Ripit przedawkowanie

Informacje o Ripit przedawkowanie

Ripit przedawkowanie:

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania β-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Doświadczenie dotyczące przedawkowania bisoprololu jest ograniczone, dotychczas zgłoszono kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. U pacjentów stwierdzano bradykardię i/lub niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność wrażliwości na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu. Na ogół, w przypadku przedawkowania, zaleca się przerwanie leczenia bisoprololem oraz podjęcie leczenia podtrzymującego i objawowego. Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących postępowania po przedawkowaniu innych β-adrenolityków, w razie istnienia wymienionych klinicznych wskazań powinno się zastosować następujące środki. Bradykardia: podać dożylnie atropinę. W przypadku braku odpowiedniej reakcji można ostrożnie podać izoprenalinę lub inny lek wywierający dodatnie działanie chronotropowe. Niekiedy konieczne jest wprowadzenie drogą przezżylną stymulatora serca. Niedociśnienie tętnicze: konieczne jest dożylne uzupełnienie płynów oraz leków wazopresyjnych. Pomocne może okazać się również dożylne zastosowanie glukagonu. Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia) – należy dokładnie monitorować pacjentów i leczyć dożylnymi wlewami izoprenaliny. W razie konieczności należy tymczasowo zastosować czasową stymulację serca. Zaostrzenie niewydolności serca: podać dożylnie leki moczopędne, leki działające dodatnio inotropowo oraz rozszerzające naczynia. Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, β2-sympatykomimetyki i/lub aminofilinę. Hipoglikemia: należy dożylnie podać glukozę. Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol prawie nie poddaje się dializie.

Pamiętaj,
że tekst tej strony dotyczący Ripit przedawkowanie, to informacje o charakterze poglądowym i mogą zawierać błędy. Najważniejsze są inforamcje zawarte w ulotce z opakowania leku oraz uzyskane od lekarza lub farmaceuty. Szczegóły przeczytaj koniecznie na stronie od autorów gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu

Gdzie kupić Ripit?

Szukasz gdzie można kupić Ripit?

Oto lista aptek i sklepów z Ripit:

Forum Ripit

Lista pytań na forum o Ripit:

Jeśli chcesz zadać swoje pytanie na FORUM to skorzystaj z linka
Zadaj nowe pytanie na forum

Nikt nie skomentował jeszcze Ripit przedawkowanie

A jak było u Ciebie?
Napisz swoją opinię o Ripit przedawkowanie


Regulamin serwisu