Ripit w ciąży

Informacje o Ripit w ciąży

Ripit w ciąży:

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne bisoprolol może wpływać szkodliwie na ciążę i/lub rozwój płodu lub noworodka. Leki blokujące receptory β-adrenergiczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub porodem przedwczesnym. U płodu lub noworodka bisoprolol może powodować działanie niepożądane (np. hipoglikemię lub bradykardię). Jeśli leczenie ciężarnej β-adrenolitykami jest konieczne, zaleca się zastosowanie selektywnych β1-adrenolityków. Nie zaleca się stosowania bisoprololu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie bisoprololem uznane zostało za niezbędne należy monitorować przepływ macicznołożyskowy oraz rozwój płodu. W razie szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu, należy rozważyć inne metody terapii. Noworodek musi pozostawać pod ścisła obserwacją. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują zazwyczaj w pierwszych trzech dobach życia. Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpieczeństwa dziecka narażonego na działanie bisoprololu. Zatem karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania bisoprololu.

Ciąża – trymestr 1 – Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża – trymestr 2 – Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Ciąża – trymestr 3 – Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ripit w ciąży, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Ripit?

Szukasz gdzie można kupić Ripit?

Oto lista aptek i sklepów z Ripit:

Forum Ripit

Lista pytań na forum o Ripit:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Ripit w ciąży

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ripit w ciąży


Regulamin serwisu