełnia twoje oczekiwania.
Na naszym Sprawdzlek.pl portalu możesz sprawdzić opinie, zamienniki oraz cenę i refundację NFZ dla Rydapt. Pamiętaj również sprawdzić ceny Rydapt bez refundacji oraz po refundacji NFZ bo leki mogą być tańsze. Upewnij się, że kupujesz w aptece leki w dobrej cenie i których potrzebujesz.

Pamiętaj
Przed zakupem leku poproś o pomoc farmaceuty lub lekarza.
Informacje o lekach umieszczone na naszej stronie to propozycje, które zawsze skonsultuj z twoim lekarzem lub farmaceutą przed ich zażyciem.

Ulotka o Rydapt dawkowanie

Rydapt dawkowanie:

Leczenie produktem leczniczym powinno być rozpoczynane przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Przed przyjęciem midostauryny, u pacjentów z AML należy potwierdzić występowanie mutacji FLT3 (wewnątrztandemowej duplikacji [ITD] lub mutacji w obrębie domeny kinazy tyrozynowej [TKD]) przy pomocy zwalidowanego testu. Dawkowanie. Produkt leczniczy należy przyjmować doustnie 2x/dobę w odstępach około 12 h. Kapsułki należy przyjmować z pokarmem. Leki zapobiegające wymiotom należy podawać zgodnie z lokalnie obowiązującą praktyką medyczną, w zależności od tolerancji pacjenta. AML. Zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 50 mg doustnie 2x/dobę. Produkt leczniczy jest podawany od 8 do 21 dnia cyklu chemioterapii indukcyjnej i konsolidacyjnej, a następnie u pacjentów z całkowitą odpowiedzią codziennie jako monoterapia podtrzymująca do nawrotu choroby przez maks. 12 cykli po 28 dni każdy. U pacjentów będących biorcami przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. SCT) leczenie produktem leczniczym należy przerwać 48 h przed kondycjonującym schematem leczenia poprzedzającym SCT. Modyfikacje dawkowania w AML. Zalecenia dotyczące przerwania, zmniejszenia dawki i zakończenia podawania produktu leczniczego u pacjentów z AML. Indukcji, konsolidacji i leczenia podtrzymującego. Nacieki w płucach stopnia 3/4: przerwać podawanie produktu leczniczego przez pozostałą część cyklu. Wznowić podawanie produktu leczniczego w takiej samej dawce, gdy naciek zmniejszy się do stopnia ≤1. Inne niehematologiczne działania toksyczne stopnia 3/4: przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu złagodzenia do stopnia ≤2 działań toksycznych uznawanych za posiadające przynajmniej możliwy związek z produktem leczniczym, a następnie wznowić podawanie produktu leczniczego. Odstęp QTc >470 ms i ≤ 500 ms: zmniejszyć dawkę produktu leczniczego do 50 mg raz/dobę przez pozostałą część cyklu. Wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce początkowej w następnym cyklu, jeśli odstęp QTc zmniejszy się do ≤470 ms na początku tego cyklu. W przeciwnym razie kontynuować podawanie produktu leczniczego w dawce 50 mg raz/dobę. Odstęp QTc >500 ms: wstrzymać lub przerwać podawanie produktu leczniczego przez pozostałą część cyklu. Jeśli odstęp QTc zmniejszy się do ≤470 ms tuż przed rozpoczęciem kolejnego cyklu, wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce początkowej. Jeśli odstęp QTc nie zmniejszy się do czasu rozpoczęcia kolejnego cyklu, nie podawać produktu leczniczego podczas tego cyklu. Podawanie produktu leczniczego można wstrzymać na tyle cykli, ile to konieczne do czasu poprawy wartości QTc. Tylko leczenie podtrzymujące. Neutropenia stopnia 4 (ANC 9/l): przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu, gdy ANC ≥1,0 x 109/l, następnie wznowić podawanie w dawce 50 mg 2x/dobę. Jeśli neutropenia (ANC 9/l) utrzymuje się przez >2 tyg. i istnieją podejrzenia, że ma ona związek z produktem leczniczym, podawanie produktu leczniczego należy zakończyć. Bezwzględna liczba neutrofilów: (ang ANC). ASM, SM-AHN i MCL. Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego to 100 mg doustnie 2x/dobę. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo obserwuje się korzyści kliniczne lub do czasu wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania działań toksycznych. Modyfikacje dawkowania w ASM, SM-AHN i MCL. Zalecenia dotyczące przerwania, zmniejszenia dawki i zakończenia podawania produktu leczniczego u pacjentów z ASM, SM-AHN lub MCL. ANC 9/l przypisywane produktowi leczniczemu u pacjentów bez MCL lub ANC poniżej 0,5 x 109/l przypisywane produktowi leczniczemu u pacjentów z wyjściową wartością ANC wynoszącą 0,5-1,5 x 109/l: przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu, gdy ANC wyniesie ≥1,0 x 109/l, następnie wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce 50 mg 2x/dobę i, jeśli leczenie będzie tolerowane, zwiększyć dawkę do 100 mg 2x/dobę. Podawanie produktu leczniczego należy zakończyć, jeśli mała liczba ANC utrzymuje się przez >21 dni i istnieją podejrzenia, że ma to związek z produktem leczniczym. Liczba płytek krwi mniejsza niż 50 x 109/l przypisywana produktowi leczniczemu u pacjentów bez MCL lub liczba płytek krwi mniejsza niż 25 x 109/l przypisywana produktowi leczniczemu u pacjentów z wyjściową liczbą płytek krwi wynoszącą 25-75 x 109/l: przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu, gdy liczba płytek krwi wyniesie 50 x 109/l lub więcej, następnie wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce 50 mg 2x/dobę i, jeśli leczenie będzie tolerowane, zwiększyć dawkę do 100 mg 2x/dobę. Podawanie produktu leczniczego należy zakończyć, jeśli mała liczba płytek krwi utrzymuje się przez >21 dni i istnieją podejrzenia, że ma to związek z produktem leczniczym. Stężenie hemoglobiny poniżej 8 g/l przypisywane produktowi leczniczemu u pacjentów bez MCL lub zagrażająca życiu niedokrwistość przypisywana produktowi leczniczemu u pacjentów z wyjściowym stężeniem hemoglobiny wynoszącym 8-10 g/l: przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu, gdy stężenie hemoglobiny wyniesie 8 g/l lub więcej, następnie wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce 50 mg 2x/dobę i, jeśli leczenie będzie tolerowane, zwiększyć dawkę do 100 mg 2x/dobę. Podawanie produktu leczniczego należy zakończyć, jeśli małe stężenie hemoglobiny utrzymuje się przez >21 dni i istnieją podejrzenia, że ma to związek z produktem leczniczym. Nudności i/lub wymioty stopnia 3/4 pomimo stosowania optymalnej terapii przeciwwymiotnej: przerwać podawanie produktu leczniczego na 3 dni (6 dawek), następnie wznowić podawanie w dawce 50 mg 2x/dobę i, jeśli leczenie będzie tolerowane, stopniowo zwiększać dawkę do 100 mg 2x/dobę. Inne niehematologiczne działania toksyczne stopnia 3/4: przerwać podawanie produktu leczniczego do czasu, gdy nasilenie zdarzenia zmniejszy się do stopnia ≤2, następnie wznowić podawanie produktu leczniczego w dawce 50 mg 2x/dobę i, jeśli leczenie będzie tolerowane, zwiększyć dawkę do 100 mg 2x/dobę. Podawanie produktu leczniczego należy zakończyć, jeśli działanie toksyczne nie zmniejszy się do stopnia ≤2 w ciągu 21 dni lub jeśli dojdzie do nawrotu ciężkiego działania toksycznego przy stosowaniu zmniejszonej dawki produktu leczniczego. ANC: bezwzględna liczba neutrofilów. Stopień nasilenia wg CTCAE: stopień 1 = objawy łagodne; 2 = objawy umiarkowane; 3 = objawy ciężkie; 4 = objawy zagrażające życiu. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. W przypadku wystąpienia wymiotów nie należy przyjmować dodatkowej dawki produktu leczniczego, ale przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie ma konieczności dostosowania schematu dawkowania u pacjentów powyżej 65 lat. Istnieje ograniczone doświadczenie ze stosowaniem midostauryny u pacjentów z AML 60-70 lat oraz brak jest doświadczenia ze stosowaniem u pacjentów z AML powyżej 70 lat. U pacjentów ≥60 lat produkt leczniczy powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii indukcyjnej, o odpowiednim stanie sprawności i bez istotnych chorób współistniejących. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Doświadczenie kliniczne u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest ograniczone i brak jest dostępnych danych od pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi (stopnia A lub B w skali Child-Pugh) zaburzeniami czynności wątroby. Nie ukończono żadnego badania z udziałem pacjentów z ciężkimi (stopnia C wg Child-Pugh C) zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy nie był badany u pacjentów z ostrą białaczką promielocytową i dlatego jego stosowanie nie jest zalecane w tej populacji pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Rydapt dawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Rydapt?

Szukasz gdzie można kupić Rydapt?

Oto lista aptek i sklepów z Rydapt:

Cena Rydapt

Chcesz poznać szczegółowe ceny Rydapt?

Forum Rydapt

Lista pytań na forum o Rydapt:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

A jak było u Ciebie? Napisz swoją opinię o Rydapt dawkowanie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *